Výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Na všetkých pracoviskách EuroPainClinics je hlavnou prioritou komplexná starostlivosť o pacienta. Naši experti na miniinvazívnu a endoskopickú liečbu chrbta sú pripravení vás pozorne vypočuť, porozumieť vašim potrebám, konzultovať s vami do detailov váš zdravotný stav a nájsť optimálne a individuálne liečebné riešenie s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu úľavu od bolesti.

Vážime si dôveru, ktorú prejavujete voľbou svojej liečby na našich pracoviskách.

Unikátna liečba

Vysokošpecializované pracoviska EuroPainClinics sú v Slovenskej republike svojím zameraním jedinými klinickými zariadeniami svojho typu a počas svojej mnohoročnej pôsobnosti sa etablovali ako lídri miniinvazívnej a endoskopickej liečby chrbta odboru intervenčnej algeziológie (intervenčná liečba bolesti).

Zdravotnú starostlivosť na všetkých pracoviskách EuroPainClinics poskytujeme stále narastajúcemu počtu pacientov, ktorých trápi bolesť chrbta, a to najmä v spojitosti s vysunutím platničiek. Našu rozsiahlu klinickú skúsenosť potvrdzuje viac než patnáct tisíc intervencií ročne vykonaných a viac ako pät tisíce úspešne vykonaných endoskopických výkonov.

Výhody a benefity miniinvazívnych a endoskopických výkonov

Miniinvazívne a endoskopické výkony sú efektívne, rýchle a bezpečné techniky, ktoré poskytujú oproti klasickej „otvorenej“ chirurgii chrbtice celý rad výhod.

Miniinvazívne výkony prinášajú pacientovi v porovnaní s klasickými operáciami podľa ISMISS1 významné výhody:

  • NIŽŠIE RIZIKO POŠKODENIA NERVOV
  • MENŠIA TVORBA EPIDURÁLNEJ FIBRÓZY
  • RÝCHLEJŠIA REKONVALESCENCIA A NÁVRAT DO ZAMESTNANIA
  • MENŠÍ VÝSKYT INFEKCIÍ
  • MENŠÍ CHIRURGICKÝ REZ A CHIRURGICKÁ TRAUMA

Medzi najväčšie výhody miniinvazívnych a endoskopických výkonov patrí predovšetkým odlišný operačný prístup. Na rozdiel od chirurgickej operácie sa nevytvára dlhý chirurgický rez a nedochádza preto k poškodeniu chrbtového svalstva, ktorého liečba inak vyžaduje dlhý čas. Pre miniinvazívne a endoskopické výkony postačuje jeden operačný vstup s dĺžkou 8 až 10 mm, kadiaľ sa do chrbticového priestoru zavádzajú pracovné nástroje a endoskopická kamera.
Výhodou je nepochybne aj to, že nie je nutná hospitalizácia a po výkonu a odporúčanej dobe odpočinku na odpočinkovom sále cca 120 min môžete zahájiť rekonvalescenciu v pohodlí svojho domova.

Odborný postoj

Je liečba miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi vhodná pre všetkých?

Na pracoviskách EuroPainClinics sa vždy usilujeme o to nájsť pre každého pacienta najoptimálnejšie liečebné riešenie. V niektorých prípadoch sa môže stať, že napriek všetkej snahe pomôcť typ zdravotnej indikácie pacienta nespadá do oblasti nami poskytovanej liečby. V takom prípade radi odporučíme pacientovi odbornosť, ktorá by sa pre jeho zdravotné ťažkosti mohla javiť ako vhodná.

Všetky poskytované výkony sa opierajú o poznatky medicíny založené na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) a riadia sa medzinárodnými štandardmi SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain).

V tomto kontexte zastávame odborný postoj, že

  • nie pre každého pacienta je tento typ liečby vhodný,
  • nie každý pacient bude pociťovať rovnakú úľavu od bolesti,
  • nie u každého pacienta znamená miniinvazívny výkon lepší prístup.

1 ISMISS International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery – Medzinárodná spoločnosť pre miniinvazívnu chirurgiu chrbtice, podľa príručky „Guidelines for Endoscopic Spinal Surgery“, schválenej výborom ISMISS 28. 1. 2010, www.ismiss.com

Experti EuroPainClinics

Na pracoviskách EuroPainClinics sú vašimi ošetrujúcimi lekármi erudovaní špecialisti s dlhoročnými zahraničnými skúsenosťami a s medzinárodnou certifikáciou FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice), ktorú udeľuje svetová organizácia World Institute of Pain. Certifikácia FIPP je potvrdením hlbokých znalostí a skúseností lekára v odbore intervenčnej liečby bolesti a jeho kompetencií vo vykonávaní miniinvazívnych a endoskopických výkonov. Naši lekári patria do elitnej skupiny okolo tisícky držiteľov FIPP na celom svete, a sú tu naplno pre vás a vašu liečbu.

Medicína založená na dôkazoch – EBM

Medicína založená na dôkazoch (EBM, evidence-based medicine) znamená, že pri liečbe pacienta nie je využitá iba individuálna skúsenosť jedného konkrétneho lekára, ale skúsenosti viacerých lekárov pre danú problematiku, ktoré môžu, či už v diagnostike, alebo samotnej terapii, poukázať na aktuálnejšie, vhodnejšie a efektívnejšie prístupy a pacientovi tak priniesť lepší liečebný výsledok. Návrhy riešení a ich dôkazy sa zhromažďujú výskumnou činnosťou a výsledky sa publikujú v odborných periodikách, ktoré slúžia ako zdroj aktuálnych informácií lekárom po celom svete.

To je taktiež podstatou Klinického výskumu na klinike EuroPainClinics, ktorý dnes zahŕňa sedem klinických štúdií registrovaných v medzinárodnej registračnej databáze ClinicalTrials. govPRS, U.S. National Institutes of Health a ďalší tri štúdie v prípravnej fáze. Ich cieľom je vedecký prínos pre skvalitňovanie medicínskych liečebných postupov a ich uvedenie do praxe v rámci EBM. 

Na pracoviskách EuroPainClinics je zároveň aplikovaný tzv. multidisciplinárny prístup, kde sa pri stanovení liečby zdravotnej indikácie komplikovaného či závažnejšieho charakteru využíva taktiež skúsenosť odborníkov mnohých iných odborov (neurochirurgia, ortopédia, reumatológia a i.).

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia