MUDr. Michal Adam

MUDr. Michal Adam

Špecialista na miniinvazívnu liečbu chrbta

MUDr. Adam je atestovaný algeziolog, anestéziológ a intenzivista. Je držiteľom certifikátu lektora v ultrazvukom navádzanej regionálnej anestézii. Lekárske štúdium absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2005 nastúpil ako lekár-anestéziológ do Fakultnej nemocnice Sv. Anny v Brne, kde tiež po úspešnom zložení atestačnej skúšky pracoval ako zástupca ordinára na ortopedickej klinike v pozícii anestéziológa a zároveň školiteľa. Od roku 2017 pracuje v Centre pre liečbu chronickej bolesti, kde po absolvovaní atestácie v odbore algeziologie pôsobí doteraz.

MUDr. Michal Adam pôsobí od roku 2020 na špecializovaném pracovisku EuroPainClinics Brno, kde je od septembra 2021 vymenovaný vedúcim lekárom.

Odborná členstvo

  • Spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti ČLK JEP
  • Česká spoločnosť anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny (ČSARIM)

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia