Precízna diagnostika bolesti chrbta

Precízna diagnostika bolesti chrbta

Vo chvíli, keď prichádzate na pracovisko EuroPainClinics k špecialistovi na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu, je prvým krokom vašej liečby precízna diagnostika bolesti chrbta.

Predpokladom úspešné liečby je nájdenie hlavného zdroja či zdrojov bolesti, stanovenie najefektívnejšieho postupu a najvhodnejšej liečebnej metódy pre účinné odstránenie bolesti či výrazné zníženie vnímania jej intenzity, a to na základe precíznej diagnostiky chrbta.

Po odbere anamnézy, klinickom vyšetrení a zhodnotení nálezov zobrazovacích metód určujeme diagnózu, ktorú si následne overujeme intervenčným testom (ihlou, presným vpravením lokálneho anestetika k daným štruktúram) a po potvrdení správnosti úvahy (prerušenie dráhy bolesti a jej výrazné zníženie až vymiznutie) zvažujeme najefektívnejší a zároveň najšetrnejší spôsob ošetrenia daných štruktúr s cieľom dosiahnuť následnú úľavu od bolesti u pacienta.

S cieľom presne zistiť miesto bolesti vykonávame niekoľko typov diagnosticko-prognostických zákrokov. Už niektoré z nich môžu na dlhší čas uľaviť od bolesti.

Pred vykonaním diagnostického zákroku je pacientovi predložený tzv. Informovaný súhlas, ktorého podpisom vyslovuje súhlas s jeho vykonaním a že bol o zákroku poučený. Pacient má právo na základe slobodného rozhodnutia zákrok odmietnuť.

Ako diagnostický zákrok prebieha?

Diagnostické výkony prebiehajú na základe rozhodnutia lekára-špecialistu na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta ako zákroky, ktorých cieľom je odhaliť a potvrdiť zdroj bolesti chrbta. Aplikácia prebieha injekčným podaním k určeným štruktúram chrbtice, resp. nervovým koreňom, medzistavcovým kĺbom a medzistavcovým platničkám. POZOR: pacient nesmie byť alergický na JÓD!

Kde zákrok prebieha a kto ho vykonáva?

Diagnostický zákrok prebieha ambulantne, na zákrokovej sále priamo na pracovisku EuroPainClinics. Zákrok vykonáva špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta pod kontrolou mobilného RTG C-ramena, ktoré zaistí jeho bezpečné, presné a cielené vykonanie.

Ako sa na zákrok pripraviť?

Na zákrok nie je potrebná špeciálna príprava. Treba počítať s tým, že budete ležať na bruchu, aby mal lekár čo najlepší prístup k chrbtici (pred návštevou preto odporúčame ľahšiu stravu) s poodhalenou dolnou časťou chrbta. Dĺžka trvania zákroku je do 30 minút.

Je zákrok bolestivý?

Zákrok sa vykonáva vo väčšine prípadov bez znecitlivenia. Až na malé pichnutie, ktoré pacient pocíti, nie je zákrok bolestivý. Po tom, čo lekár pod precíznou kontrolou RTG C-ramena zameria presne miesto, kam liečivo bude aplikovať, zavedie k nervovému koreňu či kĺbu tenkú ihlu, podá malé množstvo kontrastnej látky, aby sa uistil, že liečivo bude aplikované na správne miesto, a následne podá liečivo. Po vytiahnutí ihly miesto vpichu ošetrí. Po zákroku môže pacient niekedy pociťovať menšiu bolesť chrbta či tlak, ktoré však odznejú.
Pri diagnostickom výkone „Provokačná diskografia“ sa do vnútra platničky vstriekne kontrastná látka, ktorá umožní zobraziť jej štruktúru. Tu, naopak, pacient pociťuje tzv. konkordantnú („svoju“) bolesť, ktorá je potvrdením toho, že zdrojom bolesti je práve poškodená platnička.

Kedy môžem odísť domov?

Po aplikácii zotrváte okolo 15 minút v čakárni a potom môžete (ideálne v sprievode) odísť domov.

Môžu nastať pri diagnostickom zákroku komplikácie?

Pri diagnostickom zákroku sa komplikácie vyskytujú minimálne s ohľadom na sterilitu a bezpečné podanie liečivej látky k miestu určenia pod kontrolou RTG s mobilným C-ramenom, ktoré zameriava toto miesto na „stotiny“ milimetra presne.
Výnimočne môže dôjsť k prechodnej bolesti v mieste zákroku, nevoľnosti, omdleniu, zvracaniu.

Čo sa deje ďalej?

Injekcia sa podáva za účelom odhalenia miesta-zdroje vašej bolesti. Počas nasledujúcich dní budete v pravidelných intervaloch pozorovať efekt zmiernenie bolesti po zákroku na tzv. škále bolesti VAS (vizuálna analógová škála) a o výsledku budete informovať vaše pracovisko.
Pri vašej kontrole na pracovisku EuroPainClinics rozhodne váš ošetrujúci lekár o prípadnom vykonaní ďalšieho neurointervenčného či endoskopického výkonu.

V ambulantnej starostlivosti môže lekár tiež rozhodnúť, že žiadny výkon nie je potrebný.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia