Koreňový (radikulárny) syndróm

Jednou z najčastejších chronických bolestí bedrovej chrbtice je koreňový (radikulárny) syndróm, ktorý vzniká v dôsledku útlaku či mechanického poškodenia nervového koreňa. Len v Českej republike je spojených s hospitalizáciou zhruba 40 000 pacientov ročne.

Najčastejšie príčiny koreňového (radikulárneho) syndrómu sú:

 • vysunuté medzistavcové platničky, keď až v 90 % všetkých koreňových syndrómov je postihnutá bedrová oblasť L3/S1
 • zúženie epidurálneho priestoru v dôsledku syndrómu zlyhania operačnej liečby (FBSS, viac čítajte nižšie) spojeného so zmnožením väziva v epidurálnom priestore
 • úrazy chrbtice, zápalové ochorenie chrbtice infekčnej povahy, nádory a i.

Pre koreňový syndróm je charakteristický súbor príznakov označovaný ako koreňová (radikulárna) bolesť, ktorej typické prejavy sú najmä:

 • bolesť, ktorá sa šíri v jednej či viacerých „spádových“ oblastiach nervových koreňov, predovšetkým na dolnej končatine,
 • zníženie funkcie a oslabenie končatiny (neschopnosť zdvihnúť nohu do schodov, neschopnosť postaviť sa na špičky, zakopávanie),
 • strata až vymiznutie citlivosti alebo svalovej sily končatiny, v prstoch,
 • jednostranná bodavá, pulzujúca či pálivá bolesť, mravčenie, brnenie a i.
 • bolesť prejavujúca sa napr. pri ohýbaní sa dopredu, sedení, chôdzi, kašli, tlaku na stolicu, prípadne aj v pokoji.

Na presnú diagnostiku radikulárneho syndrómu a liečbu radikulárnej bolesti využívame moderné intervenčné metódy zahŕňajúce spektrum diagnosticko-prognostických výkonov, ktoré už samé osebe môžu priniesť liečebný efekt. V prípade potreby stanovujeme ďalší terapeutický postup s použitím unikátnych a šetrných miniinvazívnych a endoskopických výkonov na medzistavcovej platničke a v epidurálnom priestore s kontinuálnou podporou špeciálnych stabilizačných funkčných cvičení počas celého liečebného plánu pacienta.

Bolesť chrbta po operácii chrbtice

Diagnóza koreňového syndrómu sa týka pacientov, ktorí doposiaľ nepodstúpili operačný zákrok rovnako ako pacientov po už absolvovanej operácii/operáciách chrbtice.
V tomto prípade sa môže prejaviť v dôsledku tzv. syndrómu zlyhania operačnej liečby (FBSS, failed back surgery syndrom), ktorá bola inak vykonaná anatomicky a technicky správne. Zdrojom pretrvávajúcej či novo vzniknutej bolesti po operácii môže byť epidurálna fibróza alebo zmnoženie väziva v miechovom kanáli, ktorá dráždi či utláča nervový koreň alebo spôsobuje zúženie epidurálneho priestoru. Štatisticky sa vyskytuje až u tretiny pacientov po klasickej operácii chrbtice.
Špičkový miniinvazívny výkon je určený na diagnostiku zmnoženého väziva ako zdroja bolesti a prípadných ďalších patologických procesov v miechovom kanáli a účinnom mechanickom ošetrení priestoru laserom pod dohľadom špeciálnej kamery.

 

Výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Miniinvazívne výkony v porovnaní s klasickými operáciami prinášajú pacientovi podľa ISMISS¹ významné výhody.

 • NIŽŠIE RIZIKO POŠKODENIA NERVOV
 • MENŠIA TVORBA EPIDURÁLNEJ FIBRÓZY
 • RÝCHLEJŠIA REKONVALESCENCIA A NÁVRAT DO ZAMESTNANIA
 • MENŠÍ VÝSKYT INFEKCIÍ
 • MENŠÍ CHIRURGICKÝ REZ A CHIRURGICKÁ TRAUMA

Pokiaľ trpíte dlhodobou, viac ako 3 mesiace trvajúcou bolesťou chrbta a pozorujete niektoré z vyššie uvedených príznakov charakteristických pre koreňový syndróm, zodpovedajte si, prosím, nasledujúce otázky:

 • Máte na MRI preukázaný nález (najčastejšie vysunutie medzistavcovej platničky)?
 • Sprevádza vašu bolesť chrbta zároveň bolesť SI kĺbu, tzv. „esíčka“?
 • Nepomohla vám doterajšia liečba ako injekcie, opichy, obstreky, liečba ozónom?
 • Absolvovali ste liečbu PRT (periradikulárnu terapiu) bez dostatočného efektu?
 • Nepriniesla vám doteraz očakávanú úľavu rehabilitácia, fyzioterapia, cvičenie?
 • Trpíte pretrvávajúcou alebo novo vzniknutou bolesťou aj po klasickej operácii/operáciách chrbtice?
 • Nemôžete, nechcete alebo sa obávate z určitých dôvodov absolvovať klasickú operačnú liečbu?

Odpovedali ste ÁNO na niektoré z otázok a máte záujem informovať sa o možnosti Vašej liečby spojenej s možným koreňovým syndrómom ako pôvodcom vašej bolesti? Využite on-line službu E-konzultácia so špecialistami pracovísk EuroPainClinics a získajte rýchle odporúčania k ďalšiemu postupu pre Vašu optimálnu liečbu!

Vyplniť formulár E-konzultácie

 

1ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře dle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“ schválené výborem ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com