Ako vás liečime: intervenčná liečba bolesti v EuroPainClinics

1264 | 6 min

Miniinvazívne a endoskopické výkony poskytované v EuroPainClinics pri liečbe bolesti chrbta patria k tým najpokročilejším postupom v rámci intervenčnej liečby bolesti, medicínskeho odboru, ktorý sa v súčasnosti etabluje najmä v zahraničí a najmä pre svoj potenciál na ovplyvnenie chronickej bolesti stále rýchlejšie naberá na význame aj v našich podmienkach. Spoznajte viac liečbu, ktorú vám na našich pracoviskách ponúkame.

Pre pacienta s bolesťou je cesta za hľadaním úľavy väčšinou ťažká, časovo náročná a nemusí znamenať efektívny výsledok. Pacient sa často ocitá ako „v bludnom kruhu“. Od domácej liečby bežne dostupnými prostriedkami sa dostáva k špecialistovi, absolvuje infúzie, obstreky, masáže, kúpele, často musí vyhľadávať iných špecialistov. Z operácie môže mať obavy, alebo ju priamo odmieta. Často sa neorientuje v informáciách, nedostáva sa mu dostatočné vysvetlenie k liečbe. Fyzické obmedzenie bez úľavy potom môže viesť k narušeniu jeho psychickej rovnováhy až k rezignácii na ďalšiu liečbu.

ČO JE INTERVENČNÁ LIEČBA BOLESTI

Vhodným riešením v situácii, keď pacient vyčerpá bez úspechu konzervatívne liečebné postupy, nemôže nájsť liečbu, ktorá by mu priniesla úľavu, alebo priamo hľadá iný variant klasickej liečby bolesti chrbta, sa môže stať intervenčná liečba bolesti.Táto medicínska špecializácia sa venuje diagnostike a liečbe bolestivých stavov, najmä pri chronickej (dlhšie ako 3 mesiace) pretrvávajúcej bolesti. Využíva špeciálne, tzv. intervenčné techniky, ktoré zahŕňajú širokú škálu minimálne invazívnych postupov od cieleného injekčného podania liekov, denervačných techník, regeneratívnu liečbu cez perkutánne endoskopické výkony až po zavádzanie neurostimulátorov pri neuromodulačnej liečbe. Cieľom intervenčnej liečby je zmierniť, znížiť či odstrániť chronickú bolesť a vďaka úľave od bolesti pomôcť pacientom zlepšiť kvalitu ich života.

V EuroPainClinics je našou hlavnou oblasťou činnosti liečba bolesti dolnej časti chrbta a dolných končatín napríklad v súvislosti s tzv. koreňovým syndrómom pri vyskočení platničky, pomoc a liečebné riešenie však poskytujeme aj v rade ďalších oblastí. Intervenčná diagnostika a liečba bolesti je súbor metód, ktoré používame na to, aby sme identifikovali vlastný zdroj (tzv. generátor) bolesti a ten sa pokúsili účinne ovplyvniť a znížiť intenzitu bolesti, ktorú vyvoláva. Takým generátorom môžu byť rôzne štruktúry od platničiek, nervových koreňov, jazvenie až po kĺby, väzy a svaly pozdĺž chrbtice. Diagnostika je najčastejšie založená na cielenej navigovanej blokáde danej štruktúry lokálnym anestetikom. Niektoré tieto generátory sú potom ovplyvniteľné ďalšími intervenčnými, prípadne endoskopickými technikami, ktoré používame v liečbe. Je potrebné mať zároveň na zreteli, že niektoré zdroje ovplyvniteľné nie sú.

Všetky výkony, ktoré v EuroPainClinics poskytujeme, vychádzajú z poznatkov medicíny založenej na dôkazoch – Evidence-based medicine (EBM) a riadia sa štandardmi medzinárodných organizácií SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain):

NA VAŠEJ LIEČBE PRACUJEME SPOLOČNE

Diagnostika sa prelína s liečbou. U mnohých pacientov dokážeme výrazne, niekedy aj veľmi výrazne, znížiť intenzitu ich bolesti. To však neznamená, že sú vyliečení. Je potrebné si uvedomiť, že ide o chronické degeneratívne procesy pohybového aparátu, preto neoddeliteľnou súčasťou liečby je aj fyzioterapia, pravidelné cvičenie a edukácia pravidelnej pohybovej aktivity. V opačnom prípade degeneratívne zmeny ďalej postupujú a reálne hrozí návrat bolestí. Naším cieľom je pomocou nami poskytovaných metód zlepšiť zdravotný stav pacienta natoľko, aby sám mohol následne pracovať na dlhodobom udržaní svojho zdravotného stavu a mať svoju bolesť a jej príčinu pod kontrolou – predovšetkým osvojením správnych pohybových návykov, správnym pohybom.

Pre úspešný výsledok liečby je aktívna spolupráca pacienta v priebehu liečebného procesu nevyhnutná. Preto sa spoliehame aj na vašu participáciu pri dodržiavaní pokynov lekárov v súvislosti s úpravou životného štýlu, ako je napríklad redukcia nadváhy, obmedzenie fajčenia a udržiavanie fyzickej kondície. 

JE TENTO TYP LIEČBY VHODNÝ PRE KAŽDÉHO?

Tak ako pri každej metóde, aj v prípade intervenčnej liečby sa môže v niektorých prípadoch ukázať, že nie je pre pacienta vhodným riešením, prípadne je prítomná niektorá z kontraindikácií.

Vnímanie bolesti je tiež celkom individuálne. Každé dosiahnutie úľavy je úspechom, a preto sa môže prekážkou liečby stať aj očakávanie kompletnej úľavy, ktorá nie je vždy možná, alebo dokonca trvalého vyliečenia bez vlastnej účinnej súčinnosti. Na to, aby sme zistili, či pacientovi môžeme poskytnúť v rámci našej špecializácie liečebné riešenie, slúži bezplatná služba E-konzultácia, na ktorej základe lekári posúdia a vyhodnotia vhodnosť liečby.

V EuroPainClinics sa môžete spoľahnúť, že robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám pomohli zmierniť vaše ťažkosti a pomôcť k zlepšeniu kvality vášho života. Nebojte sa vložiť do nás svoju dôveru. Komunikácia u nás prebieha na otvorenej a priamej báze. Naši špecialisti vypočujú vaše zdravotné problémy a ťažkosti a poskytnú vám jasné a relevantné informácie k vášmu zdravotnému stavu a prognóze liečby a kvalifikovaný názor a radu k predpokladanému vývoju v budúcnosti. Neváhajte sa preto opýtať na to, čo vás zaujíma, čo môžete od liečby očakávať. Všetky informácie, ktoré od vášho lekára v EuroPainClinics získate, sú pre vás cennou pridanou hodnotou.

Odborná textová spolupráca: MUDr. Michal Matias