Covid-19 – prevádzka EuroPainClinics neprerušená

910 | 2 min

Aktualizované 20. 11. 2020

Aktuálny vývoj jesennej vlny epidemické situácie Covid-19 prináša rad opatrení, pričom bezpečnosť a ochrana zdravia je najvyššou prioritou pre všetkých. Bolesť chrbta je však výrazným obmedzením v živote človeka a v mnohých prípadoch je včasná liečba kľúčová, aby nedošlo k prechodu bolestivosti do chronického stavu. Všetky pracoviská EuroPainClinics naďalej poskytujú svoje kapacity v plnej prevádzke, s jednoznačným cieľom pomôcť vám nájsť optimálne riešenie pre vašu úľavu.

Pracoviská miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta EuroPainClinics poskytujú pacientom svoje ambulantné a operačné kapacity pri riešení ťažkostí spojených s bolesťou chrbta, najmä v dôsledku vysunutia alebo iného poškodenia medzistavcovej platničky, ktoré môžu byť hlavnou príčinou tzv. koreňového syndrómu.

Vzhľadom k tomu, že mnohé nemocničné zariadenia v súčasnosti pristupujú k pozastaveniu alebo rušeniu výkonu plánovaných operácií z dôvodu enormnej vyťaženosti s ohľadom na vývoj epidemické situácie, možnosť liečby na našich pracoviskách preto môže byť, a to najmä pre akútnych pacientov alebo pacientov, ktorí čakajú na termín svojej operácie platničiek, vhodným a rýchlym riešením, ako sa zbaviť bolesti alebo dosiahnuť jej zmiernenie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia našich pacientov je u nás na prvom mieste. Všetky režimové a hygienické opatrenia k celkovému priebehu liečby na pracoviskách EuroPainClinics zhŕňajú Aktuálne pravidlá prevádzky.

K objednaniu využite E-konzultáciu

Z bezpečia a pohodlia vášho domova môžete kedykoľvek využiť našu bezplatnú online službu E-konzultácia. Pomocou tejto služby sa pacient najprv informuje, či pre jeho zdravotné problémy môže byť liečba miniinvazivnými a endoskopickými výkonmi vhodná. Po odoslaní E-konzultácie nasleduje predbežné lekárske posúdenie. V kladnom prípade vyhodnotenia navrhujeme konkrétny termín vstupného vyšetrenia.

Zdravotná starostlivosť je hradená poisťovňami v takmer plnom rozsahu. 

Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa na vašu návštevu.

Prajeme pevné zdravie
Tím EuroPainClinics