MUDr. Michal Matias, FIPP

Špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Michal Matias je špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta, je atestovaný v odboroch algeziológia, anestéziológia a resuscitácia. Je držiteľom certifikácie v odbore ultrazvukom navigovanej regionálnej anestézie, certifikácie ALS Provider a Certification EACTA/ESC Certification on adult TEE.

MUDr. Matias je držiteľom prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie FIPP (Fellow of Inteventional Pain Practice), ktorá je potvrdením vysokých profesných kompetencií v presnom a bezpečnom ovládaní intervenčných techník, oprávňujúci (spolu s národnou licenciou) na výkon týchto špecializovaných techník po celom svete. Certifikáciu udeľuje svetová organizácia World Institut of Pain.

Od septembra 2020 je vedúcim lekárom pracoviska EuroPainClinics Hradec Králové. Ako lekár pôsobí od roku 2017 na pracovisku EuroPainClinics v Prahe a Brne, kde v rokoch 2019-2020 zastával pozíciu vedúceho lekára. Je zároveň lekárom a zástupcom vedúceho lekára Centra pre liečbu bolesti Kliniky anestézie, resuscitácie a intenzívnej medicíny 1.LF UK a VFN Praha. V rokoch 2015 až 2019 bol vedúcim lekárom SPIN, Klinika anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny, 1. Lekárska fakulta University Karlovej a VFN Praha.

Odborné členstvá

  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)
  • World Institut of Pain (WIP)
  • Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP (SSLB)

Klinická prax a medzinárodná spolupráca

  • Emergency and ICU St. James Hospital, Sliema, Malta
  • King Fahad Armed Forces Hospital Jeddah, KSA
  • Texas Medical Center Houston, Texas (Texas Heart Institute, University of Texas, MD Anderson Cancer Center)
  • Klinika anesteziologie a resuscitace, FN Motol, Praha
  • Lekár – Armáda Českej republiky

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia