Máme 10 000 fanúšikov facebooku! Ďakujeme všetkým

915 | 2 min

Sociálne siete, menovite facebook, patrí k najdôležitejším prostriedkom online komunikácie EuroPainClinics so širokou verejnosťou, a to nielen pri podávaní informácií o možnosti liečby, spôsobu objednania, praktických záležitostiach, ale aj k oznámeniam o udalostiach korporátneho či edukačného charakteru, úspechoch lekárov, či už v operatíve, zaujímavých kazuistikách alebo odbornom publikovaniu a v rade ďalších oblastí, ktoré dohromady tvoria pestrú mozaiku všetkého diania v EuroPainClinics.

V uplynulých dňoch bola prekročená hranica 10 000 fanúšikov, ktorí nám svoju priazeň prejavujú práve na tomto médiu. Veľmi nás teší záujem, ktorý svedčí o tom, že EuroPainClinics v povedomí verejnosti neustále posilňuje a stále viac pacientov s bolesťou chrbta tak má príležitosť dozvedieť sa o našich pracoviskách, kde im môže byť poskytnuté vysoko špecializované liečebné riešenie ich zdravotných ťažkostí.

Našim FB fanúšikom ďakujeme za priazeň a dôveru, ktoré sú tou najlepšou motiváciou do ďalšej práce.

Prajeme všetkým pevné zdravie, veľa síl a energie a v dnešnej dobe toľko potrebného optimizmu.

Tím EuroPainClinics