MUDr. Róbert Rapčan vystúpil na Arab Health 2023 a 16. World Congress of Pain Clinicians

361 | 3 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, vystúpil na dvoch prestížnych svetových udalostiach v Spojených arabských emirátoch. Téma liečby diskogénnej bolesti a endoskopických procedúr a prístupov predstavil na Arab Health 2023 a 16. World Congress of Pain Clinicians v Dubaji.

Svetová expozícia Arab Health je najväčšou zdravotníckou udalosťou na Blízkom východe, ktorá predstavuje najnovšie inovácie v technológiách, službách a produktoch pre rôzne oblasti zdravotníctva. Tohtoročný ročník sa uskutočnil v dňoch 30. 1. až 2. februára v Dubai World Trade Centre. V rámci odborného programu prebehlo desať konferencií Continuing Medical Education (CME) s hlavnými témami ako interné lekárstvo, pediatria, anestézia a liečba bolesti, ktorých sa zúčastnilo viac ako 3000 delegátov a 550 medzinárodných speakerov. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD, prezentoval odbornej verejnosti v prednáške „Discogenic Pain: Back pain dilema“ svoje skúsenosti s diagnostikou a liečbou diskogénnej bolesti so špeciálnym zameraním na transforaminálnu termálnu anuloplastiku a endoskopickú denerváciu bazivertebrálnych nervov na konferencii Anaesthesia & Pain Management Conference.

MUDr. Róbert Rapčan prednášal na konferencii Anaesthesia& Pain Management Conference na Arab Health 2023

V nasledujúcich dňoch 3. až 5. februára prebehol 16. World Congress of Pain Clinicians a s tohtoročnou témou „Innovative Pain Management: What’s New?“ ponúkol pestrý vedecký program pokrývajúci oblasť intervenčnej liečby bolesti s focusom na aktuálne pokroky v nových technológiách, spájajúci najnovší výskum a inovácie s modernou klinickou praxou. MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., vystúpil v rámci kongresového programu s dvoma odbornými prezentáciami. Vo svojej prvej prednáške „Endoscopic facet joint ablation“ sa zaoberal problematikou endoskopickej ablácie facetových kĺbov, kde tiež predstavil autorskú terapeutickú inováciu endoskopickej rádiofrekvenčnej denervácie s využitím liečebnej modality MaxJ@ablations.

V druhej prednáške „Percutaneous lumbar endoscopic discectomy – A new segment within pain physician portfolio“ sa zaoberal najmä endoskopickými procedúrami z pohľadu rôznych technických prístupov, využitím prístrojového inštrumentária MaxMoreSpine System a okrem iného predstavil aj výsledky klinickej štúdie EuroPainClinics porovnávajúce výsledky endoskopického výkonu realizovaného dvoma odbornosťami z hľadiska profesijnej kompetencie – intervenčným algeziológom a spinálnym chirurgom.

Sme veľmi potešení, že MUDr. Róbert Rapčan ako popredný medzinárodný špecialista odboru intervenčnej liečby bolesti (interventional pain management) zdieľa svoje bohaté profesijné skúsenosti a inovátorské idey, ktoré implementáciou do klinickej praxe predstavujú výrazný prínos v intervenčných liečebných procesoch, a to v globálnom meradle. Prajeme veľa ďalších profesijných úspechov.

MUDr. Róbert Rapčan na 16. kongrese World Congress of Pain Physician v Dubaji