16. október – Svetový deň chrbtice

138 | 3 min

V EuroPainClinics sa 16. októbra tradične pripájame k oslave medzinárodného dňa chrbtice, ktorý je jedným z dní Svetového týždňa kostí a kĺbov stanoveného pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Organizácie Spojených národov (OSN). Tento deň má za cieľ zvýšiť povedomie verejnosti o stavoch a chorobách, ktoré môžu postihnúť ľudskú chrbticu a upozorniť na možnosti liečby, ktorá je v súčasnej dobe pre ľudí s ochorením chrbtice dostupná.

Chrbtica zohráva kľúčovú úlohu v našom každodennom živote a zaslúži si preto dostatok pozornosti v podobe kvalitnej starostlivosti i prevencie. S bolesťou chrbta sa totiž stretne prakticky každý človek – štatisticky sa aspoň raz v živote prejaví až u 80 % dospelej populácie. Dnešný sviatok chrbtice je tak zároveň aj stimulom pre ľudí všetkých vekových kategórií, aby boli aktívni a podporovali zdravie svojej chrbtice pohybom a správnymi pohybovými návykmi. Mať zdravý a silný chrbát je prianím každého, preto je úplne namieste myslieť na to, ako ochoreniu chrbtice preventívne predchádzať.

Naše tipy, ako na to, nájdete v článkoch tu:

Prílišná záťaž z cvičenia
Sedavý štýl života

V EuroPainClinics je našou hlavnou oblasťou činnosti liečba bolesti dolného chrbta a dolných končatín napríklad v súvislosti s tzv. koreňovým syndrómom pri vysunutí platničky, pomoc a liečebné riešenie však poskytujeme aj v mnohých ďalších oblastiach. Intervenčná diagnostika a liečba bolesti je súbor metód, ktoré používame na to, aby sme identifikovali vlastný zdroj bolesti a ten sa pokúsili účinne ovplyvniť a znížiť intenzitu bolesti, ktorú vyvoláva. Využívame špeciálne, tzv. intervenčné techniky, ktoré zahŕňajú širokú škálu minimálne invazívnych postupov od cieleného podania liečiv, denervačných techník, regeneratívnu liečbu až po pokročilé perkutánne (skrz koži vedené) endoskopické výkony. Intervenčná liečba môže byť vhodným riešením v situácii, keď pacient vyčerpá bez úspechu konzervatívne liečebné postupy, nemôže nájsť liečbu, ktorá by mu priniesla úľavu, alebo priamo hľadá iný variant klasickej liečby bolesti chrbta.

Viac o tom, ako vás v EuroPainClinics liečime, nájdete v článku tu

Ak sa stretávate s bolesťou chrbta a chcete sa informovať, či by sme vám mohli pomôcť, využite kedykoľvek bezplatnú službu E-konzultácia!