Odborný článok lekárov EuroPainClinics v Medical Science

371 | 2 min

Publikačná činnosť EuroPainClinics vychádzajúca z výsledkov klinického výskumu zaznamenala ďalší nový úspech. Odborný článok na tému úspešnej liečby lumbálneho fazetového syndrómu zverejnil medzinárodný časopis Medical Science.

Recenzovaný medzinárodný lekársky časopis Medical Science publikoval článok „Comparing účinok liečby s rádiofrekvenčnými denervačnými, cryoablačnými a endoskopickými debridementmi z facet joints“. Autori sa v článku zaoberajú problematikou lumbárneho fazetového syndrómu, ktorý sa vyvíja v dôsledku poškodenia fazetových (medzistavcových) kĺbov, a je tiež jednou z častých príčin chronickej bolesti dolného chrbta.

V rámci prospektívnej observačnej multicentrickej štúdie EuroPainClincs prebiehal výskum u troch skupín pacientov, ktorí podstúpili liečbu fazetového syndrómu metódami rádiofrekvenčnej denervácie, kryoablácie a endoskopického débridementu. Výskum preukázal ekvivalentnosť využitia všetkých troch metód pri liečbe a štatisticky významné zníženie bolesti zaznamenanej v škále EQ-5D (hodnotenie kvality života) a VAS (hodnotenie intenzity bolesti) po 3 mesiacoch vo všetkých troch študijných skupinách.

Blahoželáme našim lekárom k novému publikačnému úspechu!

Náhľad článku je možné zhliadnuť na odkaze tu

Časopis Medical Science sa ako prestížne odborné periodikum zameriava na klinické a technické štúdie týkajúce sa životných podmienok človeka vrátane etických a sociálnych aspektov, s dôrazom zlepšenia podmienok pri starostlivosti o pacientov a zlepšenie kvality ich života.

Foto zdroj: náhľad Medical Science, Vol 26, Issue 128, Oct 2022,www.discoveryjournals.org/medicalscience