Koreňové nervy

Bolesť vychádzajúca z koreňových nervov

Bolesť vychádzajúca z koreňových nervov

Miechové nervy vychádzajú z miechy medzi stavcami, ktoré od seba držia medzistavcové platničky. Delia sa na predné a zadné nervové korene, z ktorých každý sa skladá z viacerých menších „korienkov“.

Ako sa bolesť prejavuje?

  • Bolesť z koreňových nervov v oblasti bedrovej chrbtice sa prejavuje najmä šírením do dolnej končatiny v jednej či viacerých „spádových oblastiach“ nervov (koreňová/radikulárna bolesť, ktorá sprevádza tzv. koreňový/radikulárny syndróm, najčastejšie spojený s oblasťou stavcov L3-S1).
  • Bolesť chrbta je lokalizovaná medzi poslednými rebrami a nad sedacím svalom.
  • Bežná je aj bolesť chrbta a nôh, v prípade úsadu alebo „ischias“ je bolesť nôh väčšia než bolesť chrbta.

Čo je príčinou bolesti?

Ide o útlak alebo mechanické poškodenie nervového koreňa, najčastejšie v dôsledku vysunutia medzistavcovej platničky („vyskočená“ platnička) alebo zúženia epidurálneho priestoru.

Akú liečbu pri bolesti z koreňových nervov poskytujeme

  • V rámci precíznej diagnostiky bolesti chrbta vykonávame diagnosticko-prognostický výkon „Koreňová blokáda pod RTG kontrolou“, resp. cielenú injekčnú aplikáciu liečiva do epidurálneho priestoru v oblasti postihnutých nervov alebo do chrbticového kanálu ku konkrétnemu nervu.
  • V prípade potreby ďalšej terapie využívame širokú škálu miniinvazívnych a endoskopických výkonov.

Prečo zvoliť pre svoju liečbu miniinvazívne a endoskopické výkony

Ako prebieha liečba na pracoviskách EuroPainClinics

Základom liečby je precízna diagnostika bolesti chrbta, ktorá zahŕňa niekoľko typov diagnostických výkonov, ktorými lokalizujeme a identifikujeme príčinu – zdroj vašej bolesti. V prípade potreby stanovujeme v rámci liečebného plánu ďalší terapeutický postup s použitím miniinvazívnych a endoskopických výkonov vrátane špeciálnych funkčných stabilizačných cvičení. Viac informácií nájdete v sekcii Ako prebieha vstupné vyšetrenie

Liečba

Diagnostické výkony:

Miniinvazívne výkony:

Endoskopické výkony:

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia