Magnetickú rezonanciu odošlite cez systém T3C

2596 | 3 min

Magnetická rezonancia (MRI) je významnou diagnostickou metódou rôznych častí ľudského tela, a to nielen mäkkých tkanív a orgánov, ale aj kostí, kĺbov a chrbtice. Snímky, ktoré vznikajú kombináciou rádiofrekvenčného vlnenia a magnetického poľa, umožňujú lekárovi čo najpresnejšie identifikovať miesto bolesti, stanoviť diagnózu a najvhodnejšie liečebné riešenie. Pre diagnostiku bolestí chrbtice je spravidla najvhodnejšou zobrazovacou metódou a umožnuje napríklad presne vidieť, kde sa nachádza hernia (vysunutie) platničky a ako utláča nervový koreň. Treba však zároveň zdôrazniť, že žiadna zobrazovacia ani iná vyšetrovacia metóda sa nepoužíva na objasnenie bolesti, ale používajú sa na potvrdenie prítomnosti určitej odchýlky od anatomickej alebo funkčnej normy.

Výsledky vyšetrenia magnetickej rezonancie chrbtice (MRI) sú dôležitým podkladom pre predbežné lekárske posúdenie E-konzultácie, služby, ktorou sa pacient informuje o možnosti svojej liečby bolesti chrbta na našich pracoviskách.

Súbor so snímkami MRI možno priamo do E-konzultácie nahrať podľa uvedeného návodu. Občas sa stáva, že súbor z technických dôvodov nie je možné nahrať, alebo sa vám nahranie nedarí, a obraciate sa na nás s otázkou, ako snímky MRI doručiť.
Najbezpečnejšiu a najrýchlejšiu cestu, ktorú môžete využiť, je zaslanie snímok cez lekársky systém T3C /foneticky vyslovené: té tri cé.
Jedná sa o profesionálnu, veľmi striktne zabezpečnú elektronickú komunikačnú platformu, ktorá slúži na výmenu zdravotníckych dát medzi poskytovateľmi zdravotných služieb.

Ako zariadiť odoslanie vášho vyšetrenia MRI cez systém T3C?

Celý proces zahŕňa iba dva kroky.

V prvom kroku požiadate nemocničné či klinické zariadenie, v ktorom vaše vyšetrenie magnetickou rezonanciou prebehlo, jednou vetou: „Zašlite prosím snímky mojej magnetickej rezonancie cez T3C systém na adresu: „EuroPainClinics Bratislava“(pre pacientov pracoviska v Bratislave), alebo „EuroPainClinics Bardejov“(pre pacientov pracovísk Bardejov a Košice).

Následne prosím informujte naše pracovisko (vo formulári E-konzultácie v časti Správa pre lekárov, alebo v odpovedi na žiadosť o doloženie E-konzultácie, prípadne telefonicky alebo na info meil pracovisko), že snímky boli zaslané týmto spôsobom, aby došlo k správnemu spárovaniu vašej E-konzultácie a vašej MRI.

O nič viac sa už netreba starať – vami oslovené zariadenie odošle vašu obrazovú zdravotnú dokumentáciu priamo na naše pracoviská.
Veľkou výhodou je tiež náš centrálny interný systém, ktorý umožňuje na základe zabezpečeného kódu rýchly prístup do systému každému z našich lekárov na akémkoľvek z našich pracovísk.

Využitím systému T3C sa uľahčuje komunikácia nielen medzi vami a našimi lekármi, ale zároveň sa výrazne skracuje doba potrebná na vyhodnotenie vašej E-konzultácie a zrýchľuje sa zaslanie výsledku, ktorý je v kladnom prípade vyhodnotenia signálom začatia vašej liečby na našich pracoviskách.