Bolesť chrbta

Bolesť chrbta má viacero príčin a príznakov. Ak trvá dlhšie než tri mesiace, hovoríme o chronickej bolesti.

Bolest chrbta - život bez bolesti chrbta ešte dnes

Klinické prejavy chronickej bolesti chrbta, ako sú silné blokády chrbta, bolesti v bedrovej oblasti chrbtice s bolesťou šíriacou sa do končatín, porucha až strata citlivosti alebo celkovej hybnosti či bolesti chrbta, ktoré pretrvávajú po už absolvovanej operácii, poukazujú na významné zmeny, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života. Po akútnej infekcii horných dýchacích ciest je bolesť chrbta druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti u ľudí do 45 rokov.

bolesťou chrbta sa stretáva prakticky každý človek – štatisticky sa aspoň raz v živote prejaví až u 80 % dospelej populácie. Bolesť chrbta v dôsledku degeneratívneho ochorenia chrbtice, ktorého zmeny môžu byť zrejmé už medzi 30. až 40. rokom veku, patologické zmeny na chrbtici v dôsledku úrazu alebo po operácii sú vždy jasným signálom pre vyhľadanie špecialistov.

Chronická bolesť chrbta zasahuje do množstva oblastí života človeka, limituje ho v jeho životnej aj pracovnej výkonnosti a môže mať taktiež negatívny dopad na rodinné a spoločenské súžitie. Ľudí s dlhodobou bolesťou chrbta ohrozuje psychická nepohoda a emocionálna nestabilita, trpia depresiami, úzkosťami, často sa stávajú závislými od užívania liekov.

Cieľom liečby je zmierniť, zredukovať a kontrolovať bolesť s efektom úľavy od bolesti, ktorá vedie k zníženiu spotreby užívaných liekov a umožňuje vrátiť sa opäť do aktívneho života.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia