Miniinvazívne terapeutické postupy ovplyvňujúce bolesť u pacientov s pokročilou gonartózou

Viac ako 33 % ľudí (niektoré štúdie uvádzajú až do 68 %) vo veku viac ako 55 rokov má röntgenologicky dokázané osteoartitické zmeny veľkých kĺbov. 10 – 30 % z nich má signifikantné bolesti a funkčné problémy. Osteoartritída je hlavnou príčinou chronickej bolesti a celosvetovo viac ako 250 mil. ľudí trpí týmto ochorením. K rizikovým faktorom podmieňujúcim vznik ochorenia […]

zobraziť článok ➔

Svetovú intervenčnú algeziológiu zaštiťuje World Institut of Pain a jej lekári FIPP – Fellow of Interventional Pain Practice

Obdobie rokov 2017 a 2018 predstavuje významný medzník v histórii EuroPainClinics, a to zásluhou excelentného úspechu našich lekárov, ktorí sa stali držiteľmi prestížnej medzinárodnej lekárskej certifikácie a titulu FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) pre oblasť intervenčnej liečby bolesti. Lekárska certifikácia týmto deklaruje pracoviská EuroPainClinics ako špičkové klinické zariadenia s vysoko hodnotenou kvalitou poskytovanej liečby […]

zobraziť článok ➔

Technické aspekty epiduroskopie

„Technické aspekty epiduroskopie“, Bolest č. 2/2017, Tigis MUDr. Martin Griger, MUDr. Juraj Mláka Epiduroskopia je preukázaná diagnostická aj liečebná metóda chronickej radikulárnej bolesti po operácii chrbta. Presný mechanizmus účinku epiduroskopie na bolesť nie je známy, ale najrozšírenejšou teóriou je rozrušenie epidurálnych adhézií. Autori popisujú svoje vlastné skúsenosti s výkonom a technické detaily epiduroskopie…. Celý článok nájdete tu: […]

zobraziť článok ➔

Myoskeletálna medicína sa dotýka všetkých lekárskych odborov

Hlavným cieľom intervenčnej liečby chronickej bolesti je zlepšenie zdravotného stavu pacienta znížením jej intenzity, prípadne jej eliminácie. Intervenčná liečba zahŕňa miniinvazívne výkony, prostredníctvom ktorých je možné, najčastejšie kontrolou ultrazvukom alebo röntgenom, diagnostikovať a lokalizovať miesto, resp. zdroj bolesti a stanoviť následne vhodnú terapiu. Podstatou týchto techník je ovplyvnenie nervových štruktúr, ktoré vnímanie bolesti prenášajú, alebo priamo štruktúr, […]

zobraziť článok ➔

Komplexné riešenie radikulárnej bolesti

Prevalencia bolesti chrbta je 60 – 85 % a celosvetovo sa zvyšuje, je druhou (po akútnej infekcii horných dýchacích ciest) najčastejšou príčinou práceneschopnosti u ľudí do 45 rokov. Radikulárny syndróm (RS) je spolu s bolesťami hlavy najčastejší dôvod návštevy neurológa v dospelosti. Incidencia RS vo vekovej skupine 55- až 65-ročných mužov je 10 %, u […]

zobraziť článok ➔

Epiduroskopia

Výkon epiduroskopie sa radí do kategórie endoskopických metód. Prostredníctvom nej je diagnostikovaný a terapeuticky ošetrený zdroj chronickej lumbosakrálnej radikulárnej bolesti chrbta vznikajúci najmä v dôsledku tzv. FBSS syndrómu. Metóda je efektívnou liečbou u pacientov, u ktorých konzervatívna terapia bolesti neprináša výsledky alebo ktorí už nechcú bolesť ďalej znášať. Výkon epiduroskopie sa najčastejšie robí u pacientov s pretrvávajúcou či […]

zobraziť článok ➔

Endoskopické ošetrenie herniácie medzistavcové platničky

ENDOSKOPICKÉ OŠETŘENÍ VÝHŘEZU MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY Bolesti zad patří mezi nejrozšířenější chronické bolesti, které z hlediska diagnostiky představují multietiologický problém. Jejich nejčastější příčinou je narušení anatomických struktur páteře, stejně jako funkční změny, u nichž je dominantním symptomem bolest. Herniace meziobratlové ploténky, jejíž prevalence ve vyspělých zemích činí 1-3 %, je nejčastějším důvodem vedoucím k operaci páteře. […]

zobraziť článok ➔

Endoskopická rhizotómia

Endoskopická rhizotómia (endoskopická denervácia facetových kĺbov) je výkon pre pacientov trpiacich chronickou bolesťou dolnej chrbtice spôsobenou zápalom alebo osteoartritídou bedrového kĺbu. Predstavujeme inovatívne riešenie facetovho syndrómu pomocou endoskopickej techniky. Znalosti v oblasti problematiky facetových kĺbov sú absolútne nevyhnutné pre každého, kto sa venuje diagnostike bolestí chrbta na komplexnej úrovni. Na vylúčenie respektíve potvrdenie facetového kĺbu ako […]

zobraziť článok ➔
Letné dovolenky v EuroPainClinics a obmedzenie prevádzky »