Jubilejné XXX. Slovenské Dialógy o bolesti s účasťou lekárov EuroPainClinics

280 | 6 min

Špecialisti EuroPainClinics predstavili svoje odborné oznámenia na jubilejnom tridsiatom ročníku najväčšieho algeziologického kongresu Slovenskej Dialógy o bolesti, ktorý prebehol v dňoch 9. – 10. júna na Zemplínskej Šírave.

XXX. Slovenské Dialógy o bolesti s účasťou špecialistov EuroPainClinics

Tradičný kongres je ako najväčšia algeziologická udalosť každoročne usporadúvaný Slovenskou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (SSŠLB) v spolupráci s ďalšími odbornými lekárskymi spoločnosťami. V tomto roku sa programovo zameral v šiestich prednáškových blokoch na hlavné témy ako personalizovaná liečba bolesti, akútna bolesť, chronická nádorová a nenádorová bolesť, intervenčná algeziológia, paliatívna medicína a ošetrovateľská starostlivosť v praxi.

Slávnostného zahájenia sa ujal doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD., predseda výboru SSŠLB a predseda vedeckého výboru kongresu, ktorý privítal všetkých účastníkov a v úvodnom slove zdôraznil hlavné ciele kongresu v kontexte jedinečnej príležitosti spoločného stretnutia a vzájomného zdieľania klinických skúseností a poznatkov.

Významný priestor na prezentáciu odborných oznámení patril špecialistom na intervenčnú liečbu bolesti tímu medicínskeho riaditeľa EuroPainClinics a popredného intervenčného algeziológa MUDr. Róberta Rapčana, PhD, MBA, FIPP v prednáškovom bloku Intervenčnej algeziológie, ktorého predsedajúcimi boli MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, a MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, ktorí sa ujali moderovania a riadenia diskusie odborných prednášok našich špecialistov.

Predsedajúci intervenčného bloku MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, a MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, sa v úvodnej prednáške „Therapeutic effect of thermovision controlled lumbar sympathetic blockade in chronic limb-threating ischemia“ zaoberal efektivitou metódy liečby bolesti sprevádzajúcej ischémiu dolných končatín, a to termovíziou riadenou lumbálnou sympatickou blokádou, pri sledovaní radu parametrov ako zmiernenie intenzity bolesti, vplyv na zlepšenie kvality života pacienta a ďalšie. Problematiku liečby a výsledky zachytáva pilotná štúdia, ktorej výsledky publikoval tento rok v marci odborný karentový časopis VASA – Journal of Vascular Medicine, a ktorej rozšírenie je aktuálne v rámci ďalšieho klinického výskumu pripravované.

MUDr. Ladislav Kočan, PhD., FIPP, sa zaoberal intervenčnou liečbou bolesti pri ischémii dolnej končatiny

Veľmi užitočné oznámenia pripravil MUDr. Martin Griger, DESA, FIPP, PhD., v prehľadovej prednáške „Diskogénna bolesť: aktuálne možnosti intervenčnej liečby“, ktorá priniesla komplexný pohľad na problematiku diskogénnej bolesti ako časté príčiny bolesti chrbta významne ovplyvňujúcej kvalitu života pacienta. MUDr. Griger prehľadne zhrnul poznatky o patofyziológii tejto oblasti, diagnostike a spôsoboch liečby s využitím intervenčných metód a techník. Zdôraznil okrem iného nevyhnutnosť multidisciplinárneho prístupu pri liečbe bolesti, a poukázal na nutnosť brať do úvahy aj ďalšie zdravotné a psychosociálne faktory, ktoré stav bolesti môžu nepriaznivo ovplyvňovať.

MUDr. Martin Griger, DESA, FIPP, PhD., hovoril o problematike diskogénnej bolesti a jej liečbe

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, plne zaujal prítomné publikum svojou ideovo i vizuálne originálnym spôsobom pojatou prednáškou „Nocebo – umenie škodiť“, ktorá ponúkla iný, než klasický odborný uhol pohľadu na medicínu, a to pohľad na dnešnú realitu „kolobehu“ pacienta v zdravotníckom systému. MUDr. Mláka sa v oznámení zameral na skutočnosť, ako negatívne môžu pôsobiť na vnímanie pacienta určité medicínske postupy a komunikácie, s ktorými sa pri svojej liečbe stretáva, ako neporozumenie liečbe môže ovplyvniť výsledok liečby, a ako je dôležité správnou komunikáciou pacienta nasmerovať a sprevádzať na ceste jeho liečby.

MUDr. Juraj Mláka, FIPP, EDRA, sa zaoberal vplyvom medicínskych postupov a komunikácie na subjektívne vnímanie pacienta

MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, sa vo svojej prínosnej prezentácii „USG navigovaná neurolýza plexus coeliacus pri karcinóme pankreasu“ zameral na perkutánnu terapeutickú techniku, ktorá sa môže stať vhodnou súčasťou procedúr pri liečbe pacientov s typom zhubného ochorenia horného gastrointestinálneho traktu (tráviaceho systému) v kontexte redukcie bolesti a zlepšenie kvality života pacientov. Problematiku zároveň demonštroval na konkrétnom prípade pacienta s karcinómom pankreasu vrátane monitoringu hodnotenia intenzity bolesti a efektivity výsledku výkonu.

MUDr. Peter Lenčéš, FIPP, sa zameral na USG navigovanú neurolýzu pri malígnom ochorení pankreasu

Liečebnými možnosťami bolesti trojklanného nervu sa zaoberal MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, vo veľmi zaujímavej prednáške „Trigeminálna neuralgia. Komplikovaná a bolestivá cesta pacientky pri liečbe“. Tento typ ochorenia s prejavmi zachvatovej jednostrannej bolesti tváre v oblastiach (dermatómoch) vetví trojklanného nervu patrí k najbolestivejším stavom. Jednou z efektívnych intervenčných metód je balóniková kompresná ablácia trigeminálneho ganglia, ktorá vedie k zmierneniu neuralgických bolestí tváre, a tým zlepšeniu kvality života pacienta. Problematiku ochorenia aj metódu liečby MUDr. Poliak predstavil na kazuistike liečenej pacientky. MUDr. Poliak je v súčasnosti jediný lekár na Slovensku, ktorý sa na tento výkon zameriava.

MUDr. L’ubomír Poliak, FIPP, sa venoval možnosti efektívnej intervenčnej liečby pri bolesti trojklanného nervu

Všetky prednášky našich lekárov sa stretli s aktívnym záujmom, ktorý potvrdzovali aj konkrétne otázky a vzájomná diskusia. Teší nás, že sme sa s prítomnými účastníkmi odbornej algeziologickej verejnosti mohli podeliť o poznatky, ktoré sú každodennou súčasťou našej práce a ktoré v súlade s novými trendmi svetovej intervenčnej algeziológie permanentne aplikujeme a ďalej v klinickej praxi rozvíjame.

Ďakujeme našim špecialistom za aktívnu účasť, skvelú prezentáciu a hodnotné oznámenia.