12. máj – Medzinárodný deň sestier

631 | 1 min

12. mája oslavujeme Medzinárodný deň sestier a ošetrovateliek, ktorý nám pripomína deň narodenia slávnej anglickej ošetrovateľky a zakladateľky moderného ošetrovateľstva a povolania zdravotnej sestry Florence Nightingale.

Našim sestričkám, rádiologickým asistentkám aj fyzioterapeutkám EuroPainClinics v Prahe, Hradci Králové, Brne, Ostrave, Bratislave, Bardejove a Košiciach srdečne ďakujeme za ich každodenné plné nasadenie v náročnej a zodpovednej práci, za ich trpezlivý, empatický a vľúdny prístup pri starostlivosti o našich pacientov.

Ďakujeme!!!