Svetový deň chrbtice si pripomíname 16. októbra

V EuroPainClinics sa tradične pripájame k pripomienke medzinárodného dňa chrbtice vyhláseného Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a Organizáciou Spojených národov (OSN) v rámci Svetového týždňa kostí a kĺbov. Cieľom je upozorniť širokú verejnosť nielen na význam a funkciu chrbtice ako kľúčovej nosnej konštrukcie pohybového aparátu, ale najmä na dôležitosť prevencie proti bolesti a ochoreniam chrbta.

Nesprávne pohybové návyky, nedostatok fyzickej aktivity alebo sedavý životný štýl sú jedny z hlavných rizikových faktorov, ktoré prispievajú k zvyšujúcemu sa trendu bolesti chrbta ako civilizačnému ochoreniu. Nezabúdajme preto našej chrbtici venovať dôkladnú a dostatočnú starostlivosť, ktorú si zaslúži!

Na našich pracoviskách intervenčnej liečby bolesti je chrbtica a bolesť chrbta prirodzene centrálnou témou, a pri poskytovaní špecializovanej zdravotnej starostlivosti vždy usilujeme o to nájsť čo najoptimálnejšie riešenie. Predpokladom úspešnej liečby je precízna intervenčná diagnostika, ktorá nám pomôže nájsť zdroj vašej bolesti a stanoviť najvhodnejšiu terapiu. Včasné začatie liečby môže pomôcť predísť prechodu do chronického bolestivého stavu. Neváhajte sa preto obrátiť sa na našich špecialistov. Pokiaľ vám v rámci našej špecializácie môžeme poskytnúť riešenie, radi vám pomôžeme.

Informujte sa o možnosti liečby v EuroPainClinics kedykoľvek prostredníctvom bezplatnej služby E-konzultácie!


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia