To najlepšie z prístrojového inžinierstva pre vašu liečbu

Inovatívny patentovaný systém maxmorespine® spoločnosti Hoogland Spine Product, svetového výrobcu medicínskeho vybavenia pre spinálnu chirurgiu, zahŕňa špičkové prístroje a špecializované inštrumentárium pre rôzne typy technických prístupov pri endoskopických operáciách a cielenej liečbe vyhřezlých platničiek, degeneratívnych zmien na chrbtici, patológii kĺbových spojení a ďalších problematík. V súčasnosti najbezpečnejší a najúčinnejší systém na trhu je používaný na […]

zobraziť článok ➔

Kryoablácia – liečba bolesti využitím účinkov chladu

Novinkou portfólia výkonov pracovísk EuroPainClinics je miniinvazívny výkon kryoablácie. Jedná sa o terapeutickú metódu, pri ktorej sú pôsobením nízke teploty dočasne prerušené zmyslové funkcie v určitých štruktúrach periférneho nervového systému. Najčastejšie sa používa pri liečbe bolesti dolnej časti chrbta (medzistavcové alebo fazetové kĺby, SI kĺb), ale aj pri ďalších indikáciách. Po regenerácii nervu je plné […]

zobraziť článok ➔

Odborný článok publikoval Bratislava Medical Journal

Ďalším významným úspechom pre klinický výskum EuroPainClinics je aktuálne publikovanie odborného článku v prestížnom karentovém časopise Bratislava Medical Journal. Autori sa v článku zaoberajú minimálne invazívnym výkonom endoskopické diskektómie ako efektívnym liečebným riešením hernie bedrovej medzistavcovej platničky. Podkladom odborného článku sa stala prospektívna observačná multicentrická dvojito zaslepená klinická štúdia, ktorá skúma klinické výsledky výkonu endoskopická […]

zobraziť článok ➔

EuroPainClinics partnerom Ústavu merania Slovenskej akadémie vied

Je nám cťou informovať o prestížnej udalosti, ktorá znamená významný posun v doterajšej vedeckovýskumnej činnosti našich pracovísk. Dňa 5. marca bola uzavretá vzájomná Dohoda o spolupráci vo vedeckom výskume medzi EuroPainClinics a Ústavom merania Slovenské akadémie vied. Obe inštitúcie sa budú podieľať na spoločnom vývoji a aplikácii modelov merania, analýze a štatistickom hodnotení a ďalších […]

zobraziť článok ➔

10 000 E-konzultácií = možnosť unikátnej liečby v širokom rozsahu

Jedným z významných míľnikov EuroPainClinics sa v uplynulých dňoch stalo prekročenie „magickej“ hranice v počte prijatých E-konzultácií. Záujem o zdravotnú starostlivosť na našich pracoviskách týmto prejavilo desaťtisíc z vás, ktorí ste sa túto originálnu online službu rozhodli využiť. Ďakujeme! E-konzultácia je unikátnym nástrojom, ktorý bol vyprojektovaný a uvedený do praxe v primárnej snahe umožniť dostupnosť […]

zobraziť článok ➔

Odoslali ste svoju E-konzultáciu? O ďalšom napovie potvrdzujúci e-mail!

Odoslaním E-konzultácie ste dokončili prvý krok k vašej liečbe na našich pracoviskách. Ak ste vyplnili všetky údaje vo formulári vrátane označenia animačného obrázku a pripojili potrebnú zdravotnícku dokumentáciu, o tom, či bola vaša E-konzultácia prijatá riadne do systémovej databázy, vás uistí následne zaslaná potvrdzujúci e-mailová správa. Venujte jej, prosím, pozornosť – obsahuje niekoľko praktických „vychytávok“, […]

zobraziť článok ➔

E-konzultácia – objednanie z bezpečia a pohodlia vášho domova

Informovať sa o možnosti liečby a objednanie na pracovisko EuroPainClinics umožňuje z bezpečia a pohodlia domova bezplatná online služba E-konzultácia, čo je v súčasnej dobe užitočným prínosom. Pacient nie je nútený opúšťať domov a cestovať na pracovisko, šetrí čas aj náklady s tým spojené. Prostredníctvom tejto služby sa pacient predovšetkým najprv vopred informuje, či pre […]

zobraziť článok ➔

Pre ochranu vášho zdravia – zvýšená hygiena pracovísk

Ochrana zdravia pacientov, rovnako ako našich lekárov a sestier, je na pracoviskách EuroPainClinics na prvom mieste a prevádzkové podmienky na liečbu na našich pracoviskách sú nastavené v súlade s opatreniami aktuálnej epidemiologickej situácie. Je zrejmé, že rizikové obdobie nákazy Covid-19 môže byť spojené aj s prirodzenými obavami pacientov o svoju liečbu. Sústavne pracujeme na tom, […]

zobraziť článok ➔

Aké su výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov?

Bolesť chrbta, či už v akútnej alebo chronickej podobe, je pre človeka vždy záťažou, ktorá výrazne obmedzuje jeho život. Ak je príčina bolesti včas a správne diagnostikovaná, skoré začatie liečby môže zabrániť rozvoju trvalých následkov a prechodu do chronického bolestivého stavu.  Spoznajte hlavné výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov: Nižšie riziko poškodenia nervov a tkanívVďaka šetrnému […]

zobraziť článok ➔

Na aktuálnu tému: Správna technika dezinfekcie rúk

Hygiena rúk, rovnako ako respiračná ochrana tváre patrí v posledných týždňoch k najviac skloňovaným témam prevencie šírenia infekcie Covid-19; týka sa však všetkých vírusových a bakteriálnych prenosov. Ruky sú preukázanou cestou prenosu infekcie, napriek tomu však štatistiky uvádzajú, že nesprávne, nedostatočné či žiadne umývanie rúk sa ľudí dotýka dokonca až v 90% prípadov. Osvojenie a […]

zobraziť článok ➔