Odborný seminár o kryoablácii prebehol v Banskej Bystrici

595 | 2 min

Kryoablácia je inovatívnou terapeutickou metódou liečby bolesti, ktorá využíva účinkov veľmi nízkej teploty pre dočasné prerušenie senzorických funkcií v určitých štruktúrach nervového systému. Odborný seminár na túto tému viedol 9. septembra špecialista EuroPainClinics MUDr. Peter Lenčéš pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Fakultná nemocnica v Banskej Bystrici je jedným z prvých slovenských nemocničných zariadení, ktoré novo disponuje kryochirurgickým zariadením pre výkon metódy kryoablácie. V rámci programu odborného seminára sa MUDr. Peter Lenčéš vo svojej prednáške podelil o klinickú skúsenosť pracovísk EuroPainClinics, ktoré metódu pri liečbe bolesti chrbta, kĺbov a kĺbových spojení už dlhodobo využívajú. Odbornými vstupy ďalej prispel MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics.

Seminár poskytol komplexné informácie o kryochirurgickom zariadení, technických parametroch a funkciách, a množstvo užitočných informácií k indikovaniu a presnej diagnostike pacientov pre kryoabláciu. Seminára sa zúčastnili lekári a sestry Algeziológickej kliniky v čele s prednostom kliniky Doc. MUDr. Igorom Martuliakom, PhD., a II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny v čele so zástupcom prednostu MUDr. Michalom Venglarčíkom, PhD.

Prvý kryoblačný výkon bude v nemocnici Banská Bystrica v úzkej spolupráci s EuroPainClinics realizovaný dňa 29. septembra. 

MUDr. Peter Lenčéš prednášal o kryoablačnej metóde
Odborný seminár pre lekárov Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta Banská Bystrica