Novinky a technické zručnosti aplikácie ultrazvuku v liečbe bolesti

49 | 4 min

Medzinárodný workshop spojil viac než šesťdesiat lekárov z celého sveta, aby sa spoločne venovali téme klinickej aplikácie ultrazvuku v intervenčnej liečbe bolesti, ortopédii a ďalších špecializáciách. Novinkou bolo predstavenie technologického prístroja EvouTouch 7StarScope, ktorý kombinuje endoskopickú a ultrazvukovú navigáciu.

Ultrazvukový kurz prebehol v dňoch 10. a 11. novembra v Prahe v rámci vzdelávacieho projektu 1st PanEurope Interventional PainManagement Series usporadúvaného Interventional Pain Academy (IPA). Program zastrešil vedecký výbor tridsiatich renomovaných tuzemských a zahraničných expertov liečby bolesti. Medzi hlavnými prednášajúcimi a inštruktormi sa predstavili prof. Dr. Ashish Shetty (Anglicko), Dr. Sadiq Bhayani (SAE), MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD. (Slovensko), Dr. Manfred Greher, Ph.D. (Rakúsko), prof. Dr. Robert van Seventer (Holandsko) a ďalší špecialisti z Poľska, Švédska, Španielska, Brazílie, Nového Zélandu, Talianska, Českej republiky, Slovenska a ďalších krajín.

MUDr. Róbert Rapčan, vedecký garant workshopu a zakladateľ IPA, uviedol: „Cieľom workshopu bolo ponúknuť komplexný program kvalitnej teoretickej výučby, a najmä intenzívneho tréningu. Teší nás, že sa k tomuto zámeru s veľmi profesionálnym nasadením a entuziazmom pripojil expertný tím špičkových inštruktorov. Počtom ultrazvukových staníc pre individuálny hands-on výcvik, ktorý je v kontexte obdobných akcií raritný, sme mohli garantovať detailný proces výcviku, čo je veľmi efektívne.“

Teoretická časť zahŕňala sériu vysokokvalitných prednášok. MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, sa zameral na klinickú aplikáciu ultrazvuku pri bolestivých syndrómoch hlavy a krku. Dr. Manfred Greher, Ph.D. (Rakúsko) sa zaoberal možnosťami využitia ultrazvuku pri lumbálnych spinálnych problematikách. Prof. Dr. Ashish Shetty (Veľká Británia) sa venoval manažmentu ultrazvukom navigovanej liečby bolesti v prípade abdominálnych a panvových bolestivých syndrómov. Dr. Zbigniew Kirkow, Ph.D. (Poľsko) predstavil možnosti regeneratívnej medicíny v liečbe bolesti. Dr. Arleta Witkowska-Lutzak (Poľsko) sa zaoberala ultrazvukom navigovaným klinickým vyšetrením ramenného kĺbu. Tému endoskopicky a ultrazvukovo riadených blokád v pediatrii rozvinula Dr. Danielle Mazetto Cadide, TEA (Brazília).

Predstavenia technologickej novinky Evoutouch 7StarScope sa ujal profesor Dr. Robert van Seventer, Ph.D. (Holandsko). Princíp prístroja spočíva v unikátnom spojení ultrazvukového a endoskopického zobrazenia, čo zaisťuje priamu vizualizáciu konkrétnych štruktúr vo vysokom rozlíšení a významne uľahčuje ďalšie postupy v liečbe bolesti. Jeho využitie v intervenčnej liečbe znamená najmä rozšírenie spektra pacientov, u ktorých bude použitie možné. Veľký ohlas zaznamenala prezentácia live cases videí o využití prístroja Evoutouch 7StarScope v praxi na pracoviskách EuroPainClinics, pričom tie majú v kontexte svetového uvedenia možnosť pracovať s týmto prístrojom ako prvé. Svoje skúsenosti predstavili špecialisti EuroPainClinics MUDr. Ľubomír Poliak, FIPP, MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, a MUDr. Michal Matias, FIPP, pod vedením MUDr. Rapčana, FIPP, MBA, PhD. Kvalitu prednášok a prezentovaných videí našich lekárov ocenili prítomní zástupcovia výrobcu Stephane Brion (Francúzsko) a Floris de Raadt (Holandsko).

Na praktický výcvik bolo k dispozícii dvadsaťdva ultrazvukových staníc s vlastnými inštruktormi a figurantmi. Každé stanovisko sa zameralo na konkrétnu anatomickú štruktúru a ultrazvukovú aplikáciu v rade intervenčných procedúr pri bolestivých syndrómoch hlavy, chrbtice, panvovej a abdominálnej oblasti, malých kĺbov a kĺbových spojení. Lekári mali zároveň možnosť výcviku na nových prístrojoch Evoutouch 7StarScope.

Ultrazvukový workshop veľmi pozitívne hodnotili všetci účastníci ako vysoko prínosnú vzdelávaciu akciu, ktorá sa tiež stala jedinečnou príležitosťou stretnutia, odborných pohľadov a výmeny skúseností odborníkov z rôznych krajín.

Vzdelávacia akcia prebehla pod záštitou hlavných organizátorov Interventional Pain Academy by EuroPainClinics a PRO Academy London, za podpory partnerov Esaote, Wega, MaxMoreSpine, Metrum Cryoflex, Quantel Medical, Springlife Medical, Lunomedic – Peptys, Egamed a ďalších.

Foto: archiv IPA