Odborný časopis Bolesť publikoval článok MUDr. L’ubomíra Poliaka o radikulárnom syndróme

26. 6. 2019

Odborný časopis Bolesť publikoval pôvodný článok „Komplexná liečba radikulárneho syndróme (prehl’ad terapeutických možností)“, ktorého autorom je špecialista na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta MUDr. L’ubomír Poliak. Článok súhrnne spracováva problematiku radikulárního alebo koreňového syndrómu ako jednu z najčastejších príčin bolesti chrbta, zameriava sa jeho na etiológiu a patofyziológiu, popisuje klinický obraz a diagnostiku a následne zhŕňa všetky terapeutické možnosti jeho liečby vrátane uvedenia výsledkov klinického výskumu pri výkonoch endoskopická diskektómia, prebiehajúceho na pracoviskách EuroPainClinics.

Blahoželáme!