Dr. Sudhir Diwan viedol edukačný workshop pre lekárov EuroPainClinics

62 | 5 min

Druhý ročník vzdelávacieho workshopu „One Man Show“ prebehol dňa 9. februára v Prahe pod vedením Dr. Sudhira Diwana, renomovaného medzinárodného experta v oblasti intervenčnej algeziológie a regeneratívnej medicíny. V rámci odborného programu predstavil inovatívne výkony denervácie basivertebrálneho nervu a aplikáciu kmeňových buniek pri ošetrení poškodenej platničky.

Dr. Sudhir Diwan, DABIPP, FIPP

Cieľom interných edukačných workshopov „One Man Show“ je odovzdávať medicínske poznatky, informácie o trendoch a inováciách v liečbe bolesti a praktické skúsenosti z klinickej praxe prostredníctvom vysokokvalifikovanej lekárskej osobnosti. Teší nás, že v tomto roku prijal pozvanie medicínskeho riaditeľa MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., na vedenie workshopu Dr. Sudhir Diwan, DABIPP, FIPP, svetová kapacita v oblasti liečby bolesti a regeneratívnej medicíny.

Celodenný workshop zahŕňal prednáškovú časť a štyri live cases na operačnej sále. V úvodnej, veľmi inšpiratívnej prednáške predstavil Dr. Diwan svoju vlastnú cestu k medicíne – od detstva a prvých štúdií, ktoré prežil v rodnej Indii, po presídlenie do Spojených štátov, kde sa začala písať hlavná kapitola jeho mimoriadneho profesijného života. V ďalších dvoch prezentáciách sa už Dr. Diwan venoval veľmi komplexne hlavnej téme workshopu, oblasti regeneratívnej medicíny, ktorá v liečbe bolesti zaujíma čím ďalej tým väčšie miesto.  

Po prednáškovom bloku už nasledovala praktická časť. Pod vedením Dr. Diwana prebehli u štyroch pacientov dva unikátne výkony, ktoré sú v súčasnosti v kontexte európskej, ale aj svetovej implementácie jedinečnými a inovatívnymi postupmi a ktorých využitie významne rozširuje možnosti liečby. U dvoch pacientov bol vykonaný miniinvazívny výkon denervácie bazivertebrálneho nervu. Táto metóda je využiteľná pre určitý typ chronickej bolesti chrbta, keď došlo k degeneračným zmenám medzistavcových platničiek a pacienti nedosahujú žiadnou liečbou úľavu či na liečbu nereagujú. Pri výkone dochádza k tzv. ablácii bazivertebrálneho nervu, čo je nerv, ktorým sú inervované degenerované stavce platničiek a ktorý vysiela signál o bolesti do mozgu. Prerušením nervu je prerušené vnímanie bolesti. U ďalších dvoch pacientov bola následne pod endoskopickou navigáciou uskutočnená regeneratívna terapia, spočívajúca v aplikácii kmeňových buniek z kostnej drene pod endoskopickou navigáciou a niekoľkými prístupmi, ktorých cieľom bolo ošetrenie prstencovej trhliny medzistavcovej platničky.

Workshop všetci prítomní lekári vyhodnotili ako vysokokvalitnú edukačnú akciu a mimoriadne úspešný projekt s celým radom prínosov pre klinickú prax. Ďakujeme účastníkom a organizátorom workshopu a už teraz sa spoločne tešíme na ďalší ročník „One Man Show“.

Ďalším z najbližších edukačných projektov Interventional Pain Academy je Cadaver Workshop Advances in Pain, otvorený pre odbornú verejnosť, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. a 20. apríla vo Frankfurte nad Mohanom. Bližšie informácie a online registráciu nájdu záujemcovia tu

——————————————————

MEDAILON
Dr. Sudhir Diwan, MD, DABIPP, FIPP
key opinion leader in the field of pain management

Dr. Sudhir Diwan, je medzinárodne uznávaný ako kľúčový „opinion leader“ v oblasti liečby bolesti. Je prezidentom Advanced Spine Park Avenue New York, pôsobí na klinike Lenox Hill v New Yorku a je pridruženým klinickým profesorom na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku. Je zakladajúcim riaditeľom Tri-Institutional Pain Fellowship Program a Division of Pain Medicine na Ivy League Weill Medical College Cornell University, kde pôsobil viac ako desať rokov, zároveň ako docent klinickej anestéziológie, rovnako ako v preslávenej New York Presbyterian Hospital. Dr. Diwan je držiteľom mnohých ocenení vrátane cien za celoživotné dielo od American Society of Pain and Neuroscience (ASPN) (2020), League of Presidents Award od ASIPP (2020), Distinguished Service Award od ASIPP (2017), Clinical Excellence Award od WVSIPP (20 ) či ocenenie za mimoriadny prínos k liečbe bolesti od NYSIPP (2013). Veľmi rozsiahla je jeho publikačná a prednášková činnosť, je okrem iného členom redakčnej rady oficiálneho časopisu American Society for Interventional Pain of International Pain Physicians (ASIPP) – Pain Physician, pôsobí ako hosťujúci rečník pre mnoho významných organizácií vrátane ASIPP a WIP. V súčasnosti je výkonným riaditeľom NYSIPP (New York Society of Interventional Pain Physicians a predsedom výročného sympózia NY/NJ Pain Medicine Symposium. Pôsobí vo výkonných radách ASIPP a ASPN a je emeritným prezidentom ASIPP.