Intervenčná diagnostika: presné odhalenie zdroja bolesti

899 | 6 min

Bolesť je subjektívny pocit, ktorý signalizuje, že v tele nie je niečo v poriadku. A aj keď sa vníma väčšinou v negatívnom zmysle, je nutné mať na pamäti, že jej charakter je v podstate ochranný.

Bolesť pohybového aparátu nám v podstate hovorí, že niečo nerobíme dobre a upozorňuje na to, že je potrebné nájsť čo najskôr príčinu bolesti a začať pracovať na jej odstránení. To je najčastejšie úloha pre samotného pacienta v spolupráci s fyzioterapeutom, s ktorým treba pracovať na optimalizácii pohybových stereotypov, rovnováhy jednotlivých svalových skupín a zavedení pestrého pohybu do každodenného života. Existuje však určitá časť pacientov, u ktorých tento postup zlyháva pre príliš výraznú bolesť, ktorá bráni účinnej fyzioterapii a ďalším opatreniam, ktorí potrebujú „postrčiť“ a nasmerovať k tomu, aby si ďalej mohli pomôcť sami. U ďalšej časti pacientov sú potom prítomné štrukturálne zmeny, ktoré fyzioterapeuticky riešiť nemožno a fyzioterapia je skôr cestou k prevencii zhoršenia či recidívy bolesti. Vtedy treba nájsť zdroj (generátor) bolesti a metódu jej účinného ovplyvnenia. To je podstatou intervenčnej diagnostiky bolesti smerujúcej k efektívnej terapii.

Intervenčná diagnostika bolesti chrbta poskytovaná v EuroPainClinics spočíva v rôznych vyšetrovacích metódach v oblasti chrbtice s cieľom presného odhalenia zdroja či zdrojov (alebo generátorov) bolesti. Následné intervenčné terapeutické postupy špeciálne navrhnuté na liečbu bolestivých stavov pacientom prinášajú úľavu znížením, zmiernením alebo odstránením bolesti pre kvalitnejší a spokojnejší život.

V EuroPainClinics sa zameriavame pri precíznej intervenčnej diagnostike najmä na hlavné zdroje bolesti, ktorými sú platničky, nervové korene, medzistavcové (facetové) kĺby, SI kĺb, ale aj ďalšie anatomické štruktúry. Na tento účel používame rôzne typy tzv. diagnosticko-prognostických výkonov formou cielených navigovaných blokád.

VAŠA PRVÁ NÁVŠTEVA

Vo chvíli, keď na základe zaslanej E-konzultácie ako prvého kroku k liečbe v EuroPainClinics boli miniinvazívne a endoskopické metódy vyhodnotené pre vaše ťažkosti ako vhodné riešenie, nasleduje pozvanie na vstupné vyšetrenie. Vaša prvá návšteva zahŕňa konzultáciu sa špecialistom na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta, ktorý vypočuje vaše ťažkosti, vykoná odber anamnézy, zhodnotí váš aktuálny zdravotný stav, vykoná klinické vyšetrenie a zhodnotí pravdepodobné zdroje vašej bolesti. Zároveň vyhodnotí výsledky zobrazovacích metód – ideálne čo najaktuálnejšieho vyšetrenia chrbtice magnetickou rezonanciou (MRI), prípadne CT, a zdravotníckou dokumentáciou, ktorú si prinesiete na vyšetrenie so sebou. Následne určuje ďalší postup, respektíve plán liečby, ktorá sa začne s vaším súhlasom.

HĽADÁME ZDROJ BOLESTI

Po určení diagnózy lekár pristupuje k vykonaniu intervenčného testu – diagnostickej blokády na stanovenie zdroja bolesti. Test sa vykonáva injekčne ihlou, kedy sa k daným štruktúram vpraví lokálne anestetikum pod presnou, cielenou a bezpečnou kontrolou RTG (röntgenu) s C mobilným ramenom. Toto zameranie nám umožňuje veľmi presne vidieť, či sme „na správnom mieste“ a je možné aplikovať liek presne tam, kde treba. Pokiaľ pacient pocíti úľavu od bolesti, vieme, že práve tento daný nerv či kĺb je ten, čo spôsobuje problém. Lekár potom zvažuje podľa stanoveného klinického algoritmu ďalší čo najefektívnejší a najšetrnejší terapeutický postup na ošetrenie daných štruktúr vedúci k dlhodobejšej úľave od bolesti alebo k jej odstráneniu.

ZISTITE MAXIMUM O SVOJEJ LIEČBE

Pri vašej návšteve vám lekár nielen vysvetlí, v čom môžu spočívať vaše ťažkosti, prečo zvolil vykonanie konkrétnej metódy a aký efekt je možné pre ovplyvnenie zdroja bolesti očakávať našimi metódami, ale objasní vám zároveň, aké opatrenie je pre vašu zdravotnú indikáciu a celkový zdravotný stav nevyhnutné z dlhodobého hľadiska. Môže vám odporučiť ďalšie režimové opatrenia, fyzioterapiu a poskytnúť vám prínosné rady vzhľadom na to, ako spoločne pracovať pre dosiahnutie čo najväčšieho efektu vašej liečby. V prípade, keď sa preukáže, že našimi metódami nie je zistený zdroj bolesti ovplyvniteľný, vysvetlí vám tiež jasne, prečo to nie je možné, a pomôže vás nasmerovať k inej špecializácii. Neváhajte sa opýtať na čokoľvek, čo vás o vašich ťažkostiach zaujíma. Naším cieľom je, aby sme vám umožnili čo najlepšie porozumieť problematike vašej bolesti a zorientovať sa v možnostiach liečby.

ÚĽAVU MÔŽU PRINIESŤ UŽ DIAGNOSTICKÉ VÝKONY

Diagnostické výkony sa vykonávajú ambulantne v zákrokovej sále príslušného pracoviska, v lokálnej anestézii a v dĺžke trvania 15 až 20 minút. Na výkon nie je potrebná špeciálna príprava. Je potrebné počítať s tým, že budete ležať na bruchu pre čo najlepší prístup lekára k chrbtici (odporúčame preto ľahšiu stravu pred návštevou) s poodhalenou dolnou časťou chrbta. Po injekčnej aplikácii sa miesto vpichu ošetrí a skontroluje sa správne umiestnenie lieku pod RTG C-ramenom. Výkony nie sú až na malé pichnutie bolestivé, pacient môže niekedy pociťovať menšiu bolesť či tlak, ktoré však odznejú. Už niektoré z výkonov môžu uľaviť od bolesti na dlhší čas.

VAŠA „DOMÁCA ÚLOHA“

Po vykonaní diagnostického výkonu je veľmi dôležité sledovať, čo sa s vašou bolesťou „deje“. V pravidelných časových intervaloch budete sledovať, akú intenzitu vašej bolesti vnímate – o koľko percent došlo po výkone k zmierneniu bolesti. Údaje zaznamenáte na stupnici bolesti VAS (vizuálna analógová škála) do tzv. Protokolu, ktorý podľa inštrukcií sestričiek odošlete e-mailom či poštou v stanovenom čase späť na pracovisko. Zaznamenané údaje umožnia vášmu ošetrujúcemu lekárovi vyhodnotiť efekt diagnostického výkonu, a pri vašej kontrole potom rozhodne, v prípade potreby trvalejšieho riešenia, o ďalšej terapeutickej intervencii.

Odborná textová spolupráce: MUDr. Michal Matias, intervenčný algeziológ EuroPainClinics

Čítajte tiež: