Vysoký záujem o liečbu na našich pracoviskách potvrdzuje už 50 000 prijatých E-konzultácií!

225 | 2 min

Je nám cťou a potešením oznámiť, že v uplynulých dňoch bola prekročená hranica päťdesiatich tisíc prijatých E-konzultácií. Znamená to už päťdesiat tisíc záujemcov, ktorí využili túto online službu ako možnosť informovať sa na základe bezplatného lekárskeho predbežného posúdenia o vhodnosti ich liečby na našich pracoviskách. Ďakujeme za vašu priazeň a dôveru!

Naším kľúčovým poslaním je poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť a vysoko kvalitné zdravotné služby v oblasti špecializácie intervenčnej liečby bolesti, ktoré umožnia pacientom viesť opäť čo najviac plnohodnotný život. Veľmi nás teší, že môžeme z roka na rok pomáhať stále väčšiemu počtu z vás.

Na liečbu na našich pracoviskách využívame široké spektrum špičkových miniinvazívnych a endoskopických výkonov, ktorých cieľom je dosiahnutie účinnej úľavy od bolesti chrbta, vďaka ktorej pomáhame našim pacientom zlepšiť kvalitu ich života a vrátiť sa opäť ku každodenným činnostiam, záujmom i do zamestnania.

E-konzultácia je prvým krokom k liečbe na našich pracoviskách. Touto službou sa pacient najskôr vopred informuje, či liečba poskytovaná môže byť vhodným riešením jeho ťažkostí. Lekár-špecialista vykonáva predbežné lekárske posúdenie vhodnosti intervenčnej liečby a ak je vyhodnotenie kladné, pacient je následne pozvaný na vstupné vyšetrenie. Tu už prebieha komplexná intervenčná diagnostika a stanovenie celkového liečebného plánu. Podobne ako pri každej špecializácii, v niektorých prípadoch sa môže stať, že intervenčná liečba nie je vhodná, ťažkosti pacienta spadajú pod iný medicínsky odbor alebo sú prítomné kontraindikácie, ktoré liečbu neumožňujú. O tejto skutočnosti je pacient vždy z našej strany samozrejme informovaný.

Viac o službe E-konzultácie nájdete tu

Tešíme sa na vašu návštevu.