Najčastejšie príčiny bolesti SI kĺbu

825 | 5 min

Nepríjemná bolesť dolného chrbta, ktorá obmedzuje predovšetkým chôdzu a pohyb, môže súvisieť s poškodením SI kĺbov. Prečo vlastne „esíčka“ bolí, aké sú príčiny, čo môže byť rizikovým faktorom, a ako bolesti preventívne predísť?

Všeobecne najčastejším zdrojom bolesti SI kĺbu je drobná zmena polohy (odborne subkluxácia) a následná tenzia alebo napätie väzivového aparátu a kĺbového puzdra vnímaná ako bolesť. Táto zmena polohy nie je zistiteľná na zobrazovacích metódach a spravidla je spôsobená disbalanciou svalstva panvového pletenca, ktorá pri zlom pohybe alebo spontánne vyústi do vyššie uvedenej subluxácie. Hoci väčšina bolestí SI kĺbov je teda funkčná, bolesť SI kĺbu môžu spôsobovať, alebo zhoršovať aj ďalšie faktory. Ktoré sú najčastejšie?

Vekom podmienené degeneratívne zmeny kĺbov

Rovnako ako všetky kosti a kĺby v tele, aj SI kĺby prechádzajú zmenami prirodzeného starnutia. S vekom klesá stabilita v kĺbe, pohyblivosť sa znižuje. Degenerácia kĺbu môže byť urýchlená dlhodobým sedením, nedostatkom prirodzeného pohybu, vzácnejšie vrodenou chybou, zranením, infekciou. Veľkú úlohu hrá pri kĺboch aj obezita, ale napr. aj povolanie, kedy je kĺb dlhodobo zaťažovaný v dôsledku opakovanej činnosti.

Osteoartróza

Osteoartróza, bolestivé degeneratívne nezápalové ochorenie kĺbov, ktoré je spojené so zmenami na chrupavke a obmedzením funkcie kĺbu, môže postihnúť aj SI kĺb. K vzniku osteoartrózy prispieva nielen prirodzené starnutie ľudského tela, ale dôležitú úlohu zohráva preťažovanie kĺbov a nadváha. Tým, ako sa kĺb prirodzene opotrebováva s postupujúcim vekom človeka, osteoartróza postihuje najčastejšie osoby vo veku okolo 60 rokov, výnimkou však nie sú mladšie ročníky, okolo 40 rokov.

Zlé pohybové stereotypy

Dlhodobé sedenie, nedostatok prirodzeného pohybu, jednostranná aktivita alebo dlhodobé preťažovanie vedie k akcentácii degeneratívnych zmien i narušeniu správnych pohybových stereotypov. Osvojenie správnych pohybových návykov je základným predpokladom dlhodobo udržateľného dobrého zdravotného stavu bez bolesti.

Zápal SI kĺbu

Často býva súčasťou stavov a ochorení skupiny zápalových reumatických ochorení (spondylartritídy), ktoré postihujú rôzne spojenia na chrbtici. K týmto sa radí napríklad ankylozujúca spondylitída alebo Bechterova choroba. Pre zápal je typická bolesť v dolnom chrbte, ktorá sa prejavuje najviac v noci, a rannú stuhnutosť.

Ortopedické ochorenia

Pokiaľ má pacient skoliózu chrbtice, alebo napríklad rozdiel v dĺžke končatín, potom sa pri chôdzi vyvíja nerovnomerný tlak na jednu stranu panvy. To vedie k opotrebovaniu SI kĺbu a následnej bolestivosti.

Nadmerné zaťaženie SI kĺbu

Zahŕňa všetky aktivity, pri ktorých môže dôjsť k nadmernému zaťaženiu alebo preťaženiu SI kĺbu – či sa jedná o kontaktné športy, fyzicky náročnú prácu, pravidelné zdvíhanie ťažkých bremien alebo aj dlhodobé sedenie či státie.

Tehotenstvo, pôrod

Bolesti „esíčok“ v tehotenstve a po pôrode sú podmienené predovšetkým hormonálnymi zmenami tela mamičky, kedy väzivové štruktúry prirodzene a cielene relaxujú predovšetkým v oblasti panvy v rámci prípravy na pôrod. V popôrodnom období často takáto relaxácia pretrváva predovšetkým vďaka obmedzeniu prirodzenej pohybovej aktivity. Dôležitou prevenciou aj liečbou bolesti je aj tu pravidelná fyzická aktivita prispôsobená aktuálnemu stavu.

Niektoré typy operácií

Typickým príkladom sú stabilizačné operácie posledných bedrových stavcov, kedy dôjde k zníženiu pohyblivosti v jednom segmente, ktoré sa musia kompenzovať v inom, čo naruší pevnosť a stabilitu SI kĺbu. Ďalším veľmi častým dôvodom bolesti SI kĺbu je obmedzená pohyblivosť bedrových kĺbov či už v rámci ich artrózy, alebo po ich náhrade, pokiaľ nedôjde k optimálnej rehabilitácii.

Úrazy

Hoci sú SI kĺby pomerne pevné, ich poškodenie a následnú bolesť môže spôsobiť špecifickú traumu ako pád, alebo zranenie pri autonehode, k špecifickej traumy, ako je pád alebo autonehoda, pri ktorej koleno narazí na palubnú dosku a sila sa prenesie cez stehno na SI kĺb.

AKO NA BOLESŤ Z SI KĹBU V EUROPAINCLINICS

SI kĺby sú pomerne častou príčinou bolesti dolného chrbta a dolnej končatiny a treba mať na zreteli, že bolesť z SI kĺbu sa môže niekedy prejavovať podobne ako vyžarujúca bolesť do končatín spôsobená vysunutím bedrovej platničky. Pri pretrvávajúcej bolesti je nutné obrátiť sa na špecialistu, ktorý presne určí príčinu vašej bolesti.

V EuroPainClinics vám môžeme pri bolesti z SI kĺbu poskytnúť pomoc prostredníctvom širokej škály intervenčných výkonov. Lekár-špecialista na základe precíznej diagnostiky určí zdroj vašej bolesti a navrhne vám individuálne čo najoptimálnejšie liečebné riešenie. Informujte sa o možnosti liečby prostredníctvom bezplatnej E-konzultácie.

Odborná revízia: MUDr. Michal Matias, FIPP

Zaujíma vás téma? Viac informácií o problematike, typoch výkonov, ktoré poskytujeme, aj animačné videá z priebehu výkonov nájdete v článku tu: