Vysunutá platnička? Riešením môže byť endoskopická operácia

3388 | 7 min

Vhodným riešením pre niektoré typy výhrezov platničiek môžu byť šetrné miniinvazívne a endoskopické výkony, ktoré patria k najpokročilejším metódam odboru intervenčnej liečby bolesti. Oproti klasickým operáciám prináša pacientovi celý rad významných výhod. Poznajte viac o priebehu výkonov a ich prínosoch!

Vysunutie medzistavcovej platničky, odborne hernie či prolaps disku, stanoví lekár na základe dôkladného klinického vyšetrenia vrátane zhodnotenia výsledkov vyšetrení zobrazovacích metód, u chrbtice ideálne magnetickej rezonancie. Príznaky výhrezu človek môže na sebe pozorovať sám, tým skôr, pokiaľ je bolesť chronická, dlhodobá (viac ako tri mesiace trvajúca), nezaberá žiadna liečba, rehabilitácia či cvičenie. V oblasti dolného chrbta sa prejavuje tupá, bodavá alebo pálivá bolesť, ktorá veľmi často vyžaruje do dolnej končatiny. Typická je stuhnutosť, svalové kŕče, necitlivosť nohy v rôznych miestach (prsty, špičky), častokrát je končatina nehybná. Tieto signály môžu byť prejavom tzv. koreňového alebo radikulárneho syndrómu a sú jednoznačne dôvodom na návštevu špecialistu. Treba zároveň tiež upozorniť, že celý rad ľudí žije s určitou patológiou alebo zmenou na platničke, vrátane výhrezu, a nepociťujú žiadne problémy. Naopak iné stavy môžu napodobňovať príznaky výhrezu bez toho, aby bolo čokoľvek viditeľné na magnetickej rezonancii. Výhrez platničky tiež nemusí spôsobovať žiadnu bolesť.

Intervenčná diagnostika a liečba bolesti

Liečba pacienta na našich pracoviskách je zahájená precíznou intervenčnou diagnostikou chrbta, ktorej cieľom je identifikácia zdroja (tzv. generátora) bolesti. Na tento účel je využívané široké spektrum diagnostických výkonov, ktoré môžu už samy priniesť úľavu od bolesti. Lekár následne stanoví celkový liečebný plán s najoptimálnejším výkonom. Pokiaľ nie je efekt dostačujúci, pristupuje sa k ďalším intervenčným výkonom až po pokročilé endoskopické techniky.

Kedy je čas na operáciu platničky?

Bolesť chrbta spôsobená výhrezom platničky sa vo väčšine prípadov upraví s použitím prostriedkov konzervatívnej liečby, predovšetkým rehabilitácie. Operácia platničky je vždy poslednou možnosťou liečby a zvažuje sa v prípade, keď boli vyčerpané všetky možnosti konzervatívnej (neoperačnej) liečby a nedošlo k zlepšeniu stavu, nemá efekt rehabilitácie, bolesti sa u pacienta zhoršujú. Väčšina vysunutých platničiek však dobre reaguje na nechirurgickú liečbu, bolesť odznieva po 4 až 6 týždňoch. Existujú tiež zriedkavé prípady, kedy je nutné pristúpiť k urgentnému operačnému riešeniu, najmä v spojitosti s progresívnou slabosťou dolných končatín alebo pri tzv. syndróme equina cauda (kompresia nervových koreňov v lumbosakrálnom chrbticovom kanáli, ktorá môže ovplyvniť funkciu močového mechúra a čriev).

V čom je endoskopická operácia výhodná oproti klasickej operácii?

Miniinvazívne a endoskopické výkony patria k najpokročilejším postupom odboru intervenčnej liečby bolesti. Ide o endoskopické výkony pod presnou, cielenou a bezpečnou kontrolou RTG C-rameňa a videonavigácie, ktoré sú spojené s radom významných prínosov pre pacienta. Predovšetkým vďaka ich šetrnému charakteru dochádza oproti klasickej operácii k minimálnemu poškodeniu svalov okolo chrbtice a ďalších mäkkých tkanív. Tým sa znižuje pooperačná bolesť, výrazne sa urýchľuje rekonvalescencia a zachováva funkčná stabilizácia chrbtice. Výhodou je aj kratšia doba trvania výkonu a menšie riziko pooperačných komplikácií ako sú infekcie, krvácanie alebo tvorba zjazveného tkaniva. Pacient je v priebehu výkonu v lokálnej, zriedkavo ľahkej celkovej anestézii.


Vysunutá časť platničky sa odstraňuje špeciálnymi klieštičkami pod permanentnou kontrolou röntgenu a videonavigácie.

Ako sa vykonáva endoskopická operácia platničky a aké má ďalšie výhody?

Pre miniinvazívne a endoskopické zákroky postačuje jeden operačný vstup s dĺžkou 8 až 10 mm, kadiaľ sa do chrbticového priestoru zavádzajú pracovné nástroje a endoskopická kamera. Operatér tak pracuje pod permanentnou kontrolou videa. Výhodou výkonov je aj to, že nie je nutná hospitalizácia. Po výkone a odporúčanej dobe odpočinku na odpočinkovej sále (zhruba 120 min) môžete začať rekonvalescenciu v pohodlí vášho domova.

Pýtate sa nás často: Za ako dlho sa po endoskopickej operácii vrátim do práce?

Jedná sa o veľmi individuálnu dobu, ktorá sa odvíja od celého radu faktorov. Priemerná doba hojenia mäkkých tkanív je 4 až 6 týždňov. U niekoho môže dôjsť k zlepšeniu skôr. Závisí od typu a veľkosti výhrezu platničky, úrovni chrbtice, kde došlo k herniácii. Návrat ku každodenným činnostiam sa tiež odvíja od celkového zdravotného stavu pacienta, jeho životného štýlu.

Pomôže vždy endoskopická operácia? Môže sa hernia urobiť opätovne?

Každá operácia je zásah do organizmu. V prípade endoskopických výkonov je výhodou predovšetkým to, že má veľmi šetrný minimálne invazívny charakter. Tak ako pri každej metóde, aj v prípade intervenčnej liečby sa môže v niektorých prípadoch ukázať, že nie je pre pacienta vhodným riešením, prípadne je prítomná niektorá z kontraindikácií. Najčastejším dôvodom nespokojnosti s operáciou je však opätovný výhrez platničky, takzvaná reherniácia, ktorá sa vyskytuje nezávisle od použitej metódy až u 10 % pacientov. Najčastejšie sa tak deje v dôsledku nesprávnych pohybových návykov. Preto je úplne nevyhnutné – najmä v prvých 2-3 týždňoch po operácii, kedy je riziko najvyššie, dôsledne dbať na pokyny a odporúčania lekára, a dodržiavať režimové opatrenia. V dlhodobom horizonte je prevenciou pravidelné cvičenie. Pokiaľ k rehernii napriek tomu dôjde, je jednou z výhod endoskopického operovania tiež možnosť reoperácie s porovnateľným rizikom k prvej operácii. Teda ďalšia operácia nie je zásadne náročnejšia ako tá prvá a endoskopia nezatvára vrátka pre ďalšie prípadné riešenie.

Odborná revízia textu: MUDr. Michal Matias

Zaujíma vás, ako endoskopický výkon prebieha? Animačné video o priebehu jedného z pokročilých výkonov „Epiduroskopicky asistované endoskopické perkutánne odstránenie fragmentu medzistavcovej platničky“ pozrite tu!

Pokiaľ vás zaujala možnosť liečby miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi, alebo napríklad hľadáte pre seba novú možnosť liečby, informujte sa, či môžeme pomôcť aj vám. Využite bezplatnú službu E-konzultácia, na základe ktorej naši špecialisti vykonajú zhodnotenie vhodnosti liečby. V kladnom prípade vám radi navrhneme termín vstupného vyšetrenia.