Miniinvazívne terapeutické postupy ovplyvňujúce bolesť u pacientov s pokročilou gonartózou

2073 | 5 min

EuroPainClinics

Viac ako 33 % ľudí (niektoré štúdie uvádzajú až do 68 %) vo veku viac ako 55 rokov má röntgenologicky dokázané osteoartitické zmeny veľkých kĺbov. 10 – 30 % z nich má signifikantné bolesti a funkčné problémy. Osteoartritída je hlavnou príčinou chronickej bolesti a celosvetovo viac ako 250 mil. ľudí trpí týmto ochorením.

K rizikovým faktorom podmieňujúcim vznik ochorenia patria vyšší vek, pohlavie (častejšie sa vyskytuje u žien), obezita, úrazy kolena (aj u mladých ľudí), pozitívna rodinná anamnéza, neadekvátne vyvinuté kĺbové spojenie, zvýšená záťaž na kĺby pri určitých pracovných a športových činnostiach.

Terapia sa opiera v prvom rade o konzervatívne postupy (fyzioterapia, rehabilitácia, zmena životného štýlu, strata hmotnosti). Z nasledujúcich postupov je to farmakoterapia (NSAID až opioidy), intraartikulárne podávanie liečiv (trombocytmi obohatená plazma, glukokortikoidy, kys. hyalurónová). Často využívané alternatívne prístupy (akupunktúra, proloterapia, glukozamín a chondroitín…). U pacientov s ťažkým postihnutím kolenného kĺbu je indikovaná operačná terapia (parciálna alebo totálna endoprotéza). Ďalšou možnosťou terapie je využitie miniinvazívnych intervenčných postupov. Z týchto postupov je možné využiť diagnostickú geniculárnu nervovú blokádu, rádiofrekvenčnú abláciu alebo bipolárnu pulznú rádiofrekvenciu genikulárnych nervov a intraartikulárnu bipolárnu pulznú rádiofrekvenciu kolenného kĺbu.

Pacienti, ktorí sú indikovaní na miniinvazívne výkony, sú tí, ktorí trpia chronickými bolesťami kolena (> 6 mesiacov) s intenzitou podľa VAS 5 a viac, nereagujúci na inú terapiu, a ak je osteoartritída vyššieho stupňa (3. a 4. stupeň postihnutia podľa Kellgren – Lawrence stupnice). Títo pacienti sú vo väčšine prípadov indikovaní na operáciu a následne zaradení na čakaciu listinu na operačný zákrok, ktorého realizácia môže trvať môže trvať dlhší čas. Ďalšiu skupinu tvoria pacienti, u ktorých bolesti po implantácii pretrvávajú (7 % z pacientov s TEP), alebo pacienti kontraindikovaní na operačný výkon (polymorbídni vysokorizikoví pacienti) a v neposlednom rade aj tí, ktorí odmietajú operáciu z vlastného rozhodnutia.

Špecializované pracoviská EuroPainClinics® poskytujú inovatívnu liečbu „Duálna rádiofrekvenčná terapia bolesti kolenného kĺbu pri pokročilej osteoartróze“, ktorá zahŕňa dva miniinvazívne výkony: rádiofrekvenčnú neurotómiu (denerváciu) na ošetrenie genikulárních nervov a bipolárnu intraartikulárnu pulznú rádiofrekvenciu pre ošetrenie zápalu kolenného kĺbu (osteoartritídy).

Rádiofrekvenčnej denervácii predchádza diagnostická blokáda genikulárnych nervov, vykonávaná je pod USG alebo RTG kontrolou. Ide o aplikáciu malého množstva lokálneho anestetika (1 – 2 ml) 0,5 % bupivacainu ku genikulárnym nervom (n.genicularis superior lateralis a medialis a inferior lateralis). Za pozitívnu odpoveď považujeme úľavu na VAS o 5 a viac bodov v čase 24 hod. po blokáde.

Ďalším krokom je samotná denervácia, ktorá pozostáva z USG identifikácie nervu, zavedenie rádiofrekvenčnej kanyly k periostu do 1/2 femuru ev. tibiae a nasleduje test senzorickej a motorickej odpovede. Po podaní lokálneho anestetika vykonávame samotnú RF ablácie, pri ktorej na hrote RF kanyly generujeme 82 °C v trvaní 90 sekúnd, pri ktorej dochádza k lézii samotného nervu.

Na základe výsledku jednotlivých štúdií môžeme povedať, že rádiofrekvenčná denervácia genikulárnych nervov je bezpečná, efektívna a minimálne invazívna metóda1 s minimálnym počtom komplikácií. Priemerne poskytuje úľavu od bolesti o viac ako 50 % u 60 % pacientov počas 6 mesiacov (po 1 mesiaci u 88 % pacientov a po 12 mesiacoch u 32 % pacientov).1 Najčastejšie kontraindikácie pre duálnu rádiofrekvenčnú terapiu bolesti pri osteoartróze kolenného kĺbu sútumory, zlomeniny, akútna bolesť kolena, ochorenie spojivového tkaniva, koagulopatia, celková infekcia, vážna neurologická alebo psychiatrická porucha a kardiostimulátor.

Ďalšou z možností ovplyvnenia bolestí u pacientov s osteoartitídou je bipolárna intraartikulárna pulzná rádiofrekvencia. Je rovnako bezpečná a efektívna, ale pravdepodobne s kratšie pôsobiacim účinkom. Klinické výsledky preukazujú, že 84% (42) pacientov liečených bipolárne pulznou RF a 50% (25) pacientov liečených unipolárnou pulznou RF dosiahlo po troch mesiacoch od východiskového stavu aspoň 50% úľavy od bolesti kolen.² Princípom je zavedenie dvoch rádiofrekvenčných elektród intraartikulárne a v priebehu 10 min. generované impulzy medzi elektródami tak, aby teplota neprekročila 42 °C. Okrem analgetického účinku má aj vplyv na tvorbu prozápalových cytokínov a taktiež cartilago-protektívny a regeneračný efekt v kolennom kĺbe.

Miniinvazívne postupy v žiadnom prípade nie sú suplementáciou operačného riešenia, ale dopĺňajú portfólio terapeutických možností u pacientov, kde iné terapeutické postupy zlyhali alebo nemôžu byť vykonané. Na lepšie pochopenie účinku jednotlivých metód je potrebné vykonať ďalšie metodicky korektné štúdie. Ďalším podstatným atribútom je potreba zlepšenia spolupráce s kolegami ortopédmi a algeziológmi pri vyhľadávaní vhodných pacientov.

Text: MUDr. Ľubomír Poliak, ©EuroPainClinics®

1 Santana Pineda MM, Vanlinthout LE, Moreno Martín A, van Zundert J, Rodriguez Huertas F, Novalbos Ruiz JP. Analgesic Effect and Functional Improvement Caused by Radiofrequency Treatment of Genicular Nerves in Patients With Advanced Osteoarthritis of the Knee Until 1 Year Following Treatment.Reg Anesth Pain Med. 2017 Jan/Feb;42(1):62-68. doi: 10.1097/AAP.0000000000000510.

Abstrakt štúdie, zdroj: https://journals.lww.com/rapm/Citation/2017/01000/Analgesic_Effect_and_Functional_Improvement_Caused.9.aspx

2 Gulec E, Ozbek H, Pektas S, Isik G.Bipolar Versus Unipolar Intraarticular Pulsed Radiofrequency Thermocoagulation in Chronic Knee Pain Treatment: A Prospective Randomized Trial. Pain Physician 2017 Mar, 20(3):197-206. ISSN 1533-3159

Klinická štúdia, zdroj:
2017;20;197-206