Zatvoriť formulár

"Bezplatné objednanie na vstupné vyšetrenie do EuroPainClinics za pár minút!"
Aká je Vaša preferovaná ambulancia vyšetrenia?

Máte záujem o konzultáciu v  Českej republike?

Objednajte sa do EuroPainClinics

Na vstupné vyšetrenie do EuroPainClinics Bratislava sa môžete objednať vyplnením a odoslaním formulára E-konzultácia nižšie. Iba v akútnych prípadoch nás pre objednanie kontaktujte telefonicky na telefónnom čísle +421 949 417 152 Informácia pre poistencov poisťovne Dôvera Špecializované pracovisko EuroPainClinics Bratislava nemá v súčasnosti uzatvorený zmluvný vzťah so zdravotnou poisťovňou DÔVERA. Zdravotnú starostlivosť pacient hradí v plnej výške priamo na pracovisku EuroPainClinics. Cena za zdravotnú starostlivosť poskytovanú na pracovisku EuroPainClinics Bratislava sa odvíja od lekárom stanoveného typu výkonu / výkonov v rámci celkového liečebného plánu a je pacientovi oznámená na pracovisku pri vstupnom vyšetrení.

Opis Vašich zdravotných ťažkostí vo formulári je podkladom pre predbežné lekárske posúdenie ich vhodnosti na riešenie miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi na našich pracoviskách. Viac informácií o priebehu e-konzultácie »

Pred pokračovaním označte miesta / šírenie bolesti kliknutím na obrázok nižšie.
Následne pokračujte v e-konzultácii pod obrázkom

Pred pokračovaním označte kliknutím na obrázok vyššie aspoň jedno miesto / smer bolesti.

O Vašej bolesti

Aká je Vaša dnešná intenzita bolesti ak 0 = žiadna bolesť a 10 = najväčšia bolesť akú si dokážete prestaviť?
Trvanie silnej bolesti
Aký typ bolesti pociťujete?
Šíri sa Vaša bolesť do nôh?
Miesto šírenia bolesti

Pred pokračovaním odpovedzte prosím na tri predchádzajúce otázky

Strata citlivosti v dolnej končatine?
Uveďte prosím miesto, kde je táto citlivosť zmenená?
Operácie chrbtice
Máte v chrbtici trvalo vložený kovový materiál (skrutky, dlahy)?
Iná liečba bolesti
Druh doterajšej liečby
Iná liečba
Ochorenia
Na aké iné ochorenia sa aktuálne liečite?

Nahrajte Vašu zdravotnú dokumentáciu
Nahratie súborov magnetickej rezonancie (MRI) z Vášho CD disku a prípadne ďalšej dostupnej zdravotnej dokumentácie (popis MRI, správy od špecialistov) výrazne skvalitní vyhodnotenie dotazníka a umožní pre Vás zvoliť výhodnejší termín vyšetrenia. Zdravotnícku dokumentáciu a súbory magnetickej rezonancie zasielajte prosím jednorázovo nahraním priamo do E-konzultácie - nikdy ich neposielajte e-mailom či cez sociálne siete.

Prílohy

Pre správne vyhodnotenie E-konzultácie je nutné priložiť ZIP súbor Vašej magnetickej rezonancie.
Môžete tiež priložiť Vašu naskenovanú zdravotnú dokumentáciu alebo ju jednoducho odfoťte mobilom!

Snímky magnetickej rezonancie (MRI) je nutné nahrať ako ZIP súbor.
Vašu zdravotnú dokumentáciu naskenujte alebo vyfoťte mobilom a priložte ako obrázky či súbor pdf.

ZIP súbor - neviete ako vytvoriť ZIP súbor Vašej magnetickej rezonancie? Zobraziť návod (v novom okne).

Počkajte prosím, pokiaľ sa Vaša príloha nahraje


Nemáte magnetickú rezonanciu? Spĺňate podmienky pre vystavenie žiadanky na vyšetrenie od EuroPainClinics. Pokiaľ nenahráte svoju vlastnú magnetickú rezonanciu, sestra Vás bude informovať o ďalšom postupe.

Správa pre lekára

Môžete bližšie opísať svoj zdravotný stav, bolesť a podrobnosti, ktoré si myslíte, že by mohli pomôcť pri vyhodnotení Vášho zdravotného stavu.

Popíšte, prosím, čo najpresnejšie Vaše zdravotné ťažkosti. Vami poskytnuté údaje sú veľmi dôležitým zdrojom informácií pre lekára, ktorý na ich základe a po dôkladnom preštudovaní zdravotnej dokumentácie vrátane snímok MRI môže vykonať predbežné lekárske posúdenie, či poskytované výkonov na našich pracoviskách môžu byť vhodným liečebným riešením Vašich ťažkostí. Uveďte najmä: čo Vás bolí, kam sa bolesť šíri, ako dlho bolesť trvá, v akej intenzite sa prejavuje, kedy Vás najviac trápi - pri akých polohách, pozíciách, pri akých každodenných aktivitách a kedy v priebehu času (v kľude, pri státí, chôdzu, ráno / večer a pod.), akú liečbu ste doteraz absolvovali a s akým úspechom.

  • Príklad A: 4 mesiace bolesti vyžarujúcej do pravej nohy po zadnej strane až do lýtka, po infúziách bez zmeny, čiastočne zlepšenie po ozonoterapii
  • Príklad B: 2 roky trvajúce bolesti v bedrovej chrbtici s vyžarovaním do bedier, najhoršie ráno pri vstávaní. Iba čiastočne zlepšenie po rehabilitácii
Aby bolo možné pokračovať, treba napísať Správu pre lekára s dĺžkou minimálne 50 znakov

Ostáva napísať ešte 150 znakov

Pred pokračovaním je potrebné nahrať prílohu (magnetická rezonancia, zdravotná dokumentácia).


Osobné informácie

 

Vaša poisťovňa
Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Pred pokračovaním zadajte prosím Váš rok narodenia a zvoľte Vašu zdravotnú poisťovňu. Tiež je potrebné zadať Vaše telefónne číslo a tiež email, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať

Pracujem ...

Pred odoslaním E-konzultácie je potrebné súhlasiť s dokumentom ochrany osobných údajov (GDPR)


Informácie o službe

Službu E-konzultácie poskytuje spoločnosť EPC Health Invest SE. Táto služba spočíva v predvýbere pacientov vhodných na následné poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby bolesti u vybraného spolupracujúceho poskytovateľa zdravotných služieb vystupujúceho pod značkou EuroPainClinics. Každý taký poskytovateľ je riadne oprávnený na poskytovanie zdravotných služieb podľa príslušných právnych predpisov krajiny, v ktorej svoje služby poskytuje.

Návštevníci webových stránok berú na vedomie, že poskytované služby slúžia na zvýšenie informovanosti pacientov a majú im poskytnúť odborný a nezávislý zdroj informácií a odporúčaní, ktorý v žiadnom prípade nemá a ani nemôže nahradiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom na to riadne oprávnených poskytovateľov zdravotných služieb v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z.

Poskytnuté služby nenahradzujú individuálny liečebný postup alebo jeho konzultáciu vykonanú pri osobnej prehliadke/návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V závislosti od záveru E-konzultácie vám poskytneme pomoc pri hľadaní odbornej starostlivosti, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom poskytnúť účinnejšiu diagnostiku ochorenia.

© 2020 EuroPainClinics

ZATVORIŤ informácie