Vaša úspešná liečba, naša spoločná úloha

1253 | 4 min

V EuroPainClinics sa usilujeme každodenne o to nájsť pre každého pacienta optimálne liečebné riešenie a pomôcť mu účinnou úľavou od bolesti viesť opäť čo najviac kvalitný a aktívny život. Pre úspešnosť liečby je jedným z kľúčových faktorov aj správna komunikácia.

Správne nastavená komunikácia je najdôležitejšou zložkou práce s pacientmi. Je to základný „stavebný“ kameň vzťahu interakcie, ktorá napomáha odkrývať potreby pacientov a umožňuje na ne reagovať. K úspešnému priebehu terapie je vždy potrebná jednak proaktivita pacienta, ale aj vzájomná tímová spolupráca pacienta a zdravotníkov.

Mnohoročnú klinickú skúsenosť našich pracovísk potvrdzuje každoročne takmer deväť tisíc pacientov s bolesťou chrbta, ktorí si k nám nájdu cestu, a ktorým môžeme poskytnúť v rámci našej špecializácie pomoc s využitím širokého spektra intervenčných výkonov. EuroPainClinics však nie sú len vysoko moderné miniinvazívne a endoskopické metódy, ale predovšetkým špecifický prístup a individualizovaný systém diagnostiky a liečby, ktorý stojí na niekoľkých základných pilieroch.

Otvorenosť a dôvera

Základom akejkoľvek liečby je dôvera. Vzhľadom na naše skúsenosti dobre vieme, že bolesť nie je vidieť na magnetickej rezonancii a vieme, že bolesť je taká, ako ju daný človek cíti. Môžu sa líšiť spôsoby a možnosti liečby, ale každá bolesť je skutočná. Nie každú bolesť vieme liečiť, ale to, že vašu bolesť nevieme ovplyvniť, neznamená, že ju budeme popierať alebo bagatelizovať. My vám veríme, že máte bolesť, a vy nám môžete veriť, že vás vypočujeme, a budeme sa snažiť zistiť, či a ako by sme mohli prípadne vašu bolesť liečiť.

Informácie a poučená spolupráca

V čom pre vás spočíva hlavný benefit našej vzájomnej spolupráce? Predovšetkým vám pomôžeme sa vo vašom probléme vyznať. Pri chronickej bolesti je kľúčový aktívny prístup pacienta. To platí obzvlášť pre bolesť chrbta a iné bolesti pohybového aparátu. Na to, aby ste mohli aktívne bojovať s vašou bolesťou, sú potrebné informácie. Pacienti sa často cítia stratení v systéme, kde sú im podávané rozporuplné informácie, sú odosielaní od lekára k lekárovi. Je v našom prioritnom záujme a pevne veríme, že vám s vašou bolesťou dokážeme pomôcť, ale aj pokiaľ to nebude možné, celkom určite budete odchádzať informovaní a poučení.

Individuálny plán

Vo všetkých oblastiach je dobré mať plán, a rovnako tak aj pri liečbe bolesti. Preto na prvej návšteve, po základnom vyšetrení a posúdení prípadných nálezov s vami preberáme, čo sa bude diať v priebehu liečby, zvažujeme všetky alternatívy liečby. Máte tak jasnú predstavu, ako bude liečba prebiehať, ako bude dlho trvať a za akých podmienok aj skončí – či už úspešne, alebo nie.
Chronická bolesť chrbta predstavuje pre človeka nielen fyzickú záťaž, ale predovšetkým psychickú nepohodu a emočnú nestabilitu, obmedzenie v bežných činnostiach a prirodzenom životnom rytme. Robíme všetko pre to, aby ste sa u nás cítili dobre. Váš dlhodobý dobrý zdravotný stav však závisí z veľkej časti aj od vás a vašej snahy. Neváhajte sa preto našich lekárov a sestier pri vašej liečbe na čokoľvek opýtať. Dosiahnutie čo najväčšej úľavy od bolesti pre váš spokojný život je hlavným cieľom našej starostlivosti a našou spoločnou úlohou.

Odborná textová spolupráca: MUDr. Michal Matias


Čítajte tiež – mohlo by vás zaujímať: