Dr. Krzysztof Łokas

Ortopedický a spinálny chirurg, špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

Dr. Krzysztof Lokas je popredným poľským ortopedickým a spinálnym chirurgom so špecializáciou na miniinvazívne a endoskopické výkony na chrbtici. V tejto oblasti je špecialistom na transforaminálnu a translaminárnu endoskopickú diskektómiu. Predmetom jeho profesijného záujmu je vertebroplastika, nukleoplastika, zaoberá sa liečbou degeneratívneho ochorenia chrbtice, skoliózy, spondylolistézy a liečbou bolesti rádiofrekvenčnými technikami. Je držiteľom diplomu špecialistu na ortopedickú chirurgiu a traumatológiu.

Pôsobí ako senior spinálny chirurg a konzultant pre chirurgiu chrbtice na klinike Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej w Bielsku Białej. V minulosti pôsobil ako hlavný asistent, ortopedický a traumatologický chirurg a konzultant pre chirurgiu chrbtice v univerzitných a okresných nemocniciach v Zakopanom.

Od roku 2012 je lekárom Poľskej atletickej asociácie, v r. 2015 bol tímovým lekárom na Letnej univerziáde v Gwangju. Aktívne sa zúčastňuje odborných sympózií a vzdelávacích workshopov (Irán, Francúzsko, Bulharsko, Mexiko, Brazília, Írsko) a pôsobí ako školiteľ MaxMore Spine Products.

Lekárske vzdelanie získal na Jagelovskej univerzite v Krakove, kde taktiež ako odborný asistent viedol prípravu a odborné prednášky pre rezidentov vzdelávacieho programu Ortopedická chirurgia a zahraničných študentov.

Odborné členstvá:

Pol’ská chirurgická spoločnosť
Pol’ská spoločnosť pre ortopédiu a traumatológiu

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia