Časopis Bolesť publikoval odborný článok MUDr. Róberta Rapčana, PhD, MBA, FIPP

1572 | 1 min

V aktuálnom vydaní lekárskeho časopisu Bolesť (vydanie č. 4/2019) bol publikovaný odborný článok MUDr. Róberta Rapčana, PhD., MBA, FIPP a kolektívu „Šport a jeho vplyv na degeneráciu medzistavcových platničiek“. Autor sa v článku zaoberá fyzickou záťažou pri vybraných typov, či už rekreačných či vrcholových, športov, ktoré môžu iniciovať degeneratívne zmeny medzistavcovej platničky, analyzuje ich priame pôsobenie na chrbticové štruktúry a zaoberá sa tiež napr. otázkou prospešnosti či rizika športových aktivít na chrbticu a medzistavcové platničky.

Foto: zdroj:tigis.cz