Koreňový syndróm ako najčastejšia príčina bolesti bedrovej chrbtice

38995 | 6 min

Intenzívna dlhodobá bolesť bedrovej časti chrbta, na ktorú žiadna liečba nezaberá, a naopak sa stále zhoršuje. Šírenie bolesti do nohy pod koleno prípadne až po chodidlá, problémy pri sedení i státí, neschopnosť postaviť sa na špičky či na päty alebo zdvihnúť nohu na schod. Spoznávate príznaky vašej bolesti chrbta? Jej príčinou môže byť tzv. koreňový syndróm, najčastejšie spojený s vysunutou medzistavcovou platničkou. Zoznámte sa s príčinami vzniku tohto syndrómu a s benefitmi špičkových miniinvazívnych a endoskopických výkonov, ktoré prinášajú účinné, šetrné a rýchlejšie riešenie pri jeho liečbe.

Prečo vzniká vysunutie platničky

Platničky sú chrupavkovité doštičky (zložené z vonkajšieho pevného prstenca a vnútorného rôsolovitého jadra) vložené medzi stavcami. Ich úlohou je tlmiť  nárazy medzi jednotlivými stavcami ako „vankúšiky“. Na chrbticu a teda aj na platničky pôsobí množstvo rizikových faktorov, ako sú degeneratívne zmeny v súvislosti s vekom, úrazy, dlhodobé nadmerné zaťažovanie chrbtice, predovšetkým pri práci spojenej s dlhým státím alebo v predklone, pri zdvíhaní ťažkých bremien či dlhom sedení, či už za počítačom alebo v kabíne auta. Svoju úlohu hrá ale aj obezita, fajčenie alebo rodinná anamnéza. Každý z týchto faktorov môže zapríčiniť porušenie vonkajšieho prstenca platničky, pričom vnútorná hmota jadra sa tlačí von. Vysunutá hmota z platničky potom môže vytvárať tlak na koreň priľahlého miechového nervu, čo vnímame ako bolesť chrbta.

Čo znamená „koreňový syndróm“ a koho môže ohrozovať


Vysunutie platničky spôsobuje útlak alebo mechanické poškodenie koreňového nervu, preto sa tento typ bolesti označuje ako koreňový syndróm. Bedrová časť chrbta je najčastejšie postihnutou oblasťou, a to až v 90 %. Najviac sa jedná o oblasť stavcov L3/S1.

Bolesť chrbta v dôsledku poškodenia platničiek a degeneratívne zmeny na chrbtici zaznamenávajú ľudia vo veku od 30 – 40 rokov vyššie, ale ani mladší pacienti vo veku okolo 18 alebo 20 rokov nie sú výnimkou. Ak bolesť pretrváva viac ako tri mesiace a pociťujete niektoré z nižšie uvedených príznakov, potom je namieste čo najskôr navštíviť špecialistu a začať liečbu. Jednak pre včasné odstránenie problémov, ale aj s ohl’adom na neskoršu recidívu, tj. navráteniu ťažkostí, ktoré už môžu prerásť v ťažkú chronickú bolesť.

Ktoré typické príznaky signalizujú koreňový syndróm

Pre koreňový syndróm je charakteristický súbor príznakov označovaný ako koreňová bolesť. Už výskyt jediného príznaku môže signalizovať diagnózu koreňového syndrómu.
Pacientov trápi najčastejšie:

  • Bodavá, tupá, pálivá či ostrá pulzujúca jednostranná bolesť šíriaca sa do dolnej končatiny pod kolano, prípadne až po chodidlá
  • Strata citlivosti alebo svalovej sily končatiny, v prstoch
  • Neschopnosť postaviť sa na špičky alebo na päty
  • Mravenčenie, brnenie, pálenie a pod.

Ďalšou častou príčinou koreňového syndrómu je tzv. syndróm zlyhania operačnej liečby (FBSS – failed back surgery syndrom), kedy sa po operácii chrbta až u 1/3 pacientov vytvára tzv. epidurálna fibróza (zmnožené väzivo) v epidurálnom priestore. Preto aj po operácii chrbta bolesť pretrváva alebo vzniká nová.

Špecializovaná liečba bolesti chrbta a koreňového syndrómu

Na pracoviskách EuroPainClinics vám požadovanú úľavu môžu priniesť inovatívne miniinvazívne a tzv. perkutánne („vedené cez kožu“) endoskopické výkony pre odstránenie a ošetrenie vysunutých platničiek a epidurálneho priestoru. S viac ako tromi tisíckami úspešne vykonaných endoskopických výkonov patria naše pracoviská EuroPainClinics medzi popredných európskych lídrov v tejto oblasti. Základom liečby je precízna diagnostika bolesti chrbta, pričom už samotné diagnostické výkony môžu uľaviť od bolesti.
Pri endoskopickom výkone, ktorý prebieha pod presnou kontrolou RTG prístroja s mobilným C-ramenom, vytvorí operatér jeden kožný rez o dĺžke asi 1 cm, ktorým zavedie do epidurálneho priestoru pracovné nástroje a špeciálnu endoskopickou kameru, ktorá sníma celú operáciu na obrazovku. To umožňuje presné odstránenie vysunutej platničky a prípadne tiež ošetrenie epidurálneho priestoru. Doba výkonu je do 90 minút.

Video zo zákroku ošetrení vysunutej platničky a epidurálneho priestoru pozrite na kanáli Youtube EuroPainClinics

Prečo si zvoliť miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta

Oproti klasickej otvorenej chirurgickej operácii majú tieto výkony niekol’ko výhod. Veľkou prednosťou je už samotný miniinvazívny charakter výkonov, ktorý je k pacientovi maximálne šetrný. Je tu minimálne riziko pooperačných komplikácií, nedochádza k poškodeniu svalov pozdĺž chrbtice, ktoré môžu byť pri klasickom prístupe narušené. Zároveň vďaka týmto výkonom znižujeme riziko krvácania, infekcie či vzniku epidurálnej fibrózy (väzivových zrastov). Výkony sa realizujú v lokálnej alebo l’ahkej anestézii (sedácii), a len zriedkavo v celkovej anestézii, a v režime jednodňovej chirurgie. To znamená, že pacient sa po zákroku a odporúčanom asi dvojhodinovom odpočinku vracia domov. Ďalšou výhodou je rýchlejšia rekonvalescencia a teda rýchlejší návrat ku každodenným aktivitám, do práce a k vašim zál’ubám.

Miniinvazívna a endoskopická liečba je ideálnou voľbou pre všetkých pacientov, ktorí nechcú byť bolesťou vo svojom živote, v zamestnaní či pri voľnočasových aktivitách ďalej obmedzovaní a želajú si rýchle, šetrné a účinné riešenie svojich zdravotných ťažkostí. Ak máte záujem informovať sa, či môže byť liečba miniinvazivnými a endoskopickými metódami vhodným riešením aj pre vás, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Využite k objednaniu online službu E-konzultácia zdarma ešte dnes!

E-konzultácia zdarma