Miniinvazívne a endoskopické metódy zazneli v Bardejove

1286 | 1 min

EuroPainClinics

Za účasti viac než 50 lekárov z Bardejova, Košíc a okolia prebehla vo štvrtok 9. februára vedecká pracovná schôdza, ktorá priniesla celý rad prínosných a podnetných informácií z odboru intervenčnej algeziológie. Komplexnú tému intervenčnej liečby bolesti s použitím miniinvazívnych a endoskopických výkonov rozvinuli vo svojich odborných prednáškach špecialisti EuroPainClinics® MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, („Endoscopic discectomy of the lumbar spine“), MUDr. Juraj Mláka („Epiduroskopia“) a MUDr. Ľubomír Poliak („Komplexné možnosti pri riešení radikulárnej bolesti na algeziologickom pracovisku“). Prednáškový blok zakončila odborná diskusia o jednotlivých problematikách. Odbornú akciu usporadúvali Spolok lekárov v Bardejove a Riaditeľstvo NsP sv. Jakuba n.o. Bardejov.

IMG_4099_Rapčan

IMG_4097_Mláka

 

 

 

 

 

 

 

IMG_4095_Poliak

IMG_4101_sál