Bolesť chrbta, ktorú spôsobujú „esíčka“

902 | 8 min

Bolesť, ktorá vychádza zo sakroiliakálnych kĺbov, je pomerne častá – podľa dostupných štatistík sa týka 15 % až 25 % bolestí dolnej časti chrbta. Človeku spôsobuje obmedzenie v bežných činnostiach, ale predovšetkým pri pohybe a chôdzi. Riešenie vám môžu priniesť šetrné metódy intervenčnej liečby.

Na čo nám SI kĺby slúžia

Sakroiliakálny kĺb alebo SI kĺb, ľudovo „esíčko“, je kĺb, ktorý spája kosť krížovú (os sacrum) a kosť bedrovú (os ilium). Preto sa tiež stretávame s výrazom krížo-bedrové skĺbenie. Oblasť „kríža“ patrí medzi miesta, kde sa často vyskytujú bolestivé stavy, pretože je táto oblasť vystavená značnej záťaži počas bežných aktivít. SI kĺby sú párové, umiestnené po oboch stranách bedrovej chrbtice a usadené hlboko v panvici. Kĺby sú pevne fixované a chránené silnými väzmi. Silný okolitý väzivový aparát je dôležitou súčasťou kĺbovej štruktúry, pretože SI kĺby sa počas adaptácie na chôdzu po dvoch nohách dostali do neobvyklého postavenia, kedy je kĺbová štrbina umiestnená paralelne s pôsobením gravitačnej sily a ich stabilita teda veľmi závisí od pevnosti o kolieskach. To predstavuje jeden z dôvodov častých problémov v tejto oblasti.

Základnou funkciou SI kĺbov je to, že tlmí nárazy medzi hornou časťou tela a panvou vrátane dolných končatín. Hoci samotné pohyby kĺbu sú iba malého rozsahu, pre chôdzu, celkový pohyb a postúru (správny postoj a držanie) tela majú zásadný význam.

V prípade, keď SI kĺb nefunguje čiže nastáva jeho dysfunkcia, môžu sa prejaviť bolesti dolnej časti chrbta, a veľmi často aj dolných končatín. Treba tiež spomenúť, že tieto symptómy sa môžu niekedy prejavovať podobne ako vyžarujúca bolesť do končatín spôsobená vysunutím bedrovej platničky, preto je kľúčová presná diagnostika príčiny bolesti.

Ako sa bolesť z SI kĺbu typicky prejavuje

Bolesť SI kĺbu sa prejavuje v spodných bedrách a zadku. Čo pacienta najviac trápi? Úporná, tupá bolesť, ktorú pociťuje v počiatočnom štádiu obvykle jednostranne, v ďalšom priebehu ochorenia aj obojstranne. Môže sa šíriť do bokov, do zadku, na bočné stehno a typicky do slabín.

Typická je stuhnutosť a zníženie pohybu v dolnej časti chrbta, panvici, bokoch, niekedy slabinách. Pacient má problém s chôdzou, nemôže vystúpiť do schodov alebo sa predkloniť. Môže mať pocit, že sa „podlomí či zlomí v páse“, čo je spôsobené povolenou panvicou. Pri chôdzi si zase človek uľavuje tým, že prenáša ťarchu na nepostihnutú končatinu. To sa prejavuje ako kývavá chôdza.

K zhoršeniu môže dôjsť pri alebo po záťaži, typické sú ale aj ranné zhoršenia, resp. zhoršenie po dlhšom odpočinku vo forme stuhnutosti a bolesti ktorá sa rozhýbaním zmierňuje.

Na úľavu od bolesti z SI kĺbu pomocou intervenčných výkonov

V EuroPainClinics sme špecialisti na intervenčnú liečbu bolesti, ktorá zahŕňa široké portfólio miniinvazívnych a endoskopických výkonov. Základom liečby je precízna intervenčná diagnostika bolesti chrbta, ktorej cieľom je nájsť zdroj (generátor) bolesti a metódu na jej účinné ovplyvnenie. Po odbere anamnézy, klinickom vyšetrení a zhodnotení nálezov zobrazovacích metód (pri chrbtici ideálne magnetickej rezonancie) lekár určuje diagnózu, ktorej správnosť overuje tzv. intervenčným testom. Aké možnosti liečby vám pri bolesti z SI kĺbu môžeme poskytnúť? Čítajte prehľadne ďalej!

Diagnostický výkon

Na zistenie, či je SI kĺb príčinou bolesti, vykonávame diagnostický výkon Blokáda SI kĺbu. Pod presnou RTG navigáciou zavádzame k nervom, ktoré inervujú (vyživujú) SI skĺbenie ihlu, a aplikujeme malú dávku lokálneho anestetika (znecitlivujúca látka), prípadne protizápalový liek. Presné zistenie zdroja bolesti je dôležité pre ďalšiu liečbu, ktorá bude prípadne nasledovať. Aplikácia liečiva do SI kĺbu môže viesť sama o sebe k dlhšie trvajúcemu liečebnému efektu. Ide o ambulantný výkon vykonávaný pod presnou a bezpečnou kontrolou RTG C-rameňa v dĺžke trvania do 20 minút.

Animačné video môžete vidieť tu:

Na základe posúdenia efektu intervenčného výkonu následne lekár navrhuje ďalší liečebný postup s využitím miniinvazívnych a endoskopických techník.

  • Rádiofrekvenčná denervácia SI kĺbu

Výkon je vhodný na liečbu bolesti vychádzajúcej z medzistavcových (facetových) kĺbov a SI kĺbu. Ide o výkon, kedy sa v lokálnej anestézii zavedie špeciálna ihla do vhodnej lokalizácie, následne prostredníctvom rádiofrekvenčného elektrického prúdu, ktorý na konci ihly vygeneruje vysokú teplotu, dochádza k termokoagulácii nervového zakončenia v požadovanom mieste. Tým je prerušené vedenie bolesti medzi SI kĺbom a nervovým systémom, a teda aj jej vnímanie. Cieľom rádiofrekvenčnej termoablácie je teda predĺženie úľavy získané blokádou injekčným podaním liečiva k SI kĺbu. Výkon sa vykonáva ambulantne pod presnou a bezpečnou RTG navigáciou, v lokálnej anestézii av dĺžke do 30 minút.

Animačné video môžete vidieť tu:

  • Kryoablácia (Kryodenervácia) SI kloubu

Špecializovaná technika, ktorá poskytuje pacientom dlhotrvajúci efekt úľavy od bolesti tak, že aplikáciou nízkej teploty (cca -70 až -80 °C) ovplyvňuje dráhy bolesti na úrovni senzorických (zmyslových) nervov. Mechanizmus účinku je v princípe veľmi podobný účinku lokálnych anestetík, ale efekt je oveľa dlhší. Zjednodušene možno povedať, že proces zmrazenia zmení štruktúru axónov nervového vlákna, ale bez výrazného zásahu do vnútornej väzivovej štruktúry nervu. Znamená to, že kryoablácia nepoškodzuje vnútornú architektúru nervu, ktorý si teda zachováva schopnosť regenerácie, a to v časovom období približne 3-12 mesiacov od vykonania výkonu. Po regenerácii je možné, že dôjde k obnoveniu senzorickej funkcie nervu bez prítomnosti pôvodnej bolesti. Pokiaľ dôjde k návratu bolesti, výkon je možné opakovať.

Regeneratívna medicína

Na liečbu bolesti SI kĺbu poskytujeme terapiu autológnou plazmou bohatou na doštičky, čo je metóda, ktorá využíva schopnosť krvných doštičiek a iných pôsobkov získaných z vlastnej krvi pacienta navodiť určité regeneratívne zmeny v postihnutom tkanive. Táto liečba je na pracoviskách EuroPainClinics aplikovaná výhradne pod precíznou a bezpečnou RTG alebo ultrazvukovou (USG) navigáciou tak, aby bola zaručená skutočne cielená aplikácia na postihnuté miesto, čo je, spolu so správnou prípravou plazmy, hlavným predpokladom fungovania tejto metódy. Liečba je vhodná skôr pre mladších pacientov s menej pokročilými degeneratívnymi zmenami a vysokým podielom funkčnej zložky.

Endoskopický výkon

V prípade indikácie bolesti z SI kĺbu na pokročilý endoskopický výkon sa vykonáva endoskopický výkon Endoskopicky asistovaná rádofrekvenčná denervácia SI kĺbu. Za vizualizácie endoskopickou kamerou je ošetrený SI kĺb ako zdroj bolesti dolnej časti chrbta. Výkon je analogicky ako iné denervačné metódy zameraný na prerušenie vedenia a vnímania bolesti z postihnutej štruktúry. Ide o šetrný a efektívny ambulantný výkon realizovaný na operačnom sále, pri ktorom je v lokálnej anestézii a ľahkej sedácii (podanie liekov proti bolesti a na upokojenie) je z kožného rezu o veľkosti 8 až 10 mm zavedený endoskop a ďalšie pracovné nástroje na zadný povrch krížové kosti, kde sa nachádzajú drobné nervy vedúce bolesť z SI kĺbu. Tieto sú následne pod endoskopickou kontrolou dôkladne odstránené. Drobná rana je uzavretá 2 stehmi. Dĺžka trvania výkonu je 20 až 30 minút. Výhodou výkonu je možnosť súčasného ošetrenia viacerých úrovní (etáží) nervového zásobenia kĺbu.

Odborná revízia textu: MUDr. Michal Matias, FIPP

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém bezplatnej E-konzultácie! Naši špecialisti dôkladne zhodnotia vaše zdravotné ťažkosti a v prípade vhodnosti nami poskytovanej intervenčnej liečby vám v čo najkratšom čase navrhneme termín vašej návštevy.