Aktuálne pravidlá prevádzky pracovísk EuroPainClinics

Aktualizované 13. 10. 2020, 20. 11. 2020

Vážení pacienti,

v súvislosti s mimoriadnymi nariadeniami spojenými s epidemiológickou situáciou šírenia infekcie Covid-19 sú s účinnosťou od 30. 3. 2020 prijatá tieto opatrenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pacientov pri ich ošetrení a liečbe na pracoviskách EuroPainClinics, ktorým prosím venujte dôkladnú pozornosť:

 1. Kto môže byť ošetrený
  • Liečbu môžu využívať všetci pacienti, bez obmedzenia veku.
  • Liečba nie je v súčasnosti odporúčaná pacientom so stimulátormi a pacientom s oslabenou imunitou. O ďalších typoch zdravotných obmedzení, závažnejších ochorení a chorôb, ktoré by mohli liečbe miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi v konkrétnom prípade eventuálne brániť, rozhodne lekár.
 2. Pohyb pacientov na pracoviskách EuroPainClinics
  • Pri telefonickej dohode termínu vašej návštevy prosím informujte zdravotnú sestru, že nemáte žiadne príznaky respiračného ochorenia či príznaky koronavírovej nákazy, nepricestovali ste zo zahraničia (tzv. cestovateľská anamnéza), alebo ste s takou osobou neboli v kontakte, a to v uplynulých 14 dňoch.
  • Termíny návštev pacientov sú naplánované individuálne tak, aby došlo k absolútnemu zamedzeniu kontaktu s iným pacientom a váš kontakt a komunikácia prebehla vo vašom stanovenom termíne len so zamestnancami pracoviska.
  • Pred samotným vstupom do budovy pracoviska vám bude zmeraná teplota digitálnym teplomerom. Ak teplomer preukáže zvýšenú teplotu viac ako 37,5 ° C, musíme vás, z obojstranne bezpečnostných dôvodov, požiadať o ukončenie vašej návštevy. Bližšie informácie a kontakty k ďalšímu postupu nájdete na webových stránkach: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19.
   • Na pracovisko EuroPainClinics vstupujte prosím s vlastnou ochranou vašej tváre (látková či jednorazová rúška, respirátor).
   • V prípade pracoviska, kedy je nutné pre príchod do čakárne použiť viac externých vstupných dverí či výťah, odporúčame použiť latexové rukavice pre ochranu vašich rúk. Použité rukavice odložte prosím do určeného odpadkového koša na pracovisku.
   • Z bezpečnostných a ochranných dôvodov nie je bohužiaľ prípustné, aby na pracovisko EuroPainClinics, a to vrátane čakárne a priliehajúcich priestorov (chodba, vestibul), vstupoval váš doprovod. Odporúčame, aby váš doprovod zostal vo vozidle, či pred budovou pracoviska.
   • Vstupujte prosím vždy sám/a. Pokiaľ bude toto pre vás, v dôsledku bolestivého stavu, akokoľvek ťažké, pri príchode na pracovisko sa telefonicky spojte so sestrou, ktorá vám s príchodom do čakárne pomôže. Ak sa jedná o vaše dlhodobé problémy s pohybom, túto skutočnosť prosím oznámte zdravotnej sestre vopred, už pri telefonickom dohovore termínu návštevy.
   • Pri príchode do čakárne vás prosíme o dôkladnú hygienu vašich rúk dezinfekciou z dávkovača, ktorý bude označený. Dezinfekciu rozotrite na rukách a nechajte minimálne 30 s zaschnúť. Pri použití WC pred vstupom do ordinácie vykonajte prosím opät dôkladnú dezinfekciu rúk. DEZINFEKCIU Z RÚK NIKDY NEOTIERAJTE, ALE NECHAJTE VOL’NE VYSCHÚŤ!
   • Vyčkajte prosím vždy na vyzvanie zdravotnej sestry k vstupu do ordinácie.
   • Pred vaším vstupom do ordinácie vás sestra požiada o vlastnoručný podpis Čestného vyhlásenia, že nemáte príznaky respiračného ochorenia, nepricestovali ste zo zahraničnej oblasti (tzv. cestovateľská anamnéza), neboli ste v kontakte s takouto osobou, a že ste zrozumený so zákonom stanovenými sankciami v prípade porušenia štátom nariadenej karantény, ktorá môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu (pokuta až do výšky 1659 €).
   • Za ďalších striktných bezpečnostných opatrení prebehne následne vaša konzultácia a ošetrenie s lekárom. Prosíme riadte sa výlučne pokynmi lekárov a sestier v záujme ochrany svojho zdravia.

3. Bezpečnosť a ochrana zdravia pacientov na pracoviskách EuroPainClinics

Na všetkých pracoviskách EuroPainClinics je v súčasnosti aplikovaný plán zvýšenej dezinfekcie, ktorý zahŕňa všetky opatrenia pre bezpečnosť a ochranu našich pacientov pri ich návšteve. Spol’ahnite sa prosím, že k vašej liečbe pristupujeme s najvyššou opatrnosťou.

 • Všetci lekári a sestry našich pracovísk sú vybavení ochrannými rúškami/respirátormi.
 • Na dezinfekciu všetkých priestorov a povrchov je na pracoviskách EuroPainClinics používaná dezinfekcia najvyššej triedy podľa zákonom stanovených noriem.
 • Pre permanentné udržiavanie čistoty priestorov sú na pracoviskách EuroPainClinics používané špeciálne germicídne lampy pre sterilizáciu vzduchu, kvapalín a povrchu predmetov.
 • Priestory čakárne a ambulancie dôkladne dezinfikujeme priebežne, po návšteve každého jednotlivého pacienta, a po ukončení ordinačného dňa. Po 4 dňoch prevádzky prebieha celodenná sanácia pracoviska a príprava na ďalšiu prevádzku.
 • Po každom zákroku dôkladne dezinfikujeme kompletné vybavenie a zariadenie zákrokovej sály.
 • Zabezpečujeme pravidelné a dostatočné vetranie priestorov pracoviska.
 • Zabezpečujeme pravidelné vynášanie odpadkových košov a ich dezinfekciu, riadené triedenie a likvidáciu akéhokoľvek pevného odpadu a biologického materiálu.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia