Vaša bezpečnosť a ochrana zdravia na prvom mieste

1363 | 2 min

Aktualizované 20. 11. 2020

Vážení pacienti,

vzhľadom na súčasný vývoj epidemickej situácie buďte prosím plne uistení, že na všetkých pracoviskách EuroPainClinics sú dôsledne dodržiavané všetky režimové opatrenia a najvyššie dostupné hygienické štandardy tak, aby vaša liečba prebiehala v podmienkach pre maximálnu bezpečnosť a ochranu vášho zdravia.

Naďalej pracujeme v plnej prevádzke a poskytujeme ambulantné ošetrenia aj operačné výkony. Sme kapacitne pripravení poskytnúť liečbu a operačné výkony taktiež pacientom iných nemocničných zariadení v prípade obmedzenia ich prevádzky a operatívy. Na ošetrenie prijímame pacientov s chronickou aj akútnou bolesťou chrbta – neváhajte sa na nás obrátiť čo najskôr, ako by mohlo dôjsť k rozvinutiu vašich zdravotných ťažkostí a komplikáciám vášho zdravotného stavu.

Kto môže byť ošetrený – veková hranica:

Liečbu môžu opäť využívať všetci pacienti, bez obmedzenia veku.

VAŠA BEZPEČNOSŤ JE PRE NÁS ABSOLÚTNOU PRIORITOU:

  • Používame ochranné rúška/respirátory: chránime sa navzájom
  • Návštevy sú naplánované individuálne tak, aby dochádzalo k zamedzeniu kontaktu s iným pacientom, zabezpečujeme dodržiavanie nutných rozstupov
  • Zabezpečujeme vám meranie teploty a dezinfekciu rúk pred vstupom do ambulancie

Všetky priestory a plochy priebežne počas ordinačného dňa dezinfikujeme

  • Dôkladne dezinfikujeme a sterilizujeme zariadenia a vybavenia zákrokovej sály
  • Na udržanie absolútnej čistoty priestorov pravidelne používame špeciálne germicídne lampy pre sterilizáciu vzduchu, kvapalín a povrchu predmetov
  • 1x týždenne vykonávame celodennú sanáciu pracoviska
  • Používame dezinfekčné prostriedky najvyššej triedy podľa zákonom stanovených noriem

Podrobné Aktuálne pravidlá prevádzky nájdete tu 

K vašej liečbe pristupujeme s najvyššou opatrnosťou a je naším prianím, aby vaša návšteva a liečba prebehla k vašej maximálnej spokojnosti. Radi by sme požiadali aj vás o rešpektovanie a dodržiavanie zavedených pravidiel.

Ďakujeme.

Tím EuroPainClinics