Implantácie miechových elektród u panvovej bolesti

Unikátne operačné výkony prebehli v uplynulých dňoch v Nemocnici svätého Michala v Bratislave. Operatéri MUDr. Róbert Rapčan, PhD, MBA, FIPP, MUDr. Michal Krajčovič a Dr. Ashish Shetty úspešne uskutočnili špecifické a pomerne náročné implantácie elektród pre miechovú stimuláciu u dvoch pacientov s komplikovanou panvovou bolesťou, pričom u jedného z prípadov išlo o kombináciu s hrudnou a retrográdnou sakrálnou implantáciou.

Dr. Ashish Shetty, MBBS, FRCA, ECFMG, FFPMRCA, renomovaný medzinárodný špecialista v oblasti liečby bolesti so zameraním na neuromoduláciu, neuropatickú bolesť, bolesť chrbta a bolesť panvy, sa u tejto príležitosti osobne priletel podeliť o svoje bohaté skusenosti s liečbou panvovej bolesti z Londýna, a to napriek komplikovanej situácii spôsobenej epidémiou covid-19.

Metóda neurostimulácie SCS (Spinal Cord Stimulation) je jednou z najčastejších metód neuromodulačnej liečby. Princíp liečby spočíva v implantácii miechového neurostimulátora, keď sú do epidurálneho priestoru v blízkosti chrbtice zavedené elektródy. Elektrické impulzy vychádzajúce z elektród stimulujú okolité nervy a regulujú či blokujú prenos „signálov“ o bolesti z poškodených štruktúr do mozgu.


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia