Miniinvazívne a endoskopické metódy zazneli v Bardejove

Za účasti viac než 50 lekárov z Bardejova, Košíc a okolia prebehla vo štvrtok 9. februára vedecká pracovná schôdza, ktorá priniesla celý rad prínosných a podnetných informácií z odboru intervenčnej algeziológie. Komplexnú tému intervenčnej liečby bolesti s použitím miniinvazívnych a endoskopických výkonov rozvinuli vo svojich odborných prednáškach špecialisti EuroPainClinics® MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, („Endoscopic discectomy of the lumbar spine“), MUDr. Juraj Mláka („Epiduroskopia“) a MUDr. Ľubomír Poliak („Komplexné možnosti pri riešení radikulárnej bolesti na algeziologickom pracovisku“). Prednáškový blok zakončila odborná diskusia o jednotlivých problematikách. Odbornú akciu usporadúvali Spolok lekárov v Bardejove a Riaditeľstvo NsP sv. Jakuba n.o. Bardejov. IMG_4099_Rapčan IMG_4097_Mláka               IMG_4095_Poliak IMG_4101_sál

Máte záujem o vstupné vyšetrenie na našich pracoviskách? Využite pohodlný systém online E-konzultácie!

Bolesť chrbta zasahuje do všetkých stránok života - s návštevou odborníka je preto dobré neváhať! Ak je príčina bolesti dostatočne skoro a správne diagnostikovaná, včasné zahájenie liečby znamená jednoznačne efektívnejšie a trvalejšie výsledok. Umožňuje rýchlejšie zotavenie pri prvých vážnejších prejavoch a môže viesť k oddialeniu prípadného návratu ťažkostí v neskoršom období. Odošlite vyplnený formulár online E-konzultácie a my Vás budeme v čo najkratšom čase telefonicky kontaktovať späť.

Bezplatná E-konzultácia