MaxMoreSpine Award pre MUDr. Róberta Rapčana a EuroPainClinics

151 | 3 min

Prestížne ocenenie za mimoriadny prínos a úspechy v oblasti spinálnych endoskopických výkonov obdržali pracoviska EuroPainClinics na čele s medicínskym riaditeľom MUDr. Róbert Rapčanom, FIPP, MBA, PhD., od svetového výrobcu endoskopických technológií MaxMoreSpine System.

MUDr. Michal Matias, FIPP, a MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., prevzali ocenenie MaxMore Award

Ocenenie MaxMoreSpine je ďalším z dôležitých míľnikov desaťročnej histórie pracovísk intervenčnej liečby bolesti EuroPainClinics, ktoré sú svojim špecifickým zameraním v súčasnosti jedinými klinickými zariadeniami tohto typu na Slovensku a v Českej republike. Pri poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti dlhodobo dosahujú významné úspechy v oblasti miniinvazívnych a endoskopických výkonov vrátane mimoriadneho rozsahu realizácií. Ocenenie, ktoré za EuroPainClinics prevzali MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, PhD., a MUDr. Michal Matias, FIPP, udelil generálny riaditeľ spoločnosti MaxMoreSpine Jaap Hoogland.

Pracoviská EuroPainClinics sa prostredníctvom svojich lekárov-špecialistov a držiteľov medzinárodnej certifikácie FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) udeľované svetovou organizáciou World Institut of Pain významnou mierou podieľajú aktívne na rozvoji odboru intervenčnej algeziológie – od zavádzania inovatívnych liečebných postupov a technológií cez využitie strojového učenia v liečbe po zdieľaní klinických skúseností a poznatkov odbornej verejnosti. Neoddeliteľnou súčasťou výskumnej a vedeckej činnosti EuroPainClinics sú klinické štúdie, ktorých cieľom je vedecký prínos pre skvalitňovanie medicínskych postupov a ich aplikácie do praxe v rámci medicíny založenej na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine). Výsledky klinického výskumu dnes čítajú desiatky odborných publikácií v tuzemských a zahraničných recenzovaných vedeckých periodikách.

Ocenenie potom zvlášť patrí MUDr. Róbertovi Rapčanovi, odbornému medicínskemu garantovi a zakladateľovi subšpecializácie intervenčnej algeziológie na Slovensku, za jeho excelentné mnohoročné pracovné úspechy a angažovanosť v odbore medicíny bolesti, tisíce realizovaných endoskopických výkonov a bohatú publikačnú, prednáškovú a pedagogickú činnosť. Spoločnosť MaxMoreSpine MUDr. Rapčana radí medzi desať najskúsenejších lekárskych osobností špecializujúcich sa v rámci odboru na výkon transforaminálnej endoskopickej diskektómie.

MUDr. Rapčanovi a jeho lekárskemu tímu gratulujeme k oceneniu a prajeme mnoho ďalších profesných úspechov.