Viete, aké sú výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov?

Pacient, ktorý sa pripravuje podstúpiť operáciu chrbta, si kladie celý rad otázok: Ako zákrok zvládnem? Čo ma čaká? Mám mať obavy z bolesti, z anestézie? Ako dlho zostanem v nemocnici?Ako dlho budem v pracovnej neschopnosti? Kedy sa zas budem môcť vrátiť do práce? Ak stojíme pred rozhodnutím, aký typ operácie zvoliť, je vždy kľúčové zváženie všetkých možností a hľadísk. Spoznajte hlavné benefity unikátnych miniinvazívnych a endoskopických výkonov, ktoré pacientovi prinášajú v porovnaní s klasickým prístupom operácie chrbta. Ich prednosťou je najmä šetrnosť, kratšia dĺžka trvania zákroku a menšie riziko pooperačných komplikácií. Prednosťou miniinvazívnych a endoskopických výkonov je najmä šetrnosť k pacientovi, kratšia dĺžka trvania zákroku, nižšie riziko pooperačných komplikácií a prípadná jednoduchšia chirurgická revízia.
  • Nižšie riziko poškodenia nervov a tkanív
Vďaka minimálne invazívnemu charakteru výkonov dochádza k minimálnemu poškodeniu svalov pozdĺž chrbtice a ďalších mäkkých tkanív, ktoré sa môžu pri klasickej otvorenej operácii chrbtice narušiť.
  • Menšia tvorba epidurálnej fibrózy alebo zmnoženého väziva v epidurálnom (chrbticovom) priestore.
Pri klasickej operácii môže dôjsť, a to až pri tretine pacientov, k tzv. syndrómu zlyhania operačnej liečby (FBSS – failed back surgery syndrom), ktorý je jednou z častých príčin koreňového syndrómu chrbta. Znamená to, že hoci bola operácia vykonaná technicky správne, z určitého dôvodu sa vytvorilo zmnožené väzivo, ktoré sa môže následne stať príčinou pretrvávajúcej alebo aj nanovo vzniknutej bolesti po operácii. Miniinvazívne a endoskopické výkony riziko tvorby zjazveného tkaniva významne znižujú.
  • Menší výskyt infekcií, menší chirurgický rez a chirurgická trauma
Pri výkone sa robí iba jeden kožný rez s veľkosťou 8 až 10 mm, ktorým sa do chrbticového priestoru zavedú mikroskopické pracovné nástroje. Strata krvi je oproti otvorenej operácii minimálna, čo má taktiež vplyv na telesnú kondíciu organizmu pri rekonvalescencii. Vďaka presnej a cielenej vizualizácii operačného priestoru endoskopickou kamerou a pod kontrolou RTG mobilného C-ramena pracuje operatér priamo v mieste problému, je tu teda oveľa menšia trauma, a tým taktiež zníženie bolestivosti po operácii. Pri niektorých výkonoch môže dôjsť k úľave od bolesti prakticky ihneď po zákroku.
  • Rýchlejšie zotavenie a návrat ku každodenným činnostiam a do zamestnania
Výkony sa robia v ambulantnej starostlivosti a nie je potrebná hospitalizácia – pacient po zákroku a odporúčanom čase odpočinku (okolo dvoch hodín) odchádza v ten istý deň domov. Pacient po endoskopickom zákroku dostane súbor režimových a pohybových odporúčaní, ktoré ho sprevádzajú počas výkonu jednotlivých aktivít (chôdza, sed, státie, jazda autom, cvičenie, fyzioterapia, šport a i.). Obdobie rekonvalescencie závisí od typu vykonaného výkonu a celkového zdravotného stavu pacienta, obvykle ide v priemere o obdobie 6 týždňov, po ktorých uplynutí je pacient schopný vrátiť sa prakticky naplno do aktívneho života a do práce. Výkony sa robia v lokálnej, ľahkej anestézii (analgosedácia), iba zriedkavo v celkovej anestézii a ich trvanie je podľa typu od 30 do 90 minút. Všetky výkony, ktoré na pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme, sa opierajú o medicínu založenú na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society). V tomto kontexte zastávame odborný postoj, že nie pre každého pacienta je tento typ liečby vhodný, nie každý pacient bude pociťovať rovnakú úľavu od bolesti a nie u každého pacienta znamená miniinvazívny výkon lepší prístup. Základom liečby na našej klinike je precízna diagnostika bolesti chrbta, ktorá umožňuje presne odhaliť zdroj bolesti chrbta a stanoviť najvhodnejšiu liečebnú metódu s cieľom účinne odstrániť bolesť alebo výrazne znížiť jej intenzitu. Na pracoviskách EuroPainClinics môžete s dôverou zveriť svoju liečbu do rúk špičkových špecialistov na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta. Viac než tritisíc úspešne vykonaných endoskopických výkonov je potvrdením kvality nami poskytovanej zdravotnej starostlivosti.  Zaujala vás možnosť liečby? Odošlite svoju E-konzultáciu ešte dnes!

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia