E-konzultácia: prvý krok k vašej liečbe v EuroPainClinics

Zaujíma vás, ako sa informovať o možnosti liečby a objednania na pracovisko EuroPainClinics? Na tento účel slúži bezplatná online služba E-konzultácia, ktorú môžete kedykoľvek využiť z pohodlia svojho domova. Nemusíte tak cestovať na pracovisko, čo šetrí čas a prípadné náklady s týmto spojené. Zoznámte sa detailne s jej princípom!

Čo je podstatou E-konzultácie

Prostredníctvom služby E-konzultácia sa pacient najprv dopredu informuječi by liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi mohla byť vhodným riešením pre jeho zdravotné ťažkosti. Z lekárskeho hľadiska sa týmto zároveň významne napomáha zrýchliť a spresniť stanovenie liečebného plánu.

Ako E-konzultáciu použiť a čo nasleduje

Samotné využitie E-konzultácie prebieha v niekoľkých jednoduchých krokoch: 

  • vyplniť čo najpresnejšie požadované údaje vo formulári vrátane Správy pre lekára a označenia miest bolesti na animačnom obrázku, 
  • ako prílohu nahrať zdravotnú dokumentáciu (lekárske správy od praktického či odborného lekára, ako je neurológ, ortopéd, rehabilitačný lekár, neurochirurg a pod.), 
  • nahrať ideálne aj snímky magnetickej rezonancie podľa uvedeného návodu,* 
  • odoslať E-konzultáciu.

*Akým ďalším spôsobom môžete zaslať zábery magnetickej rezonancie? Rýchlu a jednoduchú cestu predstavuje možnosť zaslania MRI lekárskym systémom T3C. Viac informácií a postup nájdete v článku tu

Po odoslaní nasleduje predbežné lekárske posúdenie, či liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi môže byť vhodným riešením pre uvedené zdravotné ťažkosti. Aby posúdenie prebehlo čo najstarostlivejšie a mohlo byť stanovené finálne vyjadrenie, v priebehu vyhodnocovania E-konzultácie môže lekár vyžiadať doloženie chýbajúcich či ďalších podkladov, resp. zdravotnej dokumentácie, o čom je pacient informovaný e-mailovou správou.

Ak je liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi lekárom-špecialistom vyhodnotená ako možné vhodné riešenie, pacient dostane pozvanie na vstupné vyšetrenie. Tu prebieha komplexná diagnostika bolesti chrbta a stanovenie liečebného plánu. 

Ako sa dozviete, čo sa s vašou E-konzultáciou deje?

V rámci skvalitnenia komunikačného procesu sa po odoslaní E-konzultácie (ak bola úspešne odoslaná) zašle odosielateľovi e-mailová správa o prijatí E-konzultácie do systému. Stav jej vyhodnocovania je možné sledovať priamo online na priloženom odkaze „Moja E-konzultácia“. Ak takú správu vo svojej schránke nenájdete, skontrolujte pre istotu priečinok Hromadná pošta, prípadne nás ďalej kontaktujte.

Kedy môžete očakávať spätnú správu 

Vyhodnotenie E-konzultácie trvá obvykle do siedmich pracovných dní, vo výnimočných prípadoch, ako sú dni pracovného voľna, dovolenky na pracovisku, dni operačných blokov alebo zvýšené množstvo prijatých E-konzultacií na vybavenie, potom môže dôjsť k predĺženiu o niekoľko málo dní. 

O výsledku vyhodnotenia E-konzultácie informujeme aj v prípade, keď liečba, s ohľadom na špecializáciu našich pracovísk, nie je vyhodnotená ako vhodné riešenie.

Všetkým záujemcom o liečbu na našich pracoviskách zároveň odporúčame navštíviť webové stránky, kde sa môžu detailne zoznámiť s liečbou a poskytovanými výkonmi, a v sekcii „Užitočné informácie“ získať viacero praktických informácií a odporúčaní, napr. týkajúce sa vstupného vyšetrenia, priebehu endoskopického výkonu, zdravotných poisťovní, kontraindikácií, pozrieť si animačné videá zo zákrokov a pod.

Pre zaslanie či dodatočné doloženie zdravotníckej dokumentácie (lekárske správy, výsledky vyšetrenia, snímky) prosíme nepoužívajte sociálnu sieť facebook. Databáza E-konzultácií je uzavretý a bezpečnostne chránený systém a z facebooku nie je možné do tejto databázy akokoľvek zasahovať.

Zdieľať tento článok priateľom

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia