MUDr. Michal Matias

špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

MUDr. Michal Matias je špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta, je atestovaný v odboroch algeziológia, anestéziológia a je držiteľom certifikátu v oblasti ultrazvukom navigovanej regionálnej anestézie, a ďalej certifikácií ALS Provider a Certification EACTA / ESC Certification on adult TEE.

Od roku 2019 je vedúcim lekárom Kliniky miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics Brno. Ako lekár pôsobí zároveň od roku 2017 aj na pracovisku EuroPainClinics v Prahe. Je zároveň lekárom a zástupcom vedúceho lekára Centra pre liečbu bolesti Kliniky anestézie, resuscitácie a intenzívnej medicíny 1. LF UK a VFN Praha. V rokoch 2015 až 2019 bol vedúcim lekárom SPIN, Klinika anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej a VFN Praha.

Bohaté skúsenosti získal počas celej rady zahraničných pracovných pobytov spojených s výkonom klinické praxe.

Klinická prax a medzinárodná spolupráca:

  • Emergency and ICU St. James Hospital, Sliema, Malta
  • King Fahad Armed Forces Hospital Jeddah, KSA
  • Texas Medical Center Houston, Texas (Texas Heart Institute, University of Texas, MD Anderson Cancer Center)
  • Klinika anesteziologie a resuscitace, FN Motol, Praha
  • Lekár – Armáda Českej republiky

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia