Vaša bezpečnosť a ochrana zdravia na prvom mieste

Aktualizované 20. 11. 2020

Vážení pacienti,

vzhľadom na súčasný vývoj epidemickej situácie buďte prosím plne uistení, že na všetkých pracoviskách EuroPainClinics sú dôsledne dodržiavané všetky režimové opatrenia a najvyššie dostupné hygienické štandardy tak, aby vaša liečba prebiehala v podmienkach pre maximálnu bezpečnosť a ochranu vášho zdravia.

Naďalej pracujeme v plnej prevádzke a poskytujeme ambulantné ošetrenia aj operačné výkony. Sme kapacitne pripravení poskytnúť liečbu a operačné výkony taktiež pacientom iných nemocničných zariadení v prípade obmedzenia ich prevádzky a operatívy. Na ošetrenie prijímame pacientov s chronickou aj akútnou bolesťou chrbta – neváhajte sa na nás obrátiť čo najskôr, ako by mohlo dôjsť k rozvinutiu vašich zdravotných ťažkostí a komplikáciám vášho zdravotného stavu.

Kto môže byť ošetrený – veková hranica:

Liečbu môžu opäť využívať všetci pacienti, bez obmedzenia veku.

VAŠA BEZPEČNOSŤ JE PRE NÁS ABSOLÚTNOU PRIORITOU:

  • Používame ochranné rúška/respirátory: chránime sa navzájom
  • Návštevy sú naplánované individuálne tak, aby dochádzalo k zamedzeniu kontaktu s iným pacientom, zabezpečujeme dodržiavanie nutných rozstupov
  • Zabezpečujeme vám meranie teploty a dezinfekciu rúk pred vstupom do ambulancie

Všetky priestory a plochy priebežne počas ordinačného dňa dezinfikujeme

  • Dôkladne dezinfikujeme a sterilizujeme zariadenia a vybavenia zákrokovej sály
  • Na udržanie absolútnej čistoty priestorov pravidelne používame špeciálne germicídne lampy pre sterilizáciu vzduchu, kvapalín a povrchu predmetov
  • 1x týždenne vykonávame celodennú sanáciu pracoviska
  • Používame dezinfekčné prostriedky najvyššej triedy podľa zákonom stanovených noriem

Podrobné Aktuálne pravidlá prevádzky nájdete tu 

K vašej liečbe pristupujeme s najvyššou opatrnosťou a je naším prianím, aby vaša návšteva a liečba prebehla k vašej maximálnej spokojnosti. Radi by sme požiadali aj vás o rešpektovanie a dodržiavanie zavedených pravidiel.

Ďakujeme.

Tím EuroPainClinics


Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia