Spoznajte hlavné typy bolesti (nielen) chrbta

1841 | 6 min

Bolesť chrbta, bolesť krčnej chrbtice, bolesť kĺbov a svalov… Či už sa jedná o krátkodobú epizódu alebo dlhodobý prejav, každý typ bolesti ovplyvňuje fyzické aj duševné zdravie človeka. Zoznámte sa so základnými typmi bolesti, ktoré najviac trápia.

Súčasná medicína umožňuje radom liečebných postupov, vrátane moderných intervenčných prístupov, bolesť úspešne odstrániť či znížiť jej intenzitu tak, aby pre pacienta bola v bežnom živote znesiteľná a čo najmenej obmedzujúca. Prirodzeným očakávaním pacienta je odznenie bolesti ideálne úplné a nastálo – je nutné mať vždy na zreteli, že môže ísť o časovo náročnú cestu k uzdraveniu a že každé dosiahnuté zmiernenie bolesti je úspechom. Pretože bolesť je subjektívny vnem a presne popísať ju môže iba človek, ktorý ňou trpí, je dôležité o svojej bolesti hovoriť, zverovať sa s tým, čo presne, kedy, kde a akým spôsobom bolí. Preto sa vás tiež pri vstupnom vyšetrení detailne pýtame a zisťujeme, kedy, v akej intenzite, pri akých činnostiach sa u vás bolesť prejavuje, aby sme mohli posúdiť, ako vám najlepšie pomôcť. Rovnako tak sledujeme stav a intenzitu vašej bolesti po vykonanom výkone pomocou vizuálnej škály bolesti VAS, čo nám umožňuje korigovať váš liečebný plán. Pozrime sa bližšie na to, aké typy bolesti rozlišujeme.

Bolesť zahŕňa mnoho typov a je možné ju charakterizovať z radu hľadísk – podľa anatomickej štruktúry, ktorá je postihnutá, podľa typu postihnutého tkaniva, podľa miesta vzniku a príčiny. Základné delenie, ktoré zohľadňuje časové hľadisko, je bolesť akútna a chronická.

Akútna bolesť

Tento typ bolesti má varovný charakter, jedná sa o symptóm (prejav) ochorenia alebo úrazu. Upozorňuje, že niečo v tele musí byť rýchlo vyriešené, odstránené. Akútna bolesť sprevádza nejakú formu poškodenia tkanív, ale odznieva – pokiaľ odznie jej príčina, v pomerne krátkom čase, rádovo niekoľko hodín, dní až týždňov. Hranicou pre klasifikáciu bolesti ako bolesť akútna je maximálne trvanie do 3 až 6 mesiacov. Typickými sprievodnými prejavmi je zvýšený krvný tlak, tachykardia, potenie, môže sa prejavovať stav úzkosti alebo emočný stres. Akútna bolesť je spravidla celkom ovplyvniteľná liekmi a inými metódami, a je tak dobre vyliečiteľná, ako je vyliečiteľná jej príčina. Pri nedostatočnej alebo zanedbanej liečbe však môže rýchlo dôjsť k prechodu do chronického bolestivého stavu.

Chronická (dlhodobá) bolesť

Na rozdiel od akútnej bolesti je táto bolesť sama o sebe označovaná ako ochorenie. Po určitej dobe trvania bolesti dochádza k jej takzvanej chronifikácii. Je to stav, kedy je bolesť „fixovaná“ v nervovom systéme na rôznych úrovniach a kedy často odstránenie pôvodnej príčiny už nevedie k odstráneniu bolesti. Pôvodná príčina dokonca často už nie je ani známa. Trvá dlhšie ako 3 až 6 mesiacov a je všeobecne náročnejšie na lekárske ošetrenie. Chronická bolesť môže byť dôsledkom poškodeného tkaniva, ale veľmi často je spôsobená poškodením nervového systému, alebo jeho určitou prestavbou („scitlivením“). Na bolesť sa teda príliš „nezvyká“, skôr naopak – v čase sa spravidla bez liečby zhoršuje. Akútna aj chronická bolesť môžu byť vysiľujúce, povaha chronickej bolesti však robí pacienta oveľa viac zraniteľným. Neustála a zhoršujúca sa chronická bolesť spôsobuje väčšinou psychické zmeny (depresia, úzkosť), poruchy spánku, zmeny chuti do jedla a iné prejavy. Opačne všetky tieto stavy môžu tiež prehlbovať vnímanie chronickej bolesti. Zmiernenie chronickej bolesti je predovšetkým vlastným cieľom liečby.

Podľa miesta vzniku sa bolesť delí na ďalšie typy.

Nociceptívna bolesť je spôsobená stimuláciou takzvaných receptorov bolesti, čo sú drobné nervové zakončenia, ktoré sa nachádzajú v koži, svaloch, kostiach, kĺboch ​​alebo okolo vnútorných orgánov. Tieto môžu byť dráždené poškodením tkanív, zmenami teploty, ischémiou (nedokrvovaním) a pod. Nociceptívna bolesť sa ďalej delí na somatickú (vychádza z oblastí šliach, svalov, kĺbov, kostí, je ostrá a dobre lokalizovateľná – napr. zlomenina) a viscerálnu (vychádza z vnútorných orgánov, najmä brušnej dutiny – tupá, hlboká bolesť, ťažko lokalizovateľná).

Neuropatická bolesť je spôsobená poškodením nervového systému, alebo poškodením nervu, ktorý sa podieľa na vedení vnímania bolesti do mozgu. Podľa miesta dráhy nervu sa potom ďalej delí na periférnu a centrálnu neuropatickú bolesť. Pacienti opisujú túto bolesť ako pálenie alebo pichanie špendlíkmi, niekedy aj ako „elektrický šok“. Príčinami tohto typu bolesti sú napríklad kraniálna neuralgia (zápal trojklaného nervu) kompresívne koreňové syndrómy (hernie platničiek), postoperačné neuropatické bolesti, úžinové syndrómy (zápal karpálneho tunela), diabetická neuropatia, postherpetická neurológia (pásový opar) a mnoho ďalších.

Viete, čo je prenesená bolesť?

Ide o bolesť, ktorú pacient pociťuje v inom mieste, než v skutočnosti vzniká. Bolesť sa šíri (projikuje) do rôznych oblastí tela, ktoré sú často vzdialené od postihnutých anatomických štruktúr a orgánov. Bolesť býva obvykle ostrá a dlhotrvajúca. Z oblasti chrbtice je typická projekcia bolesti do bedrových kĺbov, dolných končatín, hrádze, brucha i hrudníka. Naopak bolesti z oblasti panvy a brucha sa môžu premietať do oblasti spodného chrbta (viscerálna prenesená bolesť), rovnako ako v prípade vzdialených zdrojov ako sú bedrové a kolenné kĺby, pooperačné jazvy a pod. (somatická prenesená bolesť). K presnej diagnostike príčin bolesti je často nutné vyšetrenie postihnutej oblasti chrbtice zobrazovacou metódou, prípadne vykonanie selektívnych diagnostických blokád na identifikáciu tzv. generátora bolesti.

Pokiaľ vás trápi dlhodobá bolesť chrbta, doterajšia liečba vám neprináša úľavu a hľadáte nové možnosti liečby, obráťte sa s dôverou na špecialistov EuroPainClinics. Pomôžeme vám presne identifikovať zdroj vašej bolesti a prediskutujeme optimálne možnosti liečby na zlepšenie vášho zdravotného stavu.

Prvým krokom je odoslanie E-konzultácie na predbežné lekárske posúdenie vhodnosti liečby.

Odborná textová revízia: MUDr. Michal Matias

Zdroje: