TLAČOVÁ SPRÁVA: Klinika miniinvazívnej a endoskopické liečby chrbta predstavuje liečbu koreňového syndrómu

Klinika miniinvazívnej a endoskopické liečby chrbta v Prahe predstavuje v tlačovej správe unikátnu miniinvazívnu a endoskopickú liečbu koreňového (radikulárního) syndrómu. Ke kořenům bolesti_ tiskova_zprava Ke kořenům bolesti zad Praha, 13. března 2018 – Chronická bolest zad představuje pro lidský organismus výraznou zátěž. Bolest omezuje člověka nejen po fyzické stránce, ale může vést k narušení psychické rovnováhy a v konečném důsledku k řadě omezení ve společenském, rodinném a pracovním životě. Jednou z příčin dlouhodobé bolesti zad je kořenový (radikulární) syndrom, který je jen v ČR spojen s hospitalizací zhruba 40 tisíc pacientů ročně a který vyžaduje specifickou a cílenou léčbu. V pražské Klinice miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics  poskytují precizní diagnostiku zad, která ruku v ruce s unikátními miniinvazivními a endoskopickými výkony kořenový (radikulární) syndrom léčí. MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, vedoucí lékař této kliniky, je navíc jediným odborníkem v ČR s mezinárodní certifikací FIPP pro oblast léčby bolesti se zaměřením na miniinvazivní a endoskopické techniky. „Včasná a cílená léčba chronické bolesti zad je základním předpokladem k udržení optimálního zdravotního stavu. V naší klinice poskytujeme pacientům účinné terapie a unikátní metody léčby podle přesné diagnostiky zdravotních indikací. K terapii vždy přistupujeme ze všech hledisek a současně navrhujeme nejvhodnější podpůrná léčebná opatření k problematikám, které bolest zad doprovází. Pacientům nastavujeme individuální léčebné plány tak, abychom dokázali pružně reagovat na jejich očekávání rychlého a co nejšetrnějšího řešení zdravotních obtíží,“ komentuje MUDr. Róbert Tirpák, FIPP. Co je kořenový (radikulární) syndrom? Bolest zad má řadu příčin a příznaků a setká se s ní prakticky každý člověk. Statisticky se tento problém alespoň jednou v životě projeví až u 80 % dospělé populace. Pokud je doba trvání delší než tři měsíce, hovoříme o chronické bolesti. Jednou z nejčastějších chronických bolestí bederní páteře je kořenový (radikulární) syndrom, který vzniká v důsledku útlaku či mechanického poškození nervového kořene. Příčinou radikulárního syndromu jsou ponejvíce výhřezy meziobratlových plotének, kdy až v 90 % všech kořenových syndromů je postižena bederní oblast L3/S1, dále syndrom selhání operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom) spojený se vznikem epidurální fibrózy (zmnožení vaziva) v epidurálním prostoru, degenerativní změny na páteřních obratlích, úrazy páteře, zánětlivé onemocnění páteře infekční povahy, nádory aj. Jak se projevuje? Mezi typické projevy kořenového syndromu patří silná bolest zad v bederní oblasti “vyzařující” či „vystřelující“ v jedné či více spádových oblastech nervových kořenů na dolní končetině. Bolest může provázet částečná či úplná ztráta citlivosti až nehybnost končetiny. Dochází ke snížení funkce a omezení svalové síly končetiny spojené s neschopností stoupnout si na špičky nebo zvednout nohu do schodů. Bederní páteř bývá omezena v pohybu, především do záklonu a předklonu. Postižení bývá zpravidla jednostranné, provázené jednostrannou bodavou, pulzující či pálivou bolestí, mravenčením, brněním apod. Bolest může provokovat i kašel, kýchání nebo defekace. Jak jej správně diagnostikovat? Stejně jako u jiných nemocí je i v případě kořenového (radikulárního) syndromu včasná a cílená léčba základním předpokladem k udržení optimálního zdravotního stavu pacienta.  „K přesné diagnostice radikulárního syndromu a léčby radikulární bolesti využíváme na Klinice miniinvazivní a endoskopické léčby zad moderní intervenční metody zahrnující spektrum diagnosticko-prognostických výkonů, které již samy o sobě mohou přinést léčebný efekt,“ komentuje MUDr. Róbert Tirpák a dodává: „V případě potřeby stanovujeme další terapeutický postup s použitím miniinvazivních a endoskopických výkonů. Jejich předností je zejména šetrnost a přesnost. Miniinvazivní výkony provádíme pod kontrolou RTG, endoskopické výkony pod kontrolou endoskopické kamery a RTG. Výkony probíhají v režimu tzv. jednodenní chirurgie. To znamená, že pacient se po zákroku a doporučené době odpočinku na lůžku (většinou po dobu 120 minut) navrací do svého domova, “ komentuje MUDr. Róbert Tirpák. Může se kořenový syndrom projevit i po operaci páteře? Diagnóza kořenového syndromu se týká pacientů, kteří doposud nepodstoupili operační zákrok stejně jako pacientů po již absolvované operaci/operacích páteře. V tomto případě se může projevit v důsledku tzv. syndromu selhání operační léčby (FBSS, failed back surgery syndrom), která byla jinak provedena anatomicky a technicky úspěšně. Zdrojem přetrvávající či nově vzniklé bolesti po operaci může být epidurální fibróza neboli zmnožení vaziva v míšním kanálu, která dráždí nervový kořen nebo způsobuje zúžení epidurálního prostoru. Statisticky se vyskytuje až u třetiny pacientů po klasické operaci páteře. Proč zvolit mininvazivní a endoskopický výkon? Miniinvazivní výkony v  porovnání s klasickými operacemi přinášejí pacientovi dle ISMISS [1] významné výhody. – NIŽŠÍ RIZIKO POŠKOZENÍ NERVŮ – MENŠÍ TVORBA EPIDURÁLNÍ FIBRÓZY – RYCHLEJŠÍ REKONVALESCENCE A NÁVRAT DO ZAMĚSTNÁNÍ – MENŠÍ VÝSKYT INFEKCÍ – MENŠÍ CHIRURGICKÝ ŘEZ A CHIRURGICKÉ TRAUMA [1] ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Mezinárodní společnost pro miniinvazivní chirurgii páteře dle příručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“ schválené výborem ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com „Všechny poskytované výkony na naší klinice se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society). V tomto kontextu zastáváme odborný postoj, že ne pro každého pacienta je tento typ léčby vhodný, ne každý pacient bude pociťovat stejnou úlevu od bolesti a ne u každého pacienta znamená miniinvazivní výkon lepší přístup,“ komentuje MUDr. Róbert Tirpák a dodává: „Proto je naší prioritou lokalizace a identifikace zdroje bolesti na základě precizní diagnostiky zad, stanovení nejefektivnějšího postupu a nejvhodnější léčebné metody s cílem účinně odstranit bolest či výrazně snížit vnímání její intenzity.“  Hledáte řešení pro vaši bolest zad? Využijte E-konzultaci Pokud si stále nejste jisti, zda se ve vašem případě jedná o kořenový (radikulární) syndrom a zda je možné pro vaši léčbu zvolit mininvazivní a endoskopický výkon, zkuste využít možnost E-konzultace. Tato služba je zcela zdarma a umožňuje pacientům z pohodlí domova konzultovat se specialisty pracovišť EuroPainClinics svůj zdravotní stav ještě před samotnou návštěvou kliniky, což celkově zpřesňuje, zrychluje a zefektivňuje stanovení konkrétního léčebného plánu. Pacient navíc šetří čas a náklady za návštěvy jiných zdravotnických zařízení, které by jinak v aktuálně fungujícím procesu léčby musel absolvovat. E-konzultace je dostupná z webových stránek www.europainclinics.cz/e-konzultace a z mobilních zařízení a aplikací. Klinika miniinvazivní a endoskopické léčby zad v Praze využívá při léčbě chronické bolesti široké spektrum miniinvazivních a endoskopických výkonů. Jedná se o unikátní perkutánní endoskopické výkony pod kontrolou rentgenu a videonavigace, které jsou spojeny s řadou významných klinických přínosů. Svým specifickým zaměřením je v současnosti jediným klinickým zařízením tohoto typu v České republice. Pro návštěvu Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad není třeba mít doporučení od praktického lékaře, klinika spolupracuje s vybranými zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, OZP a ZP Škoda), které svým pacientům léčbu na této klinice plně hradí.

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia