Vyhľadanie E-konzultácie: rýchlo ako nikdy predtým!

Nová doména www.ekonzultacia.sk vás v okamihu zavedie presne tam, kam potrebujete! Pre všetkých záujemcov o liečbu v EuroPainClinics sme spustili webovú stránku s prístupom priamo do bezplatnej online služby E-konzultácia, ktorá je základným a prvým krokom pre objednanie. 

Výhodou je ľahko zapamätateľný názov webovej stránky, ktorým tak uľahčujeme prístup k liečbe bolesti chrbtana našich pracoviskách. Veríme, že v širokom povedomí verejnosti o tom, akým spôsobom sa je možné ľahko a rýchlo do EuroPainClinics objednať, získa hojné využitie. Pre českých záujemcov o liečbu je zároveň spustená webová stránka www.ekonzultace.cz.

Služba E-konzultácia je online cestou, ktorej prostredníctvom sa pacient informuje o možnosti liečby miniinvazívnymi a endoskopickými výkonmi ešte pred vlastnou návštevou pracoviska, čo šetrí čas a prípadné náklady spojené s cestovaním. 

V článku nižšie na odkaze nájdete podrobný opis princípu E-konzultácie, ako prebieha proces predbežného lekárskeho posúdenia vhodnosti výkonov pre vašu liečbu a celý rad ďalších užitočných informácií.

AKO PREBIEHA E-KONZULTÁCIA V EUROPAINCLINICS


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia