Článok EuroPainClinics vydala Medycyna Sportowa

Odborné publikovanie špecialistov EuroPainClinics zaznamenalo ďalší úspech, ktorým je publikovanie odborného článku v recenzovanom lekárskom časopise Polish Journal of Sport and Medicine / Medycyna Sportowa. Časopis vydáva pôvodné vedecké práce založené na autorskom výskume, prehľadové články, recenzie a prípadové štúdie týkajúce sa rozsiahlej interdisciplinárnej špecializácie športovej medicíny. 

Hlavným autorom publikovaného článku je MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP,ktorý sa spoločne so spoluautormi zaoberá vplyvom rôznych športových aktivít na degeneráciu medzistavcových platničiek. Šport je považovaný všeobecne za súčasť zdravého životného štýlu s radom benefitov, na druhej strane je však nadmerná fyzická aktivita jeden z hlavných rizikových faktorov poškodenia platničiek. 

Autori analyzujú vplyv intenzity priame záťaže jednotlivých športových aktivít na platničky a poukazujú na jeden z faktorov zvýšenia rizika degenerácie, ktorým je opakovane zvýšený lumbálny intradiskálny tlak nad kritickú úroveň, hodnotí ďalej prospešnosť športovej záťaže na platničky v dlhodobom horizonte a skúmajú súvislosť degeneratívnych zmien na chrbtici s klinickými prejavmi bolesti chrbta

Odborná práca poukazuje rovnako na potrebu znalosti vplyvu športových aktivít na platničky a chrbticu u lekárov špecializácií, ktorí sa liečbou bolesti chrbta zaoberajú, a to najmä v kontexte odporúčaní vhodného pohybového režimu.

Zdroj: Medicina Sportova, Issue 36


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia