Operačné výkony, ambulantná starostlivosť – sme v plnej prevádzke

1051 | 4 min

Špecializované pracoviská EuroPainClinics aj naďalej pracujú v plnej prevádzke a zdravotnú starostlivosť poskytujú všetkým pacientom bez vekového obmedzenia vrátane tých pacientov, ktorým bol napríklad odložený termín operácie chrbta alebo potrebujú pre svoj zdravotný stav súvisiaci s bolesťou akútne riešenie.

Pandemická situácia zostáva bohužiaľ aj po roku realitou našich každodenných životov. Aktuálny vývoj dopadá na oblasť ochrany zdravia a liečby pacientov vzhľadom na fakt, že mnohé zdravotnícke zariadenia sústreďujú svoje kapacity na liečbu pacientov s ochorením covid-19 a nemajú možnosť pacientom poskytnúť bežnú prevádzku a operatívu. 

V plnej prevádzke a nasadení, režimové opatrenia a najvyššie hygienické štandardy pre ochranu vášho zdravia

Všetky pracoviská EuroPainClinics – v Bratislave, Košiciach a Bardejove poskytujú zdravotnú starostlivosť pri akútnej a chronickej bolesti chrbta v ambulantnom režime a operačné výkony na platničkách a v epidurálnom priestore s použitím miniinvazívnych a endoskopických výkonov.

Bezpečnosť a ochrana zdravia našich pacientov je u nás na prvom mieste. Prevádzka pracovísk a liečba prebieha za mimoriadne zvýšených podmienok ochrany zdravia pacienta i personálu podľa prijatých odporúčaní a štandardov najvyššej kvality starostlivosti.

Na pracoviskách nie je vekové obmedzenie pacientov v súvislosti s pandémiou.
Prijaté opatrenia zhŕňajú Aktuálne pravidlá prevádzky.

Čo je našou hlavnou špecializáciou

Hlavnou špecializáciou našich pracovísk je liečba bolesti chrbta, najmä bedrovej chrbtice spojené s vysunutím medzistavcovej platničky, ktoré je jednou z najčastejších príčin tzv. koreňového syndrómu chrbta (až v 90 %). Ďalšou príčinou je tzv. syndróm zlyhania operačnej liečby (FBSS, failed back surgery syndróm), ktorý sa prejavuje pretrvávajúcou alebo novo vzniknutou bolesťou po operácii chrbta spôsobenou zmnožením väziva v chrbtovom priestore.

Čo je koreňový syndróm a aké sú príznaky

Pre koreňový (alebo radikulárny) syndróm je charakteristický súbor príznakov označovaný ako koreňová (radikulárna) bolesť, ktorej prejavy sú najmä:

  • bolesť šíriaca sa do jednej alebo viacerých „spádových oblastí“ nervových koreňov, predovšetkým na dolnej končatine,
  • strata až vymiznutie citlivosti alebo svalovej sily končatiny, v prstoch, neschopnosť stúpnuť si na špičku, na pätu,
  • jednostranná ostrá, tupá, pulzujúca či pálivá bolesť,
  • mravčenie, brnenie a i.

Diagnóza koreňového syndrómu sa týka pacientov, ktorí doposiaľ nepodstúpili operačný zákrok, rovnako ako pacientov po už absolvované operácii či opakovaných operáciách chrbtice.

Ako sa môžete objednať: Využite E-konzultáciu 

O možnosti liečby sa môžete kedykoľvek informovať využitím bezplatnej služby E-konzultácie, ktorá je na všetkých pracoviskách zavedená s ohľadom na vysokú špecializáciu ako nástroj na objednanie, resp. prostredníctvom tejto služby sa pacient najprv vopred informuje, či pre jeho zdravotné problémy môže byť liečba miniinvazivními a endoskopickými výkony vhodná. 

Po odoslaní E-konzultácie nasleduje predbežné lekárske posúdenie vhodnosti poskytovanej liečby k zdravotnej indikácii pacienta. V kladnom prípade vyhodnotenia navrhujeme termín vstupného vyšetrenia, kde prebieha komplexná diagnostika bolesti chrbta a stanovenie liečebného plánu. Ak nie je vyhodnotenie kladné, je o tejto skutočnosti zaslaná e-mailová správa.

Zistite viac praktických informácií, ako sa objednať, v článku tu:
E-konzultácia – prvý krok k Vašej liečbe v EuroPainClinics

S akými poisťovňami spolupracujeme

Zdravotná starostlivosť je hradená poisťovňami VšZP, Union a Dôvera v takmer plnom rozsahu, informácie tu 
Výnimkou je pracovisko v Bratislave, kde v súčasnosti nie je smluvná spolupráca s pojisťovňou Dôvera.

Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na vašu návštevu.

Tím EuroPainClinics