Bolesť chrbta má množstvo príčin a príznakov. Ak je doba jej trvania dlhšia ako tri mesiace, hovoríme o chronickej bolesti. 

Klinické prejavy chronickej bolesti chrbta, ako sú silné blokády chrbta, bolesti v bedrovej oblasti chrbtice s vyžarujúcou bolesťou do končatín, porucha až strata citlivosti alebo celkovej hybnosti, či bolesti chrbta, ktoré pretrvávajú po už absolvovanej operácii, poukazujú na významné zmeny, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života. 

O bolesti chrbta

S bolesťou chrbta sa stretne prakticky každý človek – štatisticky sa aspoň jedenkrát v živote prejaví až u 80% dospelej populácie. Bolesť chrbta v dôsledku degeneratívneho ochorenia chrbtice, ktorého zmeny môžu byť viditeľné už medzi 30. až 40. rokom veku, patologické zmeny na chrbtici v dôsledku úrazu alebo po operácii sú vždy jasným signálom pre vyhľadanie špecialistu.

Chronická bolesť chrbta zasahuje do mnohých oblastí života človeka, limituje ho v jeho životnej i pracovnej výkonnosti a môže mať aj negatívny dopad na rodinné a spoločenské spolužitie. Ľudia s dlhodobou bolesťou chrbta sú ohrození psychickou nepohodou a emocionálnou nestabilitou, trpia depresiami, úzkosťami, často sa stávajú závislými na užívaní liekov.

Cieľom liečby je zmierniť, zredukovať a kontrolovať bolesť s efektom úľavy od bolesti, ktorá vedie k zníženiu spotreby užívaných liekov a umožňuje navrátiť sa opäť do aktívneho života.

Bolesť chrbta a jej najčastejšie príčiny

Príčiny a prejavy bolesti chrbta môžu byť rôzne, typické sú napr. silné blokády chrbta, bolesti v bedrovej oblasti chrbtici šíriacej sa do končatín, porucha až strata citlivosti alebo celkovej hybnosti, bolesti chrbta, ktoré pretrvávajú už po absolvovanej operácii, či bolesť chrbta v dôsledku degeneratívneho ochorenia chrbtice.

Bolesť chrbta môžu spôsobovať patologické zmeny na chrbtici v dôsledku úrazu alebo po operácii, poškodené väzivo chrbta, nadmerne namáhané chrbtové svaly, degeneratívne zmeny medzistavcových platničiek, vyskočené (herniované) platničky, radikulopatia (spôsobená kompresiou, zápalom a/alebo poranením koreňa) (forma radikulopatie spôsobená kompresiou sedacieho nervu), spondylolistéza (posun stavca dopredu voči susednému, nižšie umiestnenému, najčastejšie v bedrovej oblasti chrbtice), spinálna stenóza (zúženie chrbticového kanála, ktoré vytvára tlak na nervové korene).

Svoju úlohu zohráva aj artróza, zlé pohybové stereotypy často v spojitosti s nadmerným zaťažovaním chrbtice, zlé držanie tela, obezita, tehotenstvo, úbytok kostnej hmoty, psychický stres.

Bolesť chrbta sprevádza rad ortopedických ochorení, ako je skolióza (trvalé vychýlenie chrbtice do strany) hyperlordóza (veľké zakrivenie chrbtice, ktoré vytvára priehlbinu v dolnej časti chrbta), a hyperkyfóza (väčšie zakrivenie hrudnej chrbtice, ktoré vytvára hŕb). Spôsobená môže byť aj infekciou, nádormi, obličkovými kameňmi a inými indikáciami.

Degeneratívne zmeny na platničkách

Na vzniku degeneratívnych zmien medzistavcových platničiek sa samozrejme podieľa prirodzené starnutie, ktoré však môžeme výrazne urýchliť nedostatkom pohybovej aktivity, častým dlhým sedením, stereotypnými činnosťami alebo nevhodným zaťažovaním pri pracovnej, či športovej aktivite. Vlastné hernia potom vzniká ako jeden z možných dôsledkov takej degenerácie či už vplyvom úrazu, nadmerného namáhania, akútneho preťaženia, alebo aj úplne spontánne.

Ďalšími možnými prejavmi degenerácie platničky sú jej dehydratácia, kedy sa platnička znižuje, často nasledovaná zápalovými zmenami a vrastaním predtým neprítomných nervov a ciev. Postupne sa vytvárajú až kostné výrastky-osteofyty, vzniká artróza chrbtice a ďalšie degeneratívne ochorenia ako zúženie chrbticového kanála (stenóza), spondylolistéza – „posunutie stavcov“ a ďalšie bolestivé stavy.

Častým problémom je vyskočenie platničky, odborne prolaps či hernia disku, laicky niekedy označovaný ako vykĺznutá alebo prasknutá platnička.

Aké typy bolesti chrbta rozlišujeme

Bolesť chrbta zahŕňa mnoho typov a je možné ju charakterizovať z radu hľadísk – podľa anatomickej štruktúry, ktorá je postihnutá, podľa typu postihnutého tkaniva, podľa miesta vzniku a príčiny. Základné delenie, ktoré zohľadňuje časové hľadisko, je bolesť akútna a chronická.

Akútna bolesť chrbta

Tento typ bolesti má varovný charakter, jedná sa o symptóm (prejav) ochorenia alebo úrazu. Upozorňuje, že niečo v tele musí byť rýchlo vyriešené, odstránené. Akútna bolesť sprevádza nejakú formu poškodenia tkanív, ale odznieva, pokiaľ odznie jej príčina, v pomerne krátkom čase, v poriadku niekoľkých hodín, dní až týždňov. Hranicou pre klasifikáciu bolesti ako akútnu bolesť je maximálne trvanie do 3 až 6 mesiacov.

Aké prejavy sú typické

Typickými sprievodnými prejavmi je zvýšený krvný tlak, tachykardia, potenie, môže sa prejavovať stav úzkosti alebo emočný stres. Akútna bolesť je spravidla celkom ovplyvniteľná liekmi a inými metódami, a je tak dobre vyliečiteľná, ako je vyliečiteľná jej príčina. Pri nedostačujúcej alebo zanedbanej liečbe však môže rýchlo dôjsť k prechodu do chronického bolestivého stavu.

Akútna bolesť chrbta

Akútna bolesť chrbta môže vznikať ako bolesť po takých bežných pohyboch, ako je vstávanie, otáčanie sa alebo ohýbanie sa vpred. Symptómy sa môžu objaviť náhle po pohybe, ale aj napríklad po prebudení zo spánku. Najčastejšími symptómami sú citlivosť na bolesť v určitom mieste chrbta a končatín až po neidentifikovateľnú, rozptýlenú bolesť v dolnej časti chrbta a končatín. Bolesť môžu, ale nemusia zhoršiť špecifické pohyby, ako je zdvihnutie nohy, alebo určité polohy ako sedenie alebo státie. Akútna bolesť chrbta môžu sprevádzať bolesti vyžarujúce do nôh (ischias).

Prvý výskyt bolesti chrbta s akútnou bolesťou dolnej časti chrbta je obvykle u človeka vo veku od 20 do 40 rokov. Opakujúca sa bolesť sa vyskytuje u viac ako polovice populácie, pričom opakované bolesti chrbta sú všeobecne bolestivejšie ako prvé.

Spolu s bolesťou dolnej časti chrbta sa môžu vyskytnúť ďalšie ťažkosti, ako napríklad problém so spánkom: potreba dlhšieho času na zaspanie, prerušovanie spánku, kratšie trvanie spánku a horšia kvalita spánku.

Chronická bolesť chrbta

Na rozdiel od akútnej bolesti je táto bolesť sama o sebe označovaná ako ochorenie. Po určitej dobe trvania bolesti dochádza k jej takzvanej chronifikácii. Je to stav, kedy je bolesť „fixovaná“ v nervovom systéme na rôznych úrovniach a kedy často odstránenie pôvodnej príčiny už nevedie k odstráneniu bolesti. Pôvodná príčina dokonca často už nie je ani známa. Trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov a je všeobecne náročnejšie na lekárske ošetrenie. Chronická bolesť môže byť dôsledkom poškodeného tkaniva, ale veľmi často je spôsobená poškodením nervového systému, alebo jeho určitou prestavbou („scitlivením“). Na bolesť sa teda príliš „nezvyká“, skôr naopak – v čase sa spravidla bez liečby zhoršuje.

Aké prejavy sú typické

Akútna aj chronická bolesť môžu byť vysiľujúce, povaha chronickej bolesti však robí pacienta oveľa viac zraniteľným. Neustála a zhoršujúca sa chronická bolesť spôsobuje väčšinou psychické zmeny (depresia, úzkosť, emocionálna nestabilita), poruchy spánku, závislosť na užívaní liekov, zmeny chuti do jedla a iné prejavy. Opačne všetky tieto stavy môžu tiež prehlbovať vnímanie chronickej bolesti. Vlastným cieľom liečby je predovšetkým zmiernenie chronickej bolesti.

Chronická bolesť chrbta

Klinické prejavy chronickej bolesti chrbta, ako sú silné blokády chrbta, bolesti v bedrovej oblasti chrbtice s vyžarujúcou bolesťou do končatín, porucha až strata citlivosti alebo celkovej hybnosti, či bolesti chrbta, ktoré pretrvávajú po už absolvovanej operácii, poukazujú na významné zmeny, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu života.

S bolesťou chrbta sa stretne prakticky každý človek – štatisticky sa aspoň jedenkrát v živote a prejaví až u 80% dospelej populácie. Bolesť chrbta v dôsledku degeneratívneho ochorenia chrbtice, ktorého zmeny môžu byť viditeľné už medzi 30. až 40. rokom veku, patologické zmeny na chrbtici v dôsledku úrazu alebo po operácii sú vždy jasným signálom pre vyhľadanie špecialistu.

Chronická bolesť chrbta zasahuje do mnohých oblastí života človeka, limituje ho v jeho životnej i pracovnej výkonnosti a môže mať aj negatívny dopad na rodinné a spoločenské spolužitie. Ľudia s dlhodobou bolesťou chrbta sú ohrození psychickou nepohodou a emocionálnou nestabilitou, trpia depresiami, úzkosťami, často sa stávajú závislými na užívaní liekov. Cieľom liečby je zmierniť, zredukovať a kontrolovať bolesť s efektom úľavy od bolesti, ktorá vedie k zníženiu spotreby užívaných liekov a umožňuje navrátiť sa opäť do aktívneho života.

Podľa miesta vzniku sa bolesť chrbta delí na ďalšie typy:

Nociceptívna bolesť chrbta

Je spôsobená stimuláciou takzvaných receptorov bolesti, čo sú drobné nervové zakončenia, ktoré sa nachádzajú v koži, svaloch, kostiach, kĺboch alebo okolo vnútorných orgánov. Tieto môžu byť dráždené poškodením tkanív, zmenami teploty, ischémiou (nedokrvovaním) a pod. Nociceptívna bolesť sa ďalej delí na somatickú (vychádza z oblastí šliach, chrbtových svalov, kĺbov, kostí, je ostrá a dobre lokalizovateľná – napr. zlomenina) a vis z vnútorných orgánov, najmä brušnej dutiny – tupá, hlboká bolesť, ťažko lokalizovateľná).

Neuropatická bolesť chrbta

Je spôsobená poškodením nervového systému, alebo poškodením nervu, ktorý sa podieľa na vedení vnímania bolesti do mozgu. Podľa miesta dráhy nervu sa potom ďalej delí na periférnu a centrálnu neuropatickú bolesť. Pacienti opisujú túto bolesť ako pálenie alebo pichanie špendlíky, niekedy aj ako „elektrický šok“.

Príčinami tohto typu bolesti sú napríklad kraniálna neuralgia (zápal trojklaného nervu) kompresívne koreňové syndrómy (vyskočenie medzistavcovej platničky), postoperačné neuropatické bolesti, úžinové syndrómy (zápal karpálneho tunela), diabetická neuropatia, postherpetická neurológia (pásový opar) a pod.

Viete, čo je prenesená bolesť?

Ide o bolesť chrbta, ktorú pacient pociťuje v inom mieste, než v skutočnosti vzniká. Bolesť sa šíri do rôznych oblastí tela, ktoré sú často vzdialené od postihnutých anatomických štruktúr a orgánov. Bolesť býva obvykle ostrá a dlhotrvajúca. Z oblasti chrbtice je typická projekcia bolesti do bedier, dolných končatín, hrádze, brucha aj hrudníka. Naopak bolesti z oblasti panvy a brucha sa môžu premietať do oblasti spodného chrbta (viscerálna prenesená bolesť), rovnako ako v prípade vzdialených zdrojov ako sú bedrové a kolenné kĺby, pooperačné jazvy a pod. (Somatická prenesená bolesť).

K presnej diagnostike príčin bolesti chrbta je často nutné vyšetrenie postihnutej oblasti chrbtice zobrazovacou metódou, prípadne vykonanie selektívnych diagnostických blokád na identifikáciu tzv. generátora bolesti.

Môže vás zaujímať: Mýty a polopravdy o bolesti chrbta

Sedieť sa musí vždy rovno
Hrbenie sa je zlé, to si pamätáme už od školských rokov. Ale príliš vzpriamené a nečinné sedenie môže byť pre vás záťažou, ktorá spôsobuje bolesť chrbta. Niekoľkokrát za deň si urobte prestávky: oprite sa o stoličku s nohami na podlahe a mierne pokrčte chrbát. Ideálne je pokúsiť sa viackrát za deň chvíľu stať, napríklad keď telefonujete alebo čítate.

Ťažké veci vôbec nedvíhať
Nie je dôležité to, ako vysoko zdvíhate bremeno, ale akým spôsobom. Postavte sa priamo pred daný predmet, potom pridrepnite blízko neho, so vzpriamenou chrbticou a hlavou smerujúcou nahor. Potom sa postupne stavajte na nohy a pomaly zdvíhajte predmet, pričom ruky držte vždy blízko pri tele. Neotáčajte ani neohýbajte prudko celé telo, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu platničky (vyskočenie platničky), čo by mohlo spôsobiť bolesť chrbta. (Samozrejme by ste nemali zdvíhať nič, čo by pre vás mohlo byť príliš ťažké.)

Posteľ je najlepšia liečba
Áno, odpočinok môže pomôcť pri nedávnom zranení alebo namáhavej činnosti, ktoré spôsobujú bolesť chrbta. Ale deň alebo dva sústavné ležanie v posteli môžu bolesť chrbta aj zhoršiť.

Viac kíl, viac bolesti
Zostať fit pomáha predchádzať silnej bolesti chrbta. Kilá navyše vám budú zbytočne zaťažovať chrbát. Bolesť chrbta je najbežnejšia u ľudí, ktorí sú mimo formu, najmä u tzv. víkendových športovcov, ktorí sa po týždni sedenia rozhodnú trochu „sa rozhýbať“

Štíhla postava rovná sa žiadna bolesť chrbta
Bolesť chrbta môže postihnúť kohokoľvek. Ľudia, ktorí sú príliš chudí, ako sú ľudia s poruchou príjmu potravy (anorexia), môžu trpieť stratou kostnej hmoty. Je pravdepodobnejšie, že ich postihne napr. zlomenina kosti či vyskočená platnička.

Cvičenie je na bolesť chrbta zlé
Toto je pravdepodobne najväčší mýtus. Pravidelné cvičenie zabraňuje bolesti chrbta. Lekári môžu odporučiť cvičenie ľuďom, ktorých postihla bolesť dolnej časti chrbta. Obvykle začínajú ľahkými cvikmi a pohybmi, postupne zvyšujú intenzitu. Akonáhle okamžitá bolesť chrbta zmizne, vhodne zostavený cvičebný plán pomôže zabrániť tomu, aby sa vrátila.

Tvrdšie matrace sú lepšie
V jednej zo štúdií bolo potvrdené, že ľudia s pretrvávajúcou všeobecnou bolesťou chrbta, ktorí spali na stredne tvrdom matraci, chrbát bolel menej a boli schopní sa pohybovať lepšie ako tí, ktorí spali na tvrdom matraci. Jedna tvrdosť však nie je pravidlom pre všetkých. Vyberte si matrac na základe vašich spánkových zvykov a podľa príčiny vašej bolesti chrbta. Neváhajte poradiť sa s odborníkom.

Čítajte viac o liečbe v EuroPainClinics

Intervenčná diagnostika bolesti

Intervenčná diagnostika

Nájdenie hlavného zdroja vašej bolesti chrbta je dôležité pre výber optimálnej metódy na jeho ošetrenie a predpokladom úspešnej liečby.

Celý článok

Intervenčná liečba bolesti

Intervenčná liečba bolesti

Miniinvazívne a endoskopické výkony poskytované na pracoviskách EuroPainClinics pri liečbe bolesti chrbta patria k tým najpokročilejším postupom v rámci odboru intervenčnej liečby bolesti (tzv. intervenčná algeziológia).

Celý článok

Výhody liečby bolesti v EuroPainClinics

Výhody liečby

Zveriť svoju liečbu bolesti chrbta do rúk najlepšieho špecialistu je pre každého pacienta najväčším prianím. Rovnako tak je dôležité aj očakávanie čo najefektívnejšieho výsledku liečby. Využite výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov!

Celý článok

Prevencia bolesti chrbta

Prevencia bolesti chrbta

Mať silný a zdravý chrbát je želaním každého, a preto je na mieste myslieť na to, ako preventívne predchádzať rozvoju ochorenia chrbtice. Významnú úlohu zohráva vlastná aktivita pri udržiavaní životného štýlu alebo pri jeho zmene.

Celý článok

Naši
špecialisti

Vaša liečba je v rukách tímu špičkových špecialistov, ktorí disponujú mnohoročnou klinickou praxou, rozsiahlymi zahraničnými skúsenosťami, a ktorí sú ako jediní na Slovensku držiteľmi medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľované svetovou organizáciou World Institut od Pain.

Prestížna certifikácia FIPP