Dr. Ashish Shetty, MBBS, FRCA, ECFMG, FFPMRCA

Dr. Ashish Shetty, MBBS, FRCA, ECFMG, FFPMRCA, je renomovaný medzinárodný odborný lekár pre liečbu bolesti.

Dr. Shetty získal skúsenosti v Cambridge University Hospitals a pôsobil ako vedecký pracovník v oblasti kontroly bolesti v nemocnici Guys & St Thomas Hospital v Londýne. Je odborným lekárom v oddelení liečby bolesti na University College London Hospitals a čestným lekárom v Great Ormond Street Hospital. Súkromnú prax prevádzkuje v Harley street Clinic a London Bridge Hospital. Jeho špecializáciou je najmä chronická bolesť: neuromodulácie, miechové stimulátory, športová medicína, bolesti panvy, multidisciplinárny prístup k liečbe bolesti, CRPS.

V súčasnosti zastáva rad funkcií a pôsobí ako:

  • člen ústredného výboru: London School of Regional Anaesthesia (Londýnska škola regionálna anestézia)
  • člen Rady a pedagogický pracovník: Royal Society of Medicine (Kráľovská lekárska spoločnosť)
  • vedúci lekár a člen Rady: London Pain Forum (Londýnske fórum pre liečbu bolesti)
  • vedúci lekár oddelenia neuromodulace, UCLH
  • vedúci vzdelávania, Faculty of Pain Medicine (Fakulta pre liečbu bolesti), Royal college of Anaesthesia (Kráľovská anesteziologická akadémia), Londýn
  • vedúci lekár pre dospievajúcich pacientov, Department of Pain Medicine (oddelenie liečby bolesti), UCLH, GOSH
  • lekársky odhadcu pre špecializovaných lekárov, University College London Hospitals
  • vedúci kurzu Sympózium o abdominopelvické bolesti
  • vedúci lekár oddelenia MSc neuromodulácie: University College London

Vo výzkumných aktivitách sa profilovo zameruje na neuromodulácie, neuropatickú bolesť, bolesť chrbta a bolesť panvy.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia