MUDr. Róbert Rapčan editorom hlavnej témy časopisu Neurologie pro praxi

Odborný lekársky časopis Neurologie pro praxi venuje v aktuálnom vydaní rozsiahly priestor hlavnej téme, ktorým sú bolestivé vertebrogénne syndrómy a možnosti ich liečby. Hlavným editorom tejto témy bol menovaný MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, medicínsky riaditeľ EuroPainClinics, a na autorstvu a spoluautorstvu článkov sa podieľala rada renomovaných slovenských a českých lekárskych špecialistov vrátane špecialistov EuroPainClinics MUDr. Martina Grigera, FIPP, MUDr. Juraja Mláky, FIPP, EDRA, MUDr. Michala Matiasa a MUDr. Ladislava Kočana, PhD.

Problematikou liečby bolesti chrbta z hľadiska multidisciplinárneho prístupu sa vo dvoch článkoch zaoberajú autori lekárskych špecializácií, ktorými sú intervenčná algeziológia, rádiológia, neurológia, fyzioterapia a rehabilitácia.

MUDr. Rapčan sa vo svojom článku zaoberá komplexne problematikou vertebrogénnych syndrómov a ďalej spoločne s kolektívom neuromodulačnými technikami ich riešení. MUDr. Juraj Mláka a kol. sa detailne venuje téme perkutánnych endoskopických techník – endoskopickej diskektómii a epiduroskopii.

Všetkým autorom gratulujeme k tomuto výnimočnému počinu.

Zdroj: Neurologie pro praxi, 2019, 6. vydanie
https://www.neurologiepropraxi.cz/current_issue.php


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia