MUDr. Rapčan vystúpil na odbornej konferencii British Pain Society

173 | 2 min

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, bol delegátom a prednášajúcim prestížnej vedeckej konferencie University College London organizovanej odbornou spoločnosťou British Pain Society, ktorá sa zamerala na nedávne pokroky v intervenčnej liečbe bolesti.

Odbornej konferencie na pracovnej báze sa zúčastnili renomovaní lekári z Veľkej Británie a ďalších európskych krajín, USA a Brazílie. Spoločne sa zamerali na najnovší vývoj a inovácie v oblasti medicíny bolesti. Diskutované boli témy ako minimálne invazívne výkony, basivertebrálna ablácia, endoskopické výkony, restoratívna stimulácia, ale aj intervenčné výkony pri liečbe bolesti v pediatrii, neuromodulačná a rádiofrekvenčná liečba či prínosy umelej inteligencie v liečbe.

MUDr. Róbert Rapčan na konferencii vystúpil s odbornou prednáškou „Endoscopic facet joint denervation“, v ktorej sa komplexne venoval problematike endoskopickej ablácie facetových kĺbov s využitím MaxMoreSpine J@ablations, inovatívneho terapeutického systému vrátane inštrumentária špeciálne navrhnutého na ošetrenie týchto kĺbových štruktúr.

Konferencia zaznamenala u všetkých prítomných delegátov veľmi pozitívny ohlas a stala sa ďalšou prínosnou pracovnou udalosťou, ktorá sa radí k počinom, prostredníctvom ktorých môžu lekári spoločne zdieľať odborné znalosti a skúsenosti a spoločne pracovať na ďalšom rozvoji odboru, podieľať sa na zvýšení informovanosti odbornej aj širokej verejnosti o prevalencii bolesti a možnostiach jej zvládania intervenčnými metódami.

Je nám cťou, že MUDr. Rapčan sa ako popredný medzinárodný špecialista intervenčnej liečby bolesti zdieľaním svojich bohatých profesijných skúseností významne na tomto rozvoji podieľa. Prajeme mnoho ďalších úspechov.