Magnetickú rezonanciu odošlite cez systém T3C

Magnetická rezonancia (MRI) je významnou diagnostickou metódou rôznych častí ľudského tela, a to nielen mäkkých tkanív a orgánov, ale aj kostí, kĺbov a chrbtice. Snímky, ktoré vznikajú kombináciou rádiofrekvenčného vlnenia a magnetického poľa, umožňujú čo najpresnejšie identifikovať miesto bolesti, stanoviť diagnózu a najvhodnejšie liečebné riešenie. Výsledky vyšetrenia magnetickej rezonancie chrbtice (MRI) sú veľmi dôležitým podkladom pre predbežné lekárske posúdenie E-konzultácie, ktorou sa informujete o možnosti vašej liečby bolesti chrbta na našich pracoviskách.

Súbor so snímkami MRI možno priamo do E-konzultácie nahrať podľa uvedeného návodu. Záujemcovia o liečbu, ktorí už odoslali E-konzultáciu môžu byť tiež lekárom-špecialistom dodatočne vyzvaní k doloženiu tohto vyšetrenia. Občas sa stáva, že súbor z technických dôvodov nie je možné nahrať, alebo sa vám nahranie nedarí, a obraciate sa na nás s otázkou, ako snímky MRI doručiť.
Najbezpečnejšiu a najrýchlejšiu cestu, ktorú môžete využiť, je zaslanie snímok cez lekársky systém T3C /foneticky vyslovené: té tri cé. Jedná sa o profesionálnu, a veľmi striktne zabezpečnú elektronickú komunikačnú platformu, ktorá slúži na výmenu zdravotníckych dát medzi poskytovateľmi zdravotných služieb.

Čo je pre využitie systému T3C treba urobiť?

Stačí, ak požiadate nemocničné či klinické zariadenie, v ktorom vaše vyšetrenie magnetickou rezonanciou prebehlo, jednou vetou: „Zašlite prosím moje snímky magnetickej rezonancie cez T3C systém na adresu: „EuroPainClinics Bratislava“(pre pacientov pracoviska v Bratislave), alebo „EuroPainClinics Bardejov“(pre pacientov pracovísk Bardejov a Košice).

Následne nám už len tento krok oznámte vo vašej E-konzultácii, v časti Správa pre lekára, aby sme si mohli vašu magnetickú rezonanciu poľahky dohľadať. 

O nič viac sa už netreba starať – vami oslovené zariadenie odošle vašu obrazovú zdravotnú dokumentáciu priamo na naše pracoviská.
Veľkou výhodou je tiež náš centrálny interný systém, ktorý umožňuje na základe zabezpečeného kódu rýchly prístup do systému každému z našich lekárov na akémkoľvek z našich pracovísk.

Využitím systému T3C sa uľahčuje komunikácia nielen medzi vami a našimi lekármi, ale zároveň sa výrazne skracuje doba potrebná na vyhodnotenie vašej E-konzultácie a zrýchľuje sa zaslanie výsledku, ktorý je v kladnom prípade vyhodnotenia signálom začatia vašej liečby na našich pracoviskách.


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia