MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, na 5. medzinárodnej konferencii o intervenčnej liečbe bolesti a neuromodulačnej liečbe vo Varšave

1907 | 3 min

EuroPainClinics

Európske i svetové lekárske kapacity sa v dňoch 30. júna až 1. júla zúčastnili 5. medzinárodnej konferencie o intervenčnej liečbe bolesti a neuromodulačnej liečbe spojenej s kadáverovým workshopom. Ako jeden z hlavných prednášateľov a inštruktorov vystúpil MUDr. Róbert Rapčan, FIPP.

V rámci odborných prednáškových blokov sa podelil o bohaté klinické skúsenosti z oblasti jeho hlavnej špecializácie, ktorými sú endoskopické výkony na chrbtici. Vo svojej prednáške hovoril o výkonoch Endoskopická diskektómia a Epiduroskopia, s prezentáciou klinických výsledkov týchto operačných techník v rámci EuroPainClinics®. Technický prístup týchto endoskopických metód pod röntgenovou navigáciou bol tiež témou jeho výučby pri kadáverovom workshope. MUDr. Rapčan zastával súčasne funkciu predsedajúceho v prednáškovom bloku témy Anatómia a zobrazovacie metódy pri intervenčnej liečbe bolesti.

Konferencia prebehla pod záštitou Intervenčnej sekcie Polskej asociácie pre štúdium bolesti, The London Pain Forum a Foundation for the Promotion of Pain Medicin v spolupráci s Anatomickým ústavom vo Varšave.

IMG_5934
Dr. Roger Strachan, MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, a Dr. Wojciech Nierodzinski (zľava)

Renomovaný neurochirurg Dr. Roger Strachan je prezidentom Neuromodulačnej spoločnosti Spojeného kráľovstva Veĺkej Británie a Írska. Pôsobí vo fakultnej nemocnici The James Cook University Hospital v anglickom Middlesbroughu.

Dr. Wojciech Nierodzinski je popredný polský anesteziológ a špecialista na liečbu bolesti. Jeho špecializáciou je intervenčná liečba bolesti a neuromodulačná liečba. Klinickú prax vykonáva na klinike v Bialystoku, ktorá je tiež spolupracujúcim pracoviskom EuroPainClinics®.


IMG_5935
MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, a Dr. Andrzej Krol

Dr. Andrzej Krol je významný anesteziológ a špecialista na liečbu bolesti. Bol prezidentom Intervenčné sekcie Poľskej spoločnosti pre liečbu bolesti (IASP), je zakladajúcim členom Poľskej neuromodulačnej spoločnosti a členom rady London Pain Forum. Pôsobí v St George’s Hospital v Londýne.


IMG_5940
Dr. Teodor Goroszeniuk, MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, a Dr. Ashish Shetty (zľava)

Dr. Teodor Goroszeniuk je prezidentom London Pain Forum a zakladateľom Poľskej neuromodulačnej spoločnosti. Je zakládajúci člen a pôsobil ako prezident Intervenčnej sekcie Polské spoločnosti pre liečbu bolesti (IASP). Venuje sa intervenčnej liečbe bolesti a neuromodulačnej liečbe. Jeho špecializáciou je periférna stimulácia a refrakčná SCS.

Dr. Ashish Shetty je medzinárodný špecialista na liečbu bolesti chrbta, riaditeľ sekcie Education and Neuromodulation v národnej nemocnici The National Hospital for Neurology and Neurosurgery v Londýne. Špecializuje sa na liečbu chronickej bolesti chrbta, končatín, panvovej a brušnej dutiny a na neuromodulační liečbu. Pôsobí v The National Hospital for Neurology and Neurosurgery v Londýne.