MUDr. Michal Matias

Špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Michal Matias je špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta, je atestovaný v odboroch algeziológia, anestéziológia a resuscitácia. Je držiteľom certifikácie v odbore ultrazvukom navigovanej regionálnej anestézie, certifikácie ALS Provider a Certification EACTA/ESC Certification on adult TEE.

Od septembra 2020 je vedúcim lekárom pracoviska EuroPainClinics Hradec Králové. Ako lekár pôsobí od roku 2017 na pracovisku EuroPainClinics v Prahe a Brne, kde v rokoch 2019-2020 zastával pozíciu vedúceho lekára. Je zároveň lekárom a zástupcom vedúceho lekára Centra pre liečbu bolesti Kliniky anestézie, resuscitácie a intenzívnej medicíny 1.LF UK a VFN Praha. V rokoch 2015 až 2019 bol vedúcim lekárom SPIN, Klinika anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny, 1. Lekárska fakulta University Karlovej a VFN Praha.

Odborné členstvá

  • Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM)
  • World Institut of Pain (WIP)
  • Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP (SSLB)

Klinická prax a medzinárodná spolupráca

  • Emergency and ICU St. James Hospital, Sliema, Malta
  • King Fahad Armed Forces Hospital Jeddah, KSA
  • Texas Medical Center Houston, Texas (Texas Heart Institute, University of Texas, MD Anderson Cancer Center)
  • Klinika anesteziologie a resuscitace, FN Motol, Praha
  • Lekár – Armáda Českej republiky

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia